Dekanat Gorlice Parafie

Męcina Wielka

Wpisany przez Admin

Parafia Męcina Wielka, pw. ŚŚ. Kosmy i Damiana, Adres: Męcina Wielka 39, 38-307 Sękowa, tel. 18 351 83 16

Parafia Męcina Wielka

pw. śś. Kosmy i Damiana
parafia erygowana:  1951 r.
Adres:  Męcina Wielka 39
38-307 Sękowa,
tel. 18 351 83 16

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej

E-mail:
www:
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz: ks. mgr Jan Adamczyk, RM, od 1991-05-15

Historia:

Wieś założona na prawie niemieckim w 1377 r. za zezwoleniem Kazimierza Wielkiego. Parafia katolicka zaistniała tu najpóźniej w 1377 r. Pod koniec XV w. spadły na te ziemie rozmaite klęski. W 1474 r. był najazd Macieja Korwina, króla węgierskiego. Wtedy miał spłonąć kościół. W latach 1488 – 1496 zaraza zdziesiątkowała ludność. W 1498 r. miał miejsce jeden z najkrwawszych najazdów tatarskich. Wieś została spalona, a ludność wymordowana. Pozostało zaledwie parę rodzin, które przeniosły się do Lipinek, zabierając ze sobą figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, czczoną w Męcinie od 150 lat. W XVI w. wieś zasiedloną przez nowych osadników, ludność pastersko-rolniczą (Łemkowie) przeniesiono na prawo wołoskie. W 1546 r. król Zygmunt Stary uposażył parafię grekokatolicką, która istniała do 1947 r. Jan III Sobieski miał osadzać tu wysłużonych żołnierzy z prawem wydobywania przez nich oleju skalnego. Samowypływowe źródła ropy naftowej znane były na tych terenach od niepamiętnych czasów. W 1853 r. kopano tu asfalt, a w kilka lat później ropę naftową. U schyłku ubiegłego stulecia w Męcinie było ponad trzysta szybów naftowych. W czasie I wojny światowej od grudnia 1914 r. do „bitwy gorlickiej” Męcina znajdowała się na przedpolu frontu, po stronie zajętej przez Rosjan. Dnia 05.05.1915 r. doszło tu do krwawych walk na bagnety, nawet w miejscowej cerkwi, gdzie próbowali ukryć się żołnierze rosyjscy. Zginęło wtedy w kościele 17 osób. Świadectwem tych walk są 3 cmentarze wojenne znajdujące się na terenie parafii. Obecna świątynia parafialna została zbudowana w 1807 r., remontowana w 1900 i 1930 r., kiedy gruntowna przebudowa doprowadziła do zmiany formy dachów. W tym czasie dobudowano zakrystię i kruchtę. Dach i wieżę pokryto blachą. Ten stan rzeczy utrzymywał się do 1986 r. kiedy usunięto wzniesione w okresie międzywojennym kopuły. Tym samym przywrócono cerkwi wygląd typowy dla zachodniej Łemkowszczyzny. Cerkiew trójdzielna z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od północy zakrystia. Świątynia drewniana, cała szalowana gontem. Wnętrze pomalował w 1930 r. Ilia Decik z Sambora. W 1951 r. ponownie została erygowana parafia rzymskokatolicka. Kościół filialny w Męcinie Małej, murowany, zbudowany w 1906 r., powiększony w 1999 r., pw. św. Sebastiana Męczennika.

Kościół parafialny: drewniany, zbudowany w 1807 r., (dawna cerkiew gr.- kat.).

Odpust parafialny:niedziela po 27.06.(MB Nieust. Pomocy) i niedziela przed lub po 27. 09.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Męcina Mała, pw. św. Sebastiana, kościół filialny,

Godziny mszy św.:

Męcina Mała, czwartek, czas letni i zimowy, 17.00
Męcina Mała, święta, czas letni i zimowy, 16.00
Męcina Mała, niedziele, czas letni i zimowy, 9.00,
Męcina Wielka, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 11.00
Męcina Wielka, święta, czas letni i zimowy, 7.00, 17.00
Męcina Wielka, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00
Męcina Wielka, środy i piątki, czas letni, 19.00, (17.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 693, wiernych – 669, innowierców – 24, niewierzących – 0

 

Terytorium:
Męcina Wielka, Męcina Mała, Wapienne

Cmentarz: parafialny, 0,9 ha

Mapa Google: