Dekanat Gorlice Parafie

Małastów

Wpisany przez Admin

Parafia Małastów, pw. Wniebowzięcia NMP, Adres: Małastów 16, 38-307 Sękowa, tel. 18 351 83 28

Parafia Małastów

pw. NMP Wniebowziętej
parafia erygowana:  29.12.1951 r.
Adres:  Małastów 16
38-307 Sękowa,
tel. 18 351 83 28

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Małastowie

E-mail:
www:
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz:   ks. mgr Adam Prącik, EC, od 1997-04-27

Historia:

Placówka duszpasterska w Małastowie istniała już w 1948 r. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP została erygowana 29.12.1951 r. dekretem bpa Jana Stepy, biskupa tarnowskiego. Kościół parafialny to dawna cerkiew grecko-katolicka pw. śś. Kosmy i Damiana, murowana, zbudowana w 1805 r. W parafii są jeszcze trzy kościoły filialne w Ropicy Górnej, Bodakach i Pętnej. Wszystkie trzy to dawne cerkwie greko-katolickie. Kościół w Ropicy Górnej to obiekt drewniany, zbudowany w 1819 r. pw. św. Michała Archanioła. Kościół w Pętnej, murowany, zbudowany w 1916 r. pw. św. Paraskiewi. Drewniany kościół w Bodakach zbudowany został w 1902 r. pw. św. Dymitra. Wszystkie kościoły po II wojnie światowej jako mienie porzucone stały się własnością Kościoła rzymskokatolickiego. W dużej mierze zniszczone w czasie wojny są sukcesywnie remontowane. Świątynia w Pętnej od 27.10.1999 r. stała się własnością parafii greckokatolickiej i jest obecnie współużytkowana przez parafię rzymskokatolicką w niedziele i święta. W pozostałych kościołach nabożeństwa w obrządku grekokatolickim odprawiane są z racji: odpustu, Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Jordanu.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1805 r. (dawna cerkiew gr.-kat.).

Odpust parafialny: 15.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Ropica Górna, pw. św. Michała Archanioła, kościół filialny, odpust 29. 09.
Pętna, pw. św. Paraskiewi, kościół filialny, cerkiew gr-kat., (współużytkowanie), odpust 28. 10.
Bodaki, pw. św. Dymitra, kościół filialny, odpust 26. 10.

Godziny mszy św.:

Pętna, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00
Małastów, dzień powszedni, 7.00 lub 17.00,
Małastów, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 11.00
Bodaki, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.30
Ropica Górna, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.15

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 904, wiernych – 650, innowierców – 254, niewierzących – 0

Terytorium:
Małastów, Bartne, Bodaki, Pętna, Ropica Górna,

Cmentarz: 3 cmentarze parafialne przy kościołach, w Pętnej cmentarz gr-kat.

Wydawnictwa o parafii:
Piecuch A., Nad Sękówką, Gorlice 1998, ss. 119, 139, 225, 249.

Ogłoszenia o planowanym zamówieniu Parafii w Małastowie

Mapa Google: