Dekanat Frysztak Parafie

Lubla

Wpisany przez Admin

Parafia Lubla, pw. św. Mikołaja, Adres: Lubla 145, 38-130 Frysztak, tel. 17 277 82 32

Parafia Lubla

pw. św. Mikołaja
parafia erygowana:  przed 1277 r.
Adres: Lubla 145
38-130 Frysztak,
tel. 17 277 82 32
17 277 81 11

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w Lubli

E-mail: kancelaria@parafia.lubla.pl5
www: www.lubla-bart.com, www.parafia.lubla.pl
gmina: Frysztak, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Julian Bartnik, EC, od 2000-09-15

Historia:

Lubla należała do wczesnych osad na Podkarpaciu. Pierwsza historyczna informacja o osadzie Lubla pochodzi z 1185 r. Wtedy to Mikołaj Bogoria podarował osadę klasztorowi cystersów w Koprzywnicy, którzy utrzymali wieś aż do 1782 r. Pierwsza historyczna wzmianka o parafii w Lubli pochodzi z 1277 r. Parafia zapewne istniała wcześniej, lecz z powodu braku dokumentów trudno jest ustalić czas jej powstania. W 1796 r. cesarz Józef II włączył wieś i dwór w skład dóbr kameralnych cesarskich, z siedzibą w Sączu. W 1808 r. rząd austriacki sprzedał wieś i folwark na licytacji Janowi Chrzcicielowi Rogoyskiemu. Od 1837 r. w prawne posiadanie Lubli wszedł Jędrzej Rogoyski. W latach 1844-1885 w Lubli wybudowano okazały dwór, który został spalony 17.08.1944 r. Od 1867 r. właścicielami dworu byli Dzianottowie. W 1946 r. posiadłości dworskie rozparcelowano. Kościół, zabytek I grupy, zbudowany został z racji założenia parafii przez opata cystersów z Koprzywnicy Mikołaja Grota około połowy XV w. Poprzednio istniała prawdopodobnie kaplica dojazdowa na pagórku zwanym Świętej Trójcy (od strony wschodniej obecnego kościoła), obsługiwana przez kapłanów sąsiedniej parafii Frysztak lub Dobrzechów. Kościół jest orientowany, zbudowany z drewna modrzewiowego na podmurówce kamiennej, okrytej fartuchem gontowym. Kościół jest jednonawowy, w węższym zamkniętym trójbocznie prezbiterium i stojącą przy nim od północy prostokątną zakrystią. Korpus nawowy ma rzut kwadratu, czyli formę uznawaną w kościołach drewnianych za bardziej archaiczną. Świątynia jest kryta gontem. Kościół był wiele razy remontowany, szczególnie w latach: 1838, 1862, 1928, 1945-1946, 1995, 2003-2008. Wieżę zbudowano w 1793 r. jednak w sierpniu 1944 r. została zniszczona. Zrekonstruowano ją wraz z ogrodzeniem w 1995 r. staraniem ks. Franciszka Podolskiego. Na wyposażenie i wystrój kościoła składa się zespół malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z okresu XV-XIX w. o dużych wartościach kulturowych i historycznych. Ołtarz główny i ołtarze boczne, późnobarokowe, pochodzą z początku XVIII w. Odnowione zostały staraniem ks. Juliana Bartnika w latach 2003-2010. Stare organy były z XVII w., obecne 11-głosowe zbudowano w 1962 r. Najcenniejszą rzeźbą, którą można zobaczyć w kościele, jest osiemnastowieczna figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej pokazująca wpływ sztuki włoskiego baroku. W dzwonnicy obok kościoła, znajduje się gotycki dzwon z końca XV wieku. W 1911 r. poniżej kościoła, staraniem ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Kuliga, wzniesiono istniejącą do dziś plebanię. Szkoła parafialna istniała w Lubli od 1595 r.

Kościół parafialny: drewniany, zbudowany w 1450 r., odbudowany po 1945 r.

Odpust parafialny: 06.12. i 02.08. (MB Anielskiej – Porcjunkuli)

Godziny mszy św.:

Lubla, dzień powszedni, czas letni, 19.00
Lubla, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 10.30, 15.00
Lubla, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00
Lubla, święta zniesione, czas letni i zimowy, 9.00, 17.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1454, wiernych – 1453, innowierców – 1, niewierzących – 0

Terytorium:
Lubla, Bukowy Las, Granice, Sośnina,

Cmentarz:     parafialny – 2,06 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:

Nabożny M., Duszpasterze i duszpasterstwo w parafii Lubla w latach 1939-1945, Lubla 2008.
Nabożny M., Lubla. Informator historyczno-turystyczny, Krosno 2009.

Mapa Google: