Dekanat Nowy Żmigród Parafie Sanktuaria

Nowy Żmigród

Wpisany przez Admin

Parafia Nowy Żmigród, pw. ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła, Adres: ul. Kościelna 2, 38-230 Nowy Żmigród,

tel. 13 441 56 31 – prob.

Parafia Nowy Żmigród

pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła
parafia erygowana:  1321 r.
Adres:  ul. Kościelna 2
38-230 Nowy Żmigród,
tel. 13 441 56 31 – prob.
13 441 65 59 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie

E-mail:
www: www.parafianowyzmigrod.pl
gmina: Nowy Żmigród, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. Stanisław Szajna

Historia:

W dokumentach średniowiecznych używa się różnych nazw na określenie miejscowości. W 1326 r. nazywa się Novus Smigrod; w 1331 – Castrum Smigrod. Długosz nazywa je Smigrod Nowa. Dokumentu erekcyjnego parafii brak. Parafia powstała w XIII w., a pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1325 r. Długosz podaje, że w jego czasie (XV w.) Żmigród Nowy posiada kościół parafialny. Przed 11 V 1511 r. bp krakowski Jan Konarski podniósł ją do godności prepozytury i erygował przy kościele parafialnym kolegium mansjonarzy. Ok. 1529 r. do okręgu parafialnego Nowego Żmigrodu włączono parafię Mytarz (fundowaną 1344), w XVI-XVIII w. w jego skład wchodziła parafia Stary Żmigród, a od II poł. XVIII w. Skalnik jako filia (do 1939 r.). Kościół parafialny pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła został wzniesiony z kamienia na rzucie poziomym gotyckim ze szkarpami, rozbudowany w 2006 r. Świątynia była wielokrotnie niszczona. Po raz pierwszy ucierpiała podczas szturmu miasta przez wojska węgierskie w 1474 r. Wiadomo, że zostało wówczas zrabowane wyposażenie wnętrza. W 1522 i 1577 r. kościół spłonął podczas wielkich pożarów miasta. Po pożarze w 1694 r. pozostały tylko same mury świątyni. 17 IV 1843 r. spalił się kościół wraz z połową miasta. Wielokrotnie płonęła również dzwonnica (1846, 1882). Odbudowany po pożarach kościół konsekrował 28.06.1857 r. bp przemyski Franciszek Wierzchlejski. Po dewastacji świątyni w czasie II wojny światowej, dzieła jej odnowy dokonał bł. ks. Władysław Findysz, administrator (1941-1942) i proboszcz parafii (1942 -1964). Wyposażenie wnętrza jest utrzymane w stylu późnobarokowym. Na uwagę zasługują elementy gotyckie: kamienna chrzcielnica oraz portal. W kaplicy bocznej NMP Bolesnej w ołtarzu spoczywają relikwie bł. ks. W. Findysza, wyniesionego na ołtarze 19 VI 2005 r. w Warszawie jako pierwszego męczennika systemu komunistycznego w Polsce. W Nowym Żmigrodzie powstał w 1331 r. Klasztor dominikanów jako placówka misyjna dla ziem ruskich. Posiadał on własny kościół. Konwent funkcjonował do 1788 r., kiedy to został zlikwidowany przez zaborcze władze austriackie. W XVII w. w mieście znajdował się budynek szpitala prepozyturalnego z własną kaplicą. W czasach staropolskich istniała również szkoła parafialna wzmiankowana w 1527 r.

Dnia 23.08.2011 r. biskup Kazimierz Górny, erygował przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie Sanktuarium bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika .

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w XV w., konsekrowany w 1857 r.

Odpust parafialny:    29.06. i 07.10.

Godziny mszy św.:

Nowy Żmigród, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 9.00, 10.30, 17.00
Nowy Żmigród, dzień powszedni, czas letni, 7.00, 18.00
Nowy Żmigród, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00, 17.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2600, wiernych – 2598, innowierców – 0, niewierzących – 2

Terytorium:
Nowy Żmigród, Mytarka, Mytarz, Toki,

Cmentarz: parafialny – 2 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:

Sarna Wł., Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1995;
Kumik St., Historia Nowego Żmigrodu;
Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, praca zbiorowa pod red. J. Garbacika, Kraków 1964;
Motyka A., Dobry Pasterz. Biografia Sługi Bożego ks. Władysława Findysza, Rzeszów 2003.
Motyka A., Pasterz i świadek. Droga do chwały ołtarzy ks. Władysława Findysza, Rzeszów 2005.

Mapa Google: