Dekanat Biecz Parafie

Libusza

Wpisany przez Admin

Parafia Libusza, pw. Narodzenia NMP, Adres: Libusza 294, 38-306 Libusza, tel. 13 447 50 12

Libusza nowy kościół parafialny

Libusza – nowy kościół parafialny (foto: parafia)

Libusza stary kościół

Libusza stary kościół – odbudowany po pożarze (foto: parafia)

 

Parafia Libusza

pw.  Narodzenia NMP
parafia erygowana:  pierwsza poł. XIV w.
Adres:  Libusza 294
38-306 Libusza,
tel. 13 447 50 12
13 447 50 03 – wik.

E-mail:  libusza@rzeszow.opoka.org.pl
www:    http://libusza.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Biecz, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz: Ks. mgr Stanisław Dębiak, EC, od 2008-08-24

Historia:

Libusza swoimi dziejami sięga końca XIII w. Pierwsza, historyczna data z dziejów wsi to 9 września 1342 r., kiedy to król Kazimierz Wielki, przeniósł wieś z prawa polskiego na średzkie. Ponownie ten król lokował wieś na prawie magdeburskim 30 września 1348 r. Już wtedy istniał kościół, obdarowany wówczas przez króla jednym łanem ziemi. W dokumencie z 1361 r. jest wspomniany Jakub, rektor kościoła w Libuszy. Libusza należała do dóbr królewskich. Od końca XVI w. istniało niegrodowe starostwo libuskie. Drugi z kolei kościół w Libuszy został wzniesiony w 1431 r. Kościół drewniany, który przetrwał do naszych czasów prawdopodobnie był późniejszy i powstał na przełomie XIV i XV w., został konsekrowany w 1513 r. Kościół był zbudowany z drzewa jodłowego, orientowany, jednonawowy, cały obity deskami i gontami. Dach wysoki, spadzisty, kryty gontem. Do kościoła została dostawiona w 1607 r. izbicowa wieża, nakryta ośmiobocznym, spiczastym hełmem. Cenna była w tym kościele polichromia stropu – dzieło sztuki cechowej – z 1523 r. Na stropie, w kwadratowych polach prezbiterium i nawy, przewijały się sploty łodyg roślinnych, tworząc w każdym kwadracie koło, w którym były namalowane postacie świętych oraz sceny Zwiastowania, Nawiedzenia, Biczowania i Koronowania Pana Jezusa. Koła te były jakby oknami, przez które wierni zaglądali do nieba. W tym kościele uwagę zwracał gotycki tryptyk, który przez długi czas był ołtarzem głównym. W środkowej części tryptyku znajdowała się postać Najświętszej Maryi Panny między św. Stanisławem Biskupem i św. Janem Chrzcicielem. Na skrzydłach bocznych widniały sceny maryjne. Kościół ten był wielokrotnie remontowany, ostatnio w latach 1979 – 1983. Był to wspaniały zabytek kultury polskiej, często odwiedzany przez znawców sztuki, konserwatorów, studentów i innych. Niestety w 1986 r. podpalony przez człowieka niepoczytalnego, został zniszczony. Spalił się dach, strop, częściowo ściany i całe wnętrze. Staraniem dra Mariana Korneckiego z Krakowa została rozpoczęta rekonstrukcja tego kościoła w r. 1994 z funduszów Ministerstwa Kultury i Sztuki. Kościół ten przez wieki spełniał swoją funkcję sakralną i choć z biegiem lat stawał się coraz cenniejszym zabytkiem, to jednak coraz mniej odpowiadał wymogom dzisiejszych czasów. Powtórnie kościół spłonął 2.02.2016 r. Już pod koniec XIX wieku powstała myśl budowy nowego kościoła. Zachowały się projekty kościoła z lat dwudziestych. Starania podjęto znów w latach siedemdziesiątych. Wreszcie w 1982 r. parafia otrzymała zezwolenie na budowę nowego kościoła. Nowy kościół w Libuszy, tak jak dawny kościół i parafia jest pw. Narodzenia NMP. Kościół ten zaprojektowany został przez arch. Wacława Rybotyckiego z ASP w Krakowie – rodem bieczanina. Konstrukcję projektował inż. Stanisław Kwater z Jasła, on też nadzorował budowę. Budowa została rozpoczęta w 1985 r. Kamień węgielny, poświęcony przez papieża Jana Pawła II w r. 1982 w Krakowie, został wmurowany przez abpa Jerzego Ablewicza w 1987 r. Po dziesięciu latach budowy kościół poświęcił bp Kazimierz Górny 5 września 1995 r. Uroczystego konsekracji świątyni i ołtarza dokonał bp Kazimierz Górny, biskup rzeszowski, w dniu 04.09.2005 r. Plan kościoła oparty jest na rzucie kwadratu, po przekątnej. Cała budowla wspiera się na filarach żelbetowych. Dach dwuspadowy, nad prezbiterium podniesiony, a przy nim wyżej wznosi się wieża. Cała bryła kościoła a szczególnie wnętrze składa się z wielu płaszczyzn, które się wzajemnie przenikają. Nastawa ołtarza, to wąska ściana wznosząca się aż do stropu, rozcięta pionową szczeliną.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1986-1995, poświęcony w 1995 r., konsekrowany w 2005 r.

Odpust parafialny:    I niedziela września

Godziny mszy św.:

Libusza, dzień powszedni, czas letni, 7.00, 18.00
Libusza, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00, 17.00
Libusza, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.30; 17.00
Libusza, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30; 9.00; 11.00; 16.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2810, wiernych – 2800, innowierców – 6, niewierzących – 4

Terytorium:
Libusza bez przysiółku Kolonia Górna: 62, 63, oraz bez przysiółku Kolonia Dolna: 60, 64-72, 356, 399, 400, 557, 581, 612, 628, 644, 660, 665, 667, 676, 706, 771, 775, 776, 800, 844 – 851, 854 – 858, 887, 904, 931, 932, 934, 977, 991, 992.

Cmentarz: parafialny – 0,69 ha

 

Wydawnictwa o parafii:

Kornecki M., Kościól Narodzenia NMP w Libuszy, w: Currenda, Pismo urzędowe Diecezji Tarnowskiej, 1986, s. 408-416.
Pabis P., Parafia w Libuszy, mps.

 

Parafia Libusza w Street View Google