Dekanat Kolbuszowa - Zachód Parafie Sanktuaria

Ostrowy Tuszowskie

Wpisany przez Admin

Parafia Ostrowy Tuszowskie, pw. Wniebowzięcia NMP, Adres: Ostrowy Tuszowskie 143, 36-105 Cmolas, tel. 17 283 73 90,

Parafia Ostrowy Tuszowskie

pw. Wniebowzięcia NMP
parafia erygowana:  1574 r.
Adres: Ostrowy Tuszowskie 143
36-105 Cmolas,
tel. 17 283 73 90,
17 744 17 15
17 744 15 29 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowach Tuszowskich

e-mail: kontakt@parafia-ostrowytuszowskie.pl
www: http://www.parafia-ostrowytuszowskie.pl/
gmina: Cmolas, powiat: kolbuszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Ryszard Madej, RM, od 1998-08-25

Historia:

W czasach staropolskich miejscowość tę określano jako „Ostrowy seu Sławogóry” i Ostrów. W niektórych współczesnych opracowaniach historycznych jest błędnie utożsamiana z sąsiednimi Ostrowami Baranowskimi. Wieś lokował król Zygmunt August 27 VI 1566 r. W czasach staropolskich Ostrowy stanowiły wieś królewską, po I rozbiorze należały skarbu austriackiego, w 1838 r. przeszły na własność rodziny von Elkansberg, następnie barona Moritza Hirsch-Gereuth (od 1874), a w 1889 r. – rodziny Włodków (do 1944 r.). Parafię uposażył król Zygmunt August wraz z lokacją wsi. Została ona erygowana 10 XII 1574 r. W 1. poł. XVII w. okręg parafialny obejmował również Komorów, Tuszówkę, Hutę, Przyłek, Szydłowiec i Toporów. W czasach staropolskich w Ostrowach funkcjonowała szkoła i szpital ubogich. Drewniany kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowach wzniesiono w 2. poł. XVI w. Konsekrował go bp Tomasz Oborski 6 IX 1634 r. Posiadał on trzy ołtarze. Podania o powstaniu kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP opracowano, według opowiadań najstarszych parafian. Mówią one, że w miejscu gdzie stoi obecnie kościół, na skraju Puszczy, znużony polowaniem rycerz, zasnął pod modrzewiami. We śnie objawiła mu się Matka Boska i powiedziała: „Przyszłam tu z Włoch i tu mi postawisz kościół”. Rycerz nie żałując kosztów zbudował kościół z modrzewia. Inne podanie mówi o źródełku, wskazanym rycerzowi przez Matkę Bożą, wypływającym 100 metrów od kościoła. Z tego źródełka przez wieki ludzie czerpali wodę na choroby oczu. Obecnie staraniem proboszcza i parafian odtworzono i udostępniono ujęcie wody ze źródełka oraz obok zrobiono Dróżki Różańcowe. Obecną murowaną świątynię wzniesiono w latach 1901-1902. Konsekrował ją 19.10.1902 r. bp tarnowski Leon Wałęga. Posiada ona wyposażenie wnętrza w stylu neogotyckim. W 1908 r. wnętrze świątyni pokrył secesyjną polichromią artysta malarz Julian Kruczkowski ze Lwowa. W oknach znajdują się witraże przedstawiające: św. Izydora oraz św. Huberta. Fundatorem witraża św. Huberta był kolator kościoła Jan Zdzisław Włodek, profesor UJ. W ołtarzu głównym kościoła parafialnego znajduje się łaskami słynący wizerunek NMP zwanej przez miejscową ludność „Madonną z Puszczy”.
Obraz jest kopią cudownego obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Wizerunek z Ostrowów powstał w 1630 r. Według lokalnej tradycji obraz miał być darem królewskim związanym z konsekracją pierwszego kościoła parafialnego w XVII w. Początki kultu Madonny z Puszczy sięgają przełomu XVII i XVIII w. Wiadomo, że w 1727 i 1738 r. w świątyni znajdowało się m.in. 14 wotów wykonanych ze srebra oraz 5 sznurów korali. Przed 1727 r. obraz NMP ozdobiono srebrnymi koronami. Od 1996 r. sanktuarium stało się szczególnym miejscem modlitwy myśliwych oraz Pracowników Lasów Państwowych, którzy oddają jej cześć jako „Patronce Leśników”. 21.05.2006 r. odbyło się w sanktuarium I Spotkanie Leśników Puszczy Sandomierskiej pod przewodnictwem bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego oraz dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Jana Kraczka. Zasadzono wówczas „dąb papieski” obok sanktuarium. Spotkania te odbywają się corocznie. Biorą w nich udział leśnicy z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Krośnie, Lublinie i Radomiu. W dniu 19.05.2012 r. odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej, pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego, z udziałem biskupów, wielu kapłanów, leśników, myśliwych i wiernych z całej diecezji. Co roku odbywają się do sanktuarium pielgrzymki leśników, myśliwych i pszczelarzy. Do parafii należą dwie kaplice w miejscowościach: Przyłęk pw. Świętego Stanisława Kostki, poświęcona w 1990 r. przez bpa Piotra Bednarczyka z Tarnowa. Druga kaplica znajduje się w Szydłowcu. Jest to stara szkoła adoptowana na cele kultowe. W czasach staropolskich w Ostrowach funkcjonowała szkoła i szpital ubogich.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1901-1902.

Odpust parafialny:    15.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Przyłęk, pw. św. Stanisława Kostki, kościół filialny, odpust 18.09.
Szydłowiec, pw. Matki Bożej Częstochowskiej, kościół filialny, odpust 26.08.

Godziny mszy św.:

Przyłęk, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00
Szydłowiec, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00
Ostrowy Tuszowskie, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 11.00, 17.00
Ostrowy Tuszowskie, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Ostrowy Tuszowskie, dzień powszedni, czas letni, 19.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1794, wiernych – 1794, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Ostrowy Tuszowskie, Przyłęk, Szydłowiec, Toporów.

Cmentarz: parafialny, 1,5 ha

Wydawnictwa o parafii:

Litwiński D., Historia Kościoła i łaskami słynącego obrazu Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich, Rzeszów, 1996.
Zych S., Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, wyd. 1, Kolbuszowa 2003, wyd. 2, Mielec 2006.
Zych S., Parafia i sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich. Zarys dziejów, Mielec 2007.
Ziętek-Salwik A., Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007.
Pielgrzymowanie leśników do Madonny z Puszczy, red. J. Prade, M. Zuch, S. Zych, Mielec 2008.
Marszałek E., Leśne ślady wiary. Kapliczki, cmentarze i Dęby Papieskie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Krosno 2008.

Mapy Google: