Dekanat Nowy Żmigród Parafie

Nienaszów

Wpisany przez Admin

Parafia Nienaszów, pw. Wniebowzięcia NMP, Adres: Nienaszów 38, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 441 72 32

Parafia Nienaszów

pw. Wniebowzięcia NMP
parafia erygowana:  1480 r.
Adres:  Nienaszów 38
38-230 Nowy Żmigród,
tel. 13 441 72 32
13 441 70 30 – emeryt

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nienaszowie

E-mail: nienaszow@rzeszow.opoka.org.pl
www: http://www.parafianienaszow.pl
gmina: Nowy Żmigród, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Jan Gajda, EC, od 2009-08-23

Historia:

Nazwa miejscowości pochodzi wg ks. Władysława Sarny od Nienaszów, synów Nienasza pierwotnego założyciela. O tej miejscowości wspomina Jan Długosz. Do parafii Nienaszów należą miejscowości: Nienaszów, Sadki, Poraj, Grabanina. Budowę obecnego kościoła parafialnego rozpoczęto 10.07.1859 r. w miejsce drewnianego pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. Państwo Bronisława i Ludwik Krzystkiewiczowie ufundowali wielki ołtarz, zlecili jego pomalowanie i złocenie w 1864 r. W tym też czasie wybudowano dwa boczne ołtarze. Plany na wszystkie ołtarze, ambonę, konfesjonały i wzory do rzeźb wykonał ks. Walerian Starakiewicz, ówczesny proboszcz. On też sam wyrzeźbił wiele z nich. Kościół został poświęcony w 1889 r. przez bpa J. Glazera, sufragana przemyskiego. W 1939 r. kościół otrzymał nową polichromię wykonaną przez ks. prof. Władysława Luteckiego i prof. Strońskiego, wojna jednak nie pozwoliła dokończyć tego dzieła, a przyczyniła się do wielkiego zniszczenia kościoła. W 1944 r. Niemcy wysiedlili wszystkich mieszkańców Nienaszowa i okolicznych wiosek. Przesiedlono ich do Samoklęsk, Mytarzy, Osieka, Osobnicy, Biecza, Gorlic, Święcan i innych miejscowości. Wielu wraz całymi rodzinami zostało wywiezionych do Niemiec do pracy. Kościół w czasie wojny do 1944 r. służył jako schron przed bombami, dopiero po wysiedleniu mieszkańców Kościół został zniszczony. Po zakończeniu wojny mieszkańcy powrócili z wysiedlenia, odbudowując spalone domy oraz remontowali zniszczoną świątynię. W 1946 r. pokryto dach kościoła blachą i sprawiono nowe okna, wykonane przez Władysława Janasa artystę-stolarza z Kopytowej. W 1950 r. wykonano ławki dębowe w Miejscu Piastowym w Zakładzie Księży Michalitów. Zakupiono i wykonano nowe wszystkie naczynia i szaty liturgiczne. W latach 1967 – 1971 odmalowano kościół i ufundowano 3 dzwony, które poświęcił rodak ks. Mieczysław Zając. W latach 2003-2007 kościół poddano gruntownej renowacji, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wybudowano także nową plebanię, w której zamieszkał nowy proboszcz – ks. Jan Gajda.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1862 r., konsekrowany w 1889 r.

Odpust parafialny: 15.08.

Godziny mszy św.:

Nienaszów, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 18.00 (17.00)
Nienaszów, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.30, 9.00, 17.00
Nienaszów, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 9.00, 10.30, 15,30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1599, wiernych – 1591, innowierców – 8, niewierzących – 0

Terytorium:
Nienaszów, Grabanina, Poraj, Sadki,

Cmentarz: Nienaszów – parafialny – 1 ha, 0,40 ha;

Mapa Google: