Dekanat Boguchwała Parafie Sanktuaria

Niechobrz

Wpisany przez Admin
Niechobrz_obraz_MBNP

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Parafia Niechobrz

pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
parafia erygowana:  24.06.1948 r.
Adres:  Niechobrz 274
36-047 Niechobrz,
tel. 17 871 80 05
516 211 186

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu

E-mail:  niechobrz@rzeszow.opoka.org.pl
www:   http://niechobrz.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Boguchwała, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. Andrzej Sroka od 25 sierpnia 2018 roku

Historia:

Pierwszą wzmiankę o Niechobrzu zawiera akt lokacji i nadania wsi Lutoryż rycerzowi Janowi Gołemu ze Śląska wystawiony w Sanoku dnia 24.05.1373 r. przez kancelarię księcia Władysława Opolczyka. Parafia została erygowana 24.06.1948 r. przez bpa Franciszka Bardę, Biskupa Przemyskiego, najpierw jako wikariat eksponowany. Wydzielono go z parafii Zgłobień w czym szczególny udział miał ks. Edward Chrzanowski, rodak niechobrzański i kapelan biskupa F. Bardy. Pierwszym proboszczem był ks. Władysław Aszklar. Prowizoryczną kaplicę wzniesiono wiosną 1948 r. Obecny kościół parafialny po wielu latach starań został zbudowany w przeciągu 6-ciu miesięcy w 1969 r. wg. projektu inż. Jerzego Noska, gdy proboszczem był ks. Józef Mucha. W październiku 1969 r. bp Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia świątyni, zaś 03.07.1977 r. ją konsekrował. W kościele znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy namalowany przez ks. Władysława Luteckiego z Przemyśla. Obraz koronował bp Ignacy Tokarczuk 13.09.1987 r. Na uwagę zasługuje polichromia ściany południowej przedstawiająca Drogę Krzyżową jako jeden wielki obszar z posuwającą się postacią Chrystusa. Jest to dzieło Eugeniusza Muchy z Krakowa. W otoczeniu świątyni znajduje się tzw. park Matki Bożej, a w nim oryginalne kaplice różańcowe z rzeźbami wykonanymi przez miejscową artystkę ludową Agatę Błażej. Obok sanktuarium działa dom rekolekcyjny mogący przyjąć jednorazowo 70 osób.

Niechobrz3

Kościół – wnętrze

Niechobrz dom

Dom rekolekcyjny

Niechobrz2

Kościół nocą (strona www parafii)

 

 

 

 

 

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1969 r., poświęcony w 1969 r. konsekrowany w 1977 r,

Odpust parafialny:    I niedziela lipca i I niedziela października

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym AVEE-MED. w Niechobrzu
pw. św. O. Pio, kaplica domowa, odpust 23.10.

Godziny mszy św.:

Niechobrz, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00(17.00)
Niechobrz, święta, czas letni i zimowy, 7.30, 9.30, 15.00, 18.00
Niechobrz, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 9.30, 11.20, 16.30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2816, wiernych – 2814, innowierców – 2, niewierzących – 0

Terytorium:
Niechobrz

Cmentarz:     parafialny – 0,54 ha

Domy zakonne:
Siostry Serafitki, Niechobrz 275, 36-047 Niechobrz, tel. 17 871 81 99, przełożona: s. Salomea Koper , 5 sióstr

Wydawnictwa o parafii:

Podwyszyńska E., Historia i opis obiektów sakralnych w Niechobrzu, Rzeszów 1998, mps.,
Szypyła A., Historia nowych kościołów w Diecezji Przemyskiej 1966-1993,
Telega M., Kult obrazu M. B. Nieustającej Pomocy w Niechobrzu, KUL Lublin 1999, mps.
Mapy Google: