Dekanat Czudec Parafie

Lutcza

Wpisany przez Admin

Parafia Lutcza, pw. Wniebowzięcia NMP, Adres: Lutcza 698, 38-112 Lutcza, tel. 17 277 36 11

Parafia Lutcza

pw. Wniebowzięcia NMP
parafia erygowana:  1442 r.
Adres: Lutcza 698
38-112 Lutcza,
tel. 17 277 36 11
17 746 28 97- wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutczy

E-mail:  lutcza@rzeszow.opoka.org.pl
www:    http://lutcza.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Niebylec, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Jan Ochał, EC, od 1995-08-20

Historia:

Wieś Lutcza, o pierwotnej pisowni Lustcha, założona została przed rokiem 1390. Dziedzicem Lutczy (Luthczy) wg. Długosza był Jakub Czepielowski herbu Gryff. W pierwszej połowie XV w. dziedzicami Lutczy byli Andrzej i Jakub. Gryfitą zwał się również Czador z Potoka, który pismem datowanym na 17.IV.1392 powierzył swemu zaufanemu Mikołajowi Besseger ulepszenie dziedzictwa (stanu posiadania) we wsi Lutcza nad rzeką Stobnycza. Parafia została ufundowana przez Domaradzkich z Gryfitów i jest wymieniona 24.01.1442 r. Najstarsza wzmianka o drewnianym kościele w Lutczy pochodzi z „Dzieł wszystkich” Jana Długosza, który pisze: „Lyuthcza, villa habens parochilem ecciesiam in se ligneam, Sanctissimae Nativitati Virginis Mariae …” (wieś, która posiada drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Maryi). Drewniany kościółek (utrzymany do dziś) wzniesiony został prawdopodobnie w drugiej połowie XV w. (1464?), rozbudowany w pierwszej połowie XVI w. i zapewne w pierwszej połowie XVII w. Sporo szczegółów architektonicznych zachowanych w obecnej formie wzmiankowane było w protokole wizytacyjnym bpa Jerzego Radziwiłła, biskupa krakowskiego, w 1595 r. Po 1425 r. do okręgu parafialnego dołączono prawdopodobnie Nową Wieś, która była założona w lasach nieopodal Zakobyla przez bpa Janusza de Lubeń, biskupa przemyskiego. Ona to w 1464 r. została wykreślona z okręgu parafialnego Lutcza na rzecz nowotworzonej parafii w Konieczkowej. Od 1536 r. w okręgu parafialnym oprócz już wspomnianych wsi występuje Żyznów Dolny i Żyznów Górny. Żyznów Dolny od 1581 r. należał do parafii Kołaczyce. W 1581 r. w okręgu parafialnym Lutcza występuje wieś Bonarówka. Patronat szlachecki nad ówczesną parafią sprawują Czepielowscy, Strzyżowscy, Izdebski i Domaradzki. Terytorium parafii zostało okrojone w 1912 r. o wieś Żyznów, a w roku 1945 o wieś Bonarówkę i Krasną. Parafia, która z wielką pieczołowitością dba o zabytkowy kościółek drewniany, do wybudowania nowego zbierała się jeszcze w XIX w., Różne okoliczności wpływały na to iż tenże zamiar nie był uskuteczniony przez długie lata. Nową świątynię wybudowano w środku wsi dopiero w czasie od 04.05.1958 r. do 10.12.1962 r. Poświęcenia placu pod budowę dokonał w dniu 12.11.1957 r. ks. proboszcz Walerian Motyka. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał bp Wojciech Tomaka w dniu 12.07.1959 r., a konsekracji kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca NMP dokonał bp Stanisław Jakiel w dniu 18.08.1963 r. Kościół zbudowano według projektu architekta Stanisława Ćwiżewicza z Rzeszowa, do którego późniejsze zmiany wnieśli inż. August Boroń z Katowic i inż. Józef Zięba z Rzeszowa. Roboty budowlane prowadził inż. Józef Szumowski z Przemyśla, a ekipą murarzy kierowali Józef Łobaza i Marian Bocek z Domaradza. Inicjatorem i budowniczym był ksiądz administrator a potem proboszcza Władysław Wilk. W czasie jego administrowania parafią został także odremontowany i odmalowany stary drewniany kościół, wybudowana nowa plebania z budynkami gospodarczymi i organistówką oraz zagospodarowane otoczenie plebanii i kościoła.

Lutcza, zabytkowy kościół (foto: JB)

Lutcza, zabytkowy kościół (foto: JB)

Lutcza1

Lutcza – kościół parafialny (foto: archiwum BL)

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1957-1963.

Odpust parafialny:    15.08.; 19.03.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Lutcza (dawny kościół paraf.), pw. Wniebowzięcia NMP, stary kościół parafialny, odpust 15.08. oraz 19.03. – św. Józefa.

Godziny mszy św.:

Lutcza – stary kościół, święta zniesione, czas letni i zimowy, 16.00
Lutcza – stary kościół, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00
Lutcza, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 10.30 19.00
Lutcza, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 10.30, 15.00
Lutcza, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.45; 18.00 (17.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2188, wiernych – 2188, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Lutcza

Cmentarz: parafialny z 1995 – 1,7 ha, komunalny z 1784 – 0, 89 ha z kaplicą cmentarną

Mapa Google: