Dekanat Rzeszów - Północ Parafie

Nowa Wieś k. Rzeszowa

Wpisany przez Admin

Parafia Nowa Wieś k. Zaczernia, pw. Dobrego Pasterza, Adres: Nowa Wieś 197, 36-001 Trzebownisko, tel. 17 772 21 55

Parafia Nowa Wieś k. Rzeszowa

pw. Dobrego Pasterza
parafia erygowana:     1 VII 1988 r.
Adres: Nowa Wieś 197
36-001 Trzebownisko,
tel. 17 772 21 55

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi

E-mail: dobry-pasterz197@gmail.com
www: http://www.dobry-pasterz.rzeszow.pl/
gmina: Trzebownisko, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: Ks. Kazimierz Żak, RM, od 1988-07-01

Historia:

Nowa Wieś, niewielka miejscowość koło Rzeszowa, przez wiele stuleci należała do parafii w Zaczerniu. Później, kiedy powstały parafie w Trzebownisku i w Jasionce, części obszaru Nowej Wsi położone w ich pobliżu włączono w skład ich terytorium. Granicę stanowiła rzeka Czarna. Mieszkańcy wioski niezadowoleni z takiego rozwiązania podjęli inicjatywę budowy własnego kościoła. Głównym inspiratorem tego zamiaru był Eugeniusz Bukała, który wkrótce, po uzyskaniu zgody przemyskiej Kurii Biskupiej na jego realizację, stanął na czele Komitetu Budowy Kościoła. W 1985 r. Salomea Kloc ofiarowała na rzecz projektowanego kościoła działkę budowlaną, położoną w pobliżu szkoły. Następnie 13 V 1987 r., po uzyskaniu stosownych zezwoleń, rozpoczęto budowę kościoła, zaprojektowanego przez architekta Romana Orlewskiego i konstruktora Władysława Jagiełło. W związku z tym, że prace przebiegały sprawnie, to już w roku następnym, 1 VII 1988 r., bp Ignacy Tokarczuk, erygował parafię Nowa Wieś, a nowy kościół podniósł do rangi świątyni parafialnej. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii został ks. Kazimierz Żak. Po ukończeniu prac przy świątyni jej konsekracji dokonał bp Ignacy Tokarczuk dnia 12 V 1991 r. Równocześnie z budową i wyposażaniem świątyni podejmowano niezbędne inicjatywy zapewniające sprawne funkcjonowanie parafii: utworzono cmentarz parafialny (26 XI 1989 r.), przeprowadzono reformę granic parafii przyłączając części wioski należące do parafii w Trzebownisku i w Jasionce (18 I 1990 r.), ufundowano dzwony (poświęcił je 7 VI 1992 r. bp Edward Białogłowski), a w latach 1992 – 1999 wykonano ogrodzenie kościoła, uporządkowano obejście, wybudowano kaplicę przedpogrzebową oraz rozbudowano plebanię.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1987 – 1990, konsekrowany 12 V 1991 r.

Odpust parafialny: IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza

Godziny mszy św.:

Nowa Wieś k. Rzeszowa, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00, 17.00
Nowa Wieś k. Rzeszowa, dzień powszedni, czas letni, 7.00, 19.00
Nowa Wieś k. Rzeszowa, święta, czas letni i zimowy, 9.00; 17.00
Nowa Wieś k. Rzeszowa, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30; 10.30;

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1315, wiernych – 1315, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Nowa Wieś k. Rzeszowa

Cmentarz: parafialny – 0,65 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Szypuła A., Historia nowych kościołów w Diecezji Przemyskiej 1966-1993, t. 3, Rzeszów 1998, s. 47.
Ziętek – Salwik A., Z Dobrym Pasterzem przez Życie. Prezentacja parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi k. Rzeszowa, „Niedziela Południowa”, 45(2002), nr 35, s. 1-2.

Mapa Google: