Bp Kazimierz Górny Newsy

List Biskupa Rzeszowskiego na Wielki Post 2010

Wpisany przez Admin

List Pasterski Biskupa Rzeszowskiego na Wielki Post 2010 r.

Drodzy Bracia Kapłani
Umiłowani Diecezjanie – Bracia i Siostry

Rozpoczęliśmy szczególny okres w liturgii Kościoła, jakim jest Wielki Post. Ten czas zawiera głębokie treści Boże i ludzkie. Ojciec Święty Benedykt XVI
w tegorocznym Orędziu na Wielki Post napisał:: „W obliczu sprawiedliwości krzyża człowiek może się buntować, gdyż uwidacznia ona jasno, że człowiek nie jest istotą samowystarczalną, ale potrzebuje Drugiego, aby być w pełni sobą. Nawrócić się do Chrystusa, wierzyć w Ewangelię oznacza w gruncie rzeczy właśnie to: wyzbyć się złudzenia samowystarczalności, aby uświadomić sobie  i zaakceptować własny brak- brak innych i Boga, potrzebę Jego przebaczenia i Jego przyjaźni. Staje się zrozumiałe, że wiara bynajmniej nie jest czymś naturalnym, wygodnym, oczywistym : potrzeba pokory, by uznać, że potrzebuję Drugiego, który uwolni mnie od tego co moje, by dać mi darmo, . Dokonuje się to zwłaszcza w sakramentach pokuty i Eucharystii…”.

1. Środki naszego uświęcenia
Okres Wielkiego Postu jest wezwaniem, abyśmy odnowili nasze życie, przez zmianę tempa naszych codziennych prac i powrócili z nową gorliwością do bardzo ważnych ćwiczeń duchowych, dzięki którym może dokonać się odmiana naszego życia. Pan Jezus na początku Czterdziestodniowego przygotowania do Wielkanocy ukazuje trzy bardzo ważne środki uświęcenia: modlitwę, post i jałmużnę.
a. Modlitwa jest sprawdzianem i jednym ze sposobów wypowiadania naszej wiary. Spójrzmy na naszą osobistą modlitwę, na rodzinne rozmodlenie lub jego brak, na parafialne podpowiedzi modlitewne, takie jak: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Rekolekcje parafialne lub stanowe, adoracje Najświętszego Sakramentu. Zadbajmy o jeszcze piękniejsze przeżywanie niedzieli jako dnia świętego.
b. W naszej formacji duchowej ważną rolę odgrywa post podejmowany
z motywów wiary. Wszystkie religie ukazują post jako środek leczący, nie tylko ciało, ale przede wszystkim ducha. Post czyli powstrzymanie się od niekoniecznych zajęć, rozrywek, przyjemności umacnia naszą wolę i nadaje większą skuteczność modlitwie. Gdy apostołowie pytali Pana Jezusa, dlaczego nie mogli wyrzucić złego ducha, usłyszeli odpowiedź, że niektóre rodzaje zła można wyrzucić tylko przez post i modlitwę. Ileż różnych przejawów działania złego ducha czeka na wyrzucenie. Nie bądźmy bezczynni.
Jednym z wielkich wrogów człowieka jest alkohol. Alkohol wyrządza wiele krzywdy rodzinom i niszczy życie ludzkie. Propaganda i reklama napojów alkoholowych w mediach jest niepokojąca, obliczona na zysk, a stanowi zachętę do szerzenia alkoholizmu, szczególnie wśród młodzieży. Przeciwstawiajmy się pijaństwu, zachęcając do trzeźwości, do rozwoju sportu i kultury wśród młodych. Popierajmy abstynencję jako wolność i zwycięstwo nad słabością.
Innym zagrożeniem człowieka, zwłaszcza dzieci i ludzi młodych, staje się dzisiaj TV i Internet, zwłaszcza wówczas gdy korzysta się z nich bez umiaru
i kontroli. Warto zastanowić się nad tym, ile czasu poświęcamy tym „współczesnym bożkom”. Niech zatem czas Wielkiego Postu będzie sposobnością do rezygnacji z napojów alkoholowych i ograniczenia czasu spędzanego przy TV i Internecie.
c. stosunkowo często zwracamy się o miłosierną pomoc dla poszkodowanych i cierpiących. Hojność wielu wiernych jest zaskakująca. Bóg Wam zapłać za tę ofiarność. Jałmużna leczy nas z egoizmu, pozwala myśleć nie tylko o własnych potrzebach i konsumpcji, ale uczy nas patrzeć szeroko
i dzielić się tym co posiadamy z biedniejszymi od nas. Tradycyjnie, na początku Wielkiego Postu będą rozdawane dzieciom „Skarbonki wielkopostne”. Zebrane pieniądze przez dzieci i rodziny w tym roku będą przeznaczone na pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci. Zachęcamy dzieci i młodzież, a także całe rodziny do podjęcia wielkopostnej jałmużny. Bądźmy świadkami miłości.
Moi Bracia i Siostry – zachęcamy także do poświęcenia więcej czasu rodzinie – przez wspólne rozmowy, czytanie Ewangelii, czytanie prasy katolickiej, do której mamy dostęp. Zechciejmy tylko po nią sięgnąć. Zachęcam gorąco do słuchania audycji radia VIA i radia MARYJA. Pomogą nam pogłębić naszą wiarę, poznawać naukę Kościoła i zbliżyć się bardziej do naszego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa.

2. Rok Kapłański
W bieżącym roku pamiętamy szczególnie o kapłanach. Kapłani naszej diecezji rozpoczną Wielki Post dniem skupienia w czterech sanktuariach, gdzie szczególną cześć odbierają błogosławieni kapłani: w Nowym Żmigrodzie Ks. Władysław Findysz, w Siedliskach k. Tyczyna Ks. Józef Kowalski salezjanin, w Czarnej Sędziszowskiej Ks. Roman Sitko a w Rzeszowie – Staromieściu Ks. Jan Balicki . Niech ten przykład mobilizuje nas do nawiedzania tych miejsc, do modlitwy o kanonizację Błogosławionych, o świętość życia kapłanów, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
W modlitwie nie zapominajmy o zmarłych kapłanach, o tych którzy pracowali w parafii, udzielali nam sakramentów świętych i przygotowywali do nich. Dbajmy o groby kapłanów na cmentarzu parafialnym. Niech to będzie znak szacunku i wdzięczności za ich służbę. Wielu kapłanów, którzy odeszli do Domu Ojca pracowało w trudnych warunkach, doświadczyli męki prześladowań i szykan ze strony systemów totalitarnych. Przechowujmy dobrą pamięć o kapłanach. Dziełem życia wielu z nich są świątynie, które razem z wami i przy waszej współpracy budowali.
Módlmy się o wyniesienie na ołtarze Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, który w swoim pielgrzymowaniu uwzględnił również Rzeszów, gdzie celebrował Mszę świętą i beatyfikował Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. To historyczne wydarzenie Miasto Rzeszów pragnie upamiętnić budową parku papieskiego.
Z radością informujemy Diecezjan, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przygotowała multimedialną prezentację tego miejsca. Dołączono do niej także homilię, którą Jan Paweł II wygłosił w Rzeszowie w1991 r. Tym, którzy płytkę przygotowali pragniemy serdecznie podziękować za to wydawnictwo, a wszystkich Was Bracia i Siostry gorąco zachęcamy do poznawania nauczania naszego Papieża, tym bardziej, że oczekujemy na Jego beatyfikację.

Na owocne przeżycie świętego czasu Postu udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Biskup Pomocniczy Biskup Rzeszowski
+Edward Białogłowski +Kazimierz Górny

Rzeszów, 5 lutego 2010 r.