Dekanat Frysztak Parafie

Niewodna

Wpisany przez Admin

Parafia Niewodna, pw. św. Anny, Adres: Niewodna 20, 38-124 Wiśniowa, tel. 17 277 50 19

Parafia Niewodna

pw.  św. Anny
parafia erygowana:  1373 r.
Adres: Niewodna 20
38-124 Wiśniowa,
tel. 17 277 50 19

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Anny w Niewodnej

E-mail: parafia.niewodna@gmail.com
www: www.niewodna.parafia.info.pl
gmina: Wiśniowa, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Henryk Czajka, EC, od 2003-08-24

Historia:

Pierwsze informacje o wsi pochodzą z 1366 r. natomiast o parafii z 1373 r. Parafia założona przez Firlejów obejmowała swym zasięgiem wsie: Niewodna, Szufnarowa, Jazowa, Wiśniowa, Różanka. Istnienie drewnianego kościoła pw. św. Anny potwierdza wizytacja Biskupa Radziwiłła w 1596 r. Kościół ten z czasem ulega zniszczeniu i zostaje ponownie odbudowany w 1672 r. Posiadał ołtarze św. Anny, św. Antoniego, św. Piotra i Pawła, krzyż rzeźbiony w drzewie oraz drewnianą chrzcielnicę. Kościół został zbudowany w 1923 r. W 1971 r. od parafii Niewodna została odłączona Szufnarowa, Wiśniowa i Jazowa. Z parafii liczącej 4412 wiernych zostało 1050. Od 1998 r. kościół w Różance obsługuje parafia w Grodzisku. Obecny kościół został wybudowany z cegły i kamienia w stylu gotycko-romańskim w latach 1921- 1924, przez ks. proboszcza Jana Baraniewskiego, konsekrowany przez bpa Karola Fischera w 1926 r. Kościół jest trójnawowy z wieżą i sygnaturką, prezbiterium, kaplicą, zakrystią i dwoma kruchtami bocznymi. Okna ozdobione witrażami. Ołtarz główny barokowy z obrazem św. Anny na płótnie, z czterema figurami Świętych. Ołtarze boczne: Figura Matki Bożej i Serca Pana Jezusa. Zabytkowa chrzcielnica i ambona. W wieży umieszczone są trzy dzwony. W ostatnich latach zabytki te zostały poddane konserwacji. W 2016 r. parafia obchodziła 650-lecie swego powstania.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1921-1923, poświęcony w 1924 r., konsekrowany w 1926 r.

Odpust parafialny: 26.07.

Godziny mszy św.:

Niewodna, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Niewodna, niedziele, czas letni i zimowy, 8.00, 11.00
Niewodna, święta, czas letni i zimowy, 8.00, 17.00
Niewodna, dzień powszedni, czas letni, 19.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 869, wiernych – 867, innowierców – 0, niewierzących – 2

Terytorium:
Niewodna, Wiśniowa (część).

Cmentarz: parafialny – 0,36 ha; 1,5 ha; 0,7 ha,

Wydawnictwa o parafii:
Bata Artur, Zarys dziejów parafii w Niewodnej, Krosno 2013.
Grzebień Ludwik SJ, Dzieje parafii w Niewodnej, Rzeszów 2003.
„Rodzina Boża” – miesięcznik parafialny.
 
Mapa Google: