Dekanat Kolbuszowa - Zachód Parafie

Niwiska

Wpisany przez Admin

Parafia Niwiska, pw. św. Mikołaja, Adres: Niwiska 157, 36-147 Niwiska, tel. 17 227 93 43

Parafia Niwiska

pw. św. Mikołaja
parafia erygowana:  10.05.1925 r.
Adres:  Niwiska 157
36-147 Niwiska,
tel. 17 227 93 43
17 227 97 45 – prob.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w Niwiskach

E-mail:  niwiska@rzeszow.opoka.org.pl
www:   http://niwiska.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Niwiska, powiat: kolbuszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Kazimierz Franczak, , od 2010-08-27

Historia:

Niwiska powstały w 1575 r. w obrębie dóbr należących do Stanisława Tarnowskiego herbu Leliwa. W 2. poł. XVII w. przeszły na własność Seminarium Duchownego w Sandomierzu połączonego ze słynnym kolegium jezuitów (Collegium Gostomianum). W 1593 r. Zofia Tarnowska ufundowała w Niwiskach parafię filialną. Parafia ta posiadała własnego duszpasterza „ad instar vicariatus perpetui” zależnego od parafii w Rzochowie. Samodzielną parafię utworzył dopiero bp tarnowski Leon Wałęga 10.05.1925 r. W 1593 r. Zofia Tarnowska wzniosła drewniany kościół pw. św. Mikołaja Biskupa na Wzgórzu Piaskowym. Świątynię konsekrował w 1619 r. bp Walerian Lubieniecki za zgodą ordynariusza miejsca. Kościół spłonął w 1876 r. wraz z całym wyposażeniem. W 1880 r. staraniem ks. Józefa Grabowskiego ukończono budowę nowej murowanej świątyni. Konsekracji dokonał bp Ignacy Łobos, Biskup Tarnowski, w 1886 r. Staraniem księży: Fr. Fijasia, Fr. Sikory i Kuźniarowicza sprawiono ołtarze do kościoła w stylu późnobarokowym. Ołtarz główny z wizerunkiem patrona parafii św. Mikołaja a nad nim św. Jana Kantego pochylającego się nad chorym, obok dwie figurki św. Piotra i Pawła. Ołtarze boczne: Matki Bożej Różańcowej z obrazem św. Stanisława Kostki Patrona młodzieży i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Najświętszego Serca Jezusa z obrazem św. Franciszka patrona ekologów i św. Józefa patrona rodzin. W kaplicy bocznej jest ołtarz Matki Bożej Wniebowziętej i Pana Jezusa Ubiczowanego. Na ścianie wisi obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Organy ufundował dziedzic Jan Hupka w 1910 r., wykonał je Ruger na Śląsku. Z II wojny światowej uratował się tylko jeden dzwon, pozostałe Niemcy odnaleźli i wywieźli, jest to dzwon średni z krzyżem wykonany w 1923 r. na Śląsku. W 1959 r. staraniem ks. Bronisława Musiała u Felczyńskich w Przemyślu wykonano dwa dzwony: większy o imieniu Matka Boża i mniejszy o imieniu św. Michał. Kaplica cmentarna w Niwiskach, nazywana dawniej Kaplicą Grobową Hupków, została wzniesiona w 1874 r. staraniem dziedzica Jana Hupki. Spoczywają w podziemiach tej kaplicy zwłoki rodziny Hupków.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1880 r., poświęcony w 1886 r.

Odpust parafialny: 06.12. i I niedziela października (MB Różańcowej)

Godziny mszy św.:

Niwiska, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 17.00 – (środa i sobota)
Niwiska, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00 – (środa i sobota)
Niwiska, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 15.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2966, wiernych – 2962, innowierców – 3, niewierzących – 1

Terytorium:
Niwiska; Hucina (część); Hucisko; Leszcze (część); Trześń; Zapole (część).

Cmentarz: parafialny – 1,29 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:

Ziętek-Salwik Al., Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007.
Zych Sł., Materiały do kościelnych dziejów Niwisk w czasach staropolskich, Niwiska 2006.

Mapa Google: