Dekanat Dębowiec Parafie

Osobnica

Wpisany przez Admin

Parafia Osobnica, pw. św. Stanisława Biskupa, Adres: Osobnica 100, 38-241 Osobnica, tel. 13 442 72 50

Parafia Osobnica

pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
parafia erygowana:  1348 r.
Adres: Osobnica 100
38-241 Osobnica,
tel. 13 442 72 50

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy

E-mail:
www: http://www.osobnica.rzeszow.opoka.org.pl/
gmina: Jasło, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz:  ks. Krzysztof Szopa od 25 sierpnia 2018 roku

Historia:

Wieś Osobnica pochodzi z XIV w. (1348 r.). Została założona przez króla Kazimierza Wielkiego na prawie magdeburskim. Przypuszczalnie pierwszy kościół drewniany powstał około 1350 r. Z powodu obrywania się brzegów rzeki Bednarki został przeniesiony w inne miejsce powiększony i konsekrowany w 1512 r. Przetrwał do 1906 r. a dziś na tym miejscu stoi kaplica (obok szkoły). Kościół obecny, murowany, zbudowany z inicjatywy ks. Jana Kłosa według planu architekta Teodora Talowskiego w stylu neogotyckim, nadwiślańskim, w latach 1904 – 1906 i konsekrowany 7.07.1906 r. przez bpa Karola Józefa Fischera sufragana z Przemyśla. Pierwsze malowanie kościoła zostało wykonane w latach 1927-28 przez artystę malarza Juliana Krupskiego ze Lwowa. Drugiego malowania i odnowienia pierwotnych obrazów biblijnych na ścianach wewnętrznych kościoła, z nową ornamentyką sufitu i filarów, dokonał w latach 1979-1980 malarz Zygmunt Wiglusz z Krakowa. W latach 20042010 wykonano szereg praw renowacyjnych: przebudowę prezbiterium, odnowienie polichromii, wykonano kaplice różańcowe i Drogę krzyżową w pobliżu kościoła, Parafialny Dom Kultury, parking przy kościele i wiele innych.

 Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1905 r., konsekrowany w 1906 r.

Odpust parafialny: 08.05. i 16.10.

Godziny mszy św.:

Osobnica, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Osobnica, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Osobnica, niedziele i święta, czas zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
Osobnica, niedziele i święta, czas letni, 7.00, 9.00, 11.00, 18.00,

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3266, wiernych – 3250, innowierców – 10, niewierzących – 6

Terytorium:
Osobnica

Cmentarz: komunalny – 0,6 ha; parafialny- 0,6 ha

Mapa Google: