Jan Paweł II

Park papieski w Rzeszowie

Wpisany przez Admin
Plac spotkania z Janem Pawłem II (foto: Archiwum BL)

Plac spotkania z Janem Pawłem II (foto: Archiwum BL)

Park papieski powstaje w miejscu, gdzie w 1991 roku zgromadzili się wierni z całego Podkarpacia, by spotkać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Decyzją Rady Miasta 17-hektarowy park papieski jest tworzony pomiędzy al. Armii Krajowej a katedrą. Tuż po śmierci Jana Pawła II, w miejscu, gdzie Ojciec Święty odprawił Mszę św., stanął pamiątkowy obelisk. Następnie zostały podjęte kolejne prace przy realizacji tego parku według koncepcji Zespołu Projektowego z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

park_pap3

Obelisk w centrum parku

park_pap6

Tablica nformacyjna

park_pap4

Tablice z przesłaniem Jana Pawła II

„Chcemy, aby te tereny służyły mieszkańcom do wypoczynku, do wspomnień o Ojcu Świętym” – mówi architekt Gabriela Gołuch. Najważniejsze elementy parku to plac, na którym stanie rzeźba Jana Pawła II oraz aleja Przesłania Papieskiego z 14 kamiennymi tablicami z myślami Karola Wojtyły. W tej chwili już gotowy jest plac zabaw, część ścieżek z nasadzeniami rośli, przygotowywany jest scena oraz strumień. Park jest finansowany z budżetu Miasta, w roku 2015 duże kwoty zostały przeznaczone na Park w ramach  budżetu obywatelskiego.

Lumen_et_spesBudowa Parku jest wspierana przez Rzeszowskie Towarzystwo “Lumen et spes”:

Spotkanie założycielskie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „LUMEN ET SPES” odbyło się w dniu 20 marca 2006 roku w Instytucie Jana Pawła II. Uczestniczyło w nim 39 osób, zainteresowanych inicjatywą stworzenia stowarzyszenia, którego celem byłaby promocja i wspieranie dzieł pozostających w sferze dziedzictwa duchowego i naukowego Jana Pawła II. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 12 kwietnia 2006 roku.

   Celem Stowarzyszenia jest m. in.:
– podejmowanie działań zmierzających do utworzenia i rozwoju „Parku im. Jana Pawła II” w Rzeszowie, który upamiętniałby historyczny pobyt Ojca Świętego w Rzeszowie oraz Jego Pontyfikat,
– wspieranie działalności Instytutu im. Jana Pawła II w Rzeszowie,
– współpraca z organizacjami i podmiotami noszącymi imię Jana Pawła II,
– gromadzenie dokumentów i pamiątek związanych z Pontyfikatem Jana Pawła II,
– popularyzowanie katolickiej nauki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Jana Pawła II.

Gorny_Bp_Pozniak3Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny z radością witał powstanie Stowarzyszenia:

Z nadzieją i radością witam utworzone Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II LUMEN ET SPES.
Pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie w dniu 2 czerwca 1991 r., beatyfikacja biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, dały także początek Diecezji Rzeszowskiej, która powstała 25 marca 1992 r. Serdecznie życzę, niech działalność Stowarzyszenia jednoczy dorosłych, młodzież i dzieci wokół wartości, które głosił i którym ofiarnie służył Sługa Boży Jan Paweł II. Niech owocuje realizacją założeń statutowych, które postanawiają:
– upamiętniać obecność Jana Pawła II w naszym Mieście i Ojczyźnie oraz szerzyć Jego naukę,
– troszczyć się o rozwój Instytutu Jana Pawła II,
– współpracować z instytucjami, które noszą imię Jana Pawła II.

Z serdecznym błogosławieństwem

+ Kazimierz Górny
Biskup Rzeszowski