Ruchy katolickie

Odnowa w Duchu Świętym

Wpisany przez Admin

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym
http://www.odnowa.org/

Odnowa w Duchu Świętym w Diecezji Rzeszowskiej
Koordynator diecezjalny – ksiądz Mariusz Mik Koordynator świecki – Elżbieta Tomasik
http://www.rzeszow.odnowa.org/

Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Rzeszowskiej:

Wspólnota przy Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej
przy Klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Matki Bożej Rzeszowskiej istnieje od roku 1994. Założycielem był o. Barnaba Olszewski. Kolejni opiekunowie wspólnoty to: o. Jordan Dąbrowski, śp. o. Rajmund Matejko, o. Hadrian Kamas, o. Wiktor Tokarski, o. Amos Smolarek. Obecnie Pasterzem Wspólnoty jest o. Zefiryn Mazur. Informacje: Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej […]

Wspólnota w Boguchwale
przy Parafii pw. św. Stanisława w Boguchwale Począwszy od jesieni 2012 r. grupa osób spotykała się w kościele parafialnym, na wspólnej modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego. Rok później (jesień 2013), odbyło się pierwsze Seminarium Życia w Duchu Świętym, w którym wzięło udział ok. 70 osób. Owocem tych rekolekcji jest powstanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. […]

Wspólnota przy Parafii św. Judy Tadeusza Rzeszów
przy Parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie Wspólnota jest grupą parafialną Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnota zawiązała się wiosną 2008 roku pod patronatem rzeszowskiej Wspólnoty Dobrego Pasterza. Następnie ukształtowała się po przeżyciu dziewięciotygodniowych rekolekcji Seminarium Odnowy w Duchu Świętym na terenie parafii od 25.09.2008 r. W następnym roku umocniła się przez przeżycie pogłębiających rekolekcji Odnowy […]

Wspólnota Miriam Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota Miriam Odnowa w Duchu Świętym spotyka się w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie, ul. Połonińska 25. Jesteśmy grupą osób w różnym wieku, która pragnie razem doświadczać działania Ducha Świętego w ich życiu i Kościele. Oddając nasze życie Jezusowi Chrystusowi pragniemy całkowicie poddać się Jego prowadzaniu. Głównym charyzmatem naszej Wspólnoty jest uwielbienie Boga i ewangelizacja. Służymy modlitwą […]

„Wspólnota Bożego Ciała” Rzeszów
przy Parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie „Wspólnota Bożego Ciała” powstała w 1998 roku z inicjatywy grupy osób spotykających się na modlitwie. Opiekę duszpasterską nad nimi objął ks. Wojciech Mazur. Członkami naszej wspólnoty są ludzie różnego stanu i wieku. Otwierając się na działanie Ducha Świętego, jego dary i charyzmaty staramy się prowadzić ludzi do […]

„EMAUS” Rzeszów
przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie Wspólnota „Emaus” powstała w 1999 roku z natchnienia Ducha Świętego i inicjatywy ks. Mariusza Mika, ówczesnego wikariusza tejże parafii. Pierwsze spotkania miały charakter ogólny. Stopniowo wspólnota rozrastała się i dojrzewała duchowo. Wiosną 2002 r. wyłonieni zostali pierwsi animatorzy, po czym rozpoczęliśmy pierwsze rekolekcje Odnowy, tzw. Seminarium Życia […]

Wspólnota Dobrego Pasterza Rzeszów
przy Parafii pw. Świętego Krzyża Św. w Rzeszowie Informacje: Parafia pw. Świętego Krzyża – Rzeszów ul. 3 Maja 20 Duszpasterz: ks. Grzegorz Kida […]

„ANIMUS” Rzeszów
przy Parafii pw. Świętej Rodziny w Rzeszowie Parafialna Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym istnieje w Parafii ok. 22 lat. Każdego tygodnia, poprzez wspólne spotkania z Bogiem ukrytym w Piśmie Świętym i we Wspólnocie, staramy się odkrywać tajemnicę Obecności Trójcy w codziennym życiu. Odkrywając obecność Trójcy Świętej zauważamy Ją przede wszystkim w działaniu Ducha Świętego, obecnego […]

„ZIARNKO GORCZYCY” Frysztak
przy Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku. Rys historyczny: Wspólnota ,,Ziarnko gorczycy’’ powstała w Parafii pw. Narodzenia NMP we Frysztaku w 2004 roku. Założyła ją siostra sercanka, Maria Maryan. Spotkania od samego początku miały charakter modlitwy uwielbienia. Grupa liczyła początkowo 4 osoby i spotykała się raz w tygodniu w kaplicy Domu Sióstr lub […]

„ICHTIOS” Jasło
przy parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jaśle, inna nazwa – kościółek gimnazjalny. Nazwa wspólnoty „Ichtios” nawiązuje do greckiego skrótu Ichtys (Ichtis) i oznacza Jezus Chrystus Syn Boży Zbawiciel. Wspólnota powstała po rekolekcjach, które odbyły się w Kostomłotach, niedaleko Terespola w sierpniu 1989 roku. Rekolekcje te prowadziła Grupa Charyzmatyczna z Lublina. Po powrocie uczestnicy rekolekcji postanowili […]

/ za stroną: http://www.rzeszow.odnowa.org/