Dekanat Dębowiec Parafie

Osiek Jasielski

Wpisany przez Admin

Parafia Osiek Jasielski, pw. Przemienienia Pańskiego, Adres: Osiek Jasielski 108, 38-223 Osiek Jasielski, tel. 13 442 09 90

Parafia Osiek Jasielski

pw. Przemienienia Pańskiego
parafia erygowana:  1370 r.
Adres: Osiek Jasielski 108
38-223 Osiek Jasielski,
tel. 13 442 09 90 – tel., fax.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim

E-mail: kontakt@parafiaosiekjasielski.pl
www: http://parafiaosiekjasielski.pl
gmina: Osiek Jasielski, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. Bogusław Kellner

Historia:

Miejscowość Osiek Jasielski istniała już w 1. poł. XIV w. W roku 1363 r. Kazimierz Wielki przejął ją na własność, a dziedzicom tejże miejscowości przekazał w zamian wieś Kłopotnicę. Następnie król lokował Osiek jako miasto i wzniósł obok niego zamek. W XVII w. rozpoczął się upadek miasteczka, a w latach 1608-1675 uważano go za wieś. Miejscowość stanowiła własność królewską i była siedzibą starostwa niegrodowego. W 1777r. przeszła w ręce Ksawerego Branickiego. W XIX w. należała m.in. do Grabińskich, Gawrońskich, Sanguszków, Gaszyńskich i Janiszewskich. Ostatecznie Osiek utracił prawa miejskie po I wojnie światowej. Parafia w Osieku powstała w roku 1365 wraz z lokacją miasta. Po raz pierwszy wzmiankuje ją ks. Jan Długosz w „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” (2. poł. XV w.). Od średniowiecza okręg parafialny obejmuje Osiek i Świerchową. Drewniany kościół parafialny wzniesiono w XV w., prawdopodobnie w 1419 r. Pierwotnie nosił wezwanie św. Krzyża. Przed 1640 r. został gruntownie przebudowany. W tymże roku konsekrował go bp pomocniczy diecezji krakowskiej Tomasz Oborski. W 2. połowie XVIII w. w świątyni umieszczono łaskami słynący obraz Pana Jezusa Przemienionego pochodzący ze skasowanego przez Austriaków kościoła klasztornego dominikanów w Nowym Żmigrodzie. Pod wpływem tego faktu, od 1. poł. XIX w., kościół nosi wezwanie Przemienienia Pańskiego. Jest to świątynia trzynawowa z dobudowaną od północy kruchtą, posiada wieżę konstrukcji słupowej z izbicą. Wyposażenie wnętrza jest utrzymane w stylu barokowym. Na uwagę zasługuje kamienna późnogotycka chrzcielnica z XVI w. W czasach staropolskich kościół stanowił lokalne sanktuarium maryjne. Odbierał w nim cześć obraz MB Śnieżnej. Nowy murowany kościół parafialny, również pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, wzniesiono w latach 1989-2000, dzięki staraniom ks. Stanisława Rębisza. Świątynię konsekrował 06.08.2000 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny. Umieszczono w nim łaskami słynący obraz Pana Jezusa Przemienionego, odnowiony w latach 2014-2015 z inicjatywy proboszcza osieckiego ks. Jana Reczka. Obraz poświęcił bp rzeszowski Jan Wątroba 02.08.2015 r. podczas jubileuszu 650-lecia parafii. W czasach staropolskich w Osieku istniała szkoła parafialna wzmiankowana po raz pierwszy w 1513 r., a 15.10.1843 r. proboszcz osiecki ks. Marcin Siarkiewicz założył Bractwo Przemienienia Pańskiego, mimo zakazu zaborczych władz austriackich.

Stary kościół w Osieku

Stary kościół w Osieku

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1989-2000,  konsekrowany 06.08.2000 r. ;

Odpust parafialny: 06.08., 02.02

Kościoły i kaplice filialne na terenie parafii:

Stary kościół  parafialny, drewniany, z XV/XVI, konsekrowany w 1640 r.

Godziny mszy św.:

Osiek Jasielski, święta zniesione, czas letni i zimowy, 8.00, 17.00
Osiek Jasielski, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 10.00,
Osiek Jasielski, dzień powszedni, czas letni, 18.00 (17.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1264, wiernych – 1264, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Osiek Jasielski; Świerchowa,

Cmentarz: parafialny – 0,8 ha, nowy o pow. 0,95 ha w przygotowaniu

Wydawnictwa o parafii:
Mroczka L., Osiek Jasielski. 645 lat dziejów królewskiego miasta, parafii, starsotwa, wsi i gminy, Osiek Jasielski.

Mapa Google: