Dekanat Biecz Parafie Sanktuaria

Lipinki

Wpisany przez Admin

Parafia Lipinki, pw. Wniebowzięcia NMP, Adres: Lipinki 7, 38-305 Lipinki, tel. 13 447 70 45

lipinki

Lipinki – nowy kościół

Lipinki stary kościół

Lipinki – stary kościół

Parafia Lipinki

pw. Wniebowzięcia NMP
parafia erygowana:  przed 1363 r.
Adres:  Lipinki 7
38-305 Lipinki,
tel. 13 447 70 45,
13 447 79 88 – wik

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipinkach

E-mail:
www:    http://www.sanktuarium.lipinki.org
gmina: Lipinki, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz:   ks. mgr Wacław Śliwa, RM, KHKKB, od 1994-05-29

Historia:

Wieś Lipinki założył Kazimierz Wielki w 1363 r. na prawie niemieckim. Parafia powstała pod koniec XIV wieku. Dawna nazwa wsi „Lipniki” została zmieniona w XVI wieku na „ Lipinki”. W historii Lipinek notuje się trzy kościoły rzymsko-katolickie. Pierwszy kościół drewniany pw. św. Marcina Biskupa, istniał od XV do XVII wieku. Dzisiaj po pierwszym kościele pozostała drewniana kapliczka pw. św. Marcina Biskupa. Drugi kościół pw. Wniebowzięcia NMP wybudowany został przez Jana Wielopolskiego, konsekrowany przez bpa M. Kunickiego sufragana krakowskiego w 1750 r. Po 143 latach kościół ten uległ zniszczeniu i został zamknięty. Trzeci kościół pw. Wniebowzięcia NMP został wybudowany przez Ewarysta Kuropatnickiego w 1782 r., konsekrowany przez bpa M. R. Sierakowskiego, sufragana przemyskiego, w 1783 r. W głównym ołtarzu znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej koronowana koronami papieskimi 17.VIII.1980 r. Figura pochodzi z końca XIV wieku. W 1972 r. wraz z pożarem kościoła uległa zniszczeniu. Obecna figura stanowi rekonstrukcję oryginalnej i jako taka została ukoronowana na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej z 13 lipca 1969 r. Dla koronacji ogromne zasługi położył rodak Lipinek ks. Jan Patrzyk, kapłan diecezji przemyskiej. Od 2000 r. rozpoczęto budowę czwartego kościoła z uwagi na zły stan techniczny dotychczasowej świątyni lokalizację na skraju wsi. Budowę ukończono w 2005 r. Uroczystego poświęcenia kościoła i ołtarza dokonał biskup rzeszowski Kazimierz Górny w dniu 15.08.2005 r. Dotychczasowy kościół parafialny oraz plebania zostały zaadoptowane na dom rekolekcyjny. Na terenie parafii są również dwa kościoły pomocnicze: w Rozdzielu pw. Narodzenia NMP, cerkiew gr.-kat., zbudowana w 1786 r. i w Bednarce pw. MB Nieustającej Pomocy, również dawna cerkiew gr.-kat., zbudowana w 1900 r.

 Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1998-2005

Odpust parafialny: 15-17.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Bednarka, pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Kościół filialny, dawna cerkiew gr.-kat., odpust 27.06.
Rozdziele, pw. Narodzenia NMP, kościół filialny, cerkiew gr.-kat., odpust 08.09.
Kaplica Sióstr Dominikanek, pw. Miłosierdzia Bożego, kaplica domowa, odpust Niedziela Miłosierdzia Bożego
Stary kościół, pw. Wniebowzięcia NMP, obecnie kościół ośrodka rekolekcyjnego, odpust 15.08.

Godziny mszy św.:

Lipinki, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00
Lipinki, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 18.00(16.30)
Lipinki, dzień powszedni, poniedziałek, środa i piątek, 18.00(16.30)
Bednarka, święta, czas letni i zimowy, 16.00
Bednarka, niedziele, czas letni i zimowy, 10.00
Rozdziele, święta, czas letni i zimowy, 17.30
Rozdziele, niedziele, czas letni i zimowy, 8.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2011, wiernych – 1987, innowierców – 24, niewierzących – 0

Terytorium:
Lipinki; Bednarka; Rozdziele,

Cmentarz:     parafialny – zamknięty, komunalny, Bednarka – parafialny, Rozdziele – parafialny

Domy zakonne:
Siostry Dominikanki, Lipinki 9, 38-305 Lipinki 9, tel. 13 447 71 02, przełożona: S. Goretta Kotapka OP, 3 siostry

Wydawnictwa o parafii:

Martyński K., W lipińskim kościele Maryi tron się wznosi, Lipinki 1992.

Lipinki_Osrodek2Diecezjalny Ośrodek Profilaktyki i Wychowania im. św. Józefa w Lipinkach
Lipinki 7
38-305 Lipinki
woj. małopolskie

Informacji udziela:
ks. Rafał Brej
tel. 535 288 735
e-mail: rekolekcje.lipinki@gmail.com
Mapa Google: