Dane diecezji

Podział administracyjny diecezji

Mapa_diecezji2013W skład terytorium diecezji rzeszowskiej weszły tereny wydzielone z diecezji przemyskiej i diecezji tarnowskiej. Z pierwszej przydzielono 14 dekanatów: brzostecki, czudecki, frysztacki, głogowski, jasielski wschodni, jasielski zachodni, rzeszowski I, rzeszowski II, rzeszowski III, rzeszowski IV, sokołowski, strzyżowski, tyczyński i żmigrodzki, zaś z drugiej cały dekanat kolbuszowski oraz 37 parafii wydzielonych z dekanatów: bieckiego, gorlickiego północnego, gorlickiego południowego, ropczyckiego i sędziszowskiego. Ogółem w chwili utworzenia diecezja liczyła 201 parafii i 4 rektoraty. Poprzez wydzielenie parafii z poszczególnych dekanatów diecezji tarnowskiej, nieznacznie naruszona została dotychczasowa struktura dekanalna. Z tego też względu bp K. Górny dokonał niewielkich korekt w organizacji wewnątrzdiecezjalnej. Pozostawił bez zmian dekanaty, przydzielone z diecezji przemyskiej oraz dekanat kolbuszowski z diecezji tarnowskiej; natomiast do nowych granic diecezjalnych dostosował dekanaty: biecki, ropczycki i sędziszowski, a dla parafii z dotychczasowych dwóch dekanatów gorlickich, które weszły w skład diecezji rzeszowskiej, utworzył jeden dekanat gorlicki. Po tych korektach diecezja dzieliła się na 19 dekanatów.

Dobrze rozwinięta sieć dekanalna i parafialna, a nadto 105 kościołów filialnych i rektoralnych, przy stosunkowo niewielkim obszarze diecezji zapewniały sprawne jej funkcjonowanie oraz łatwy dostęp wiernych do duszpasterza. Mimo to w wielu przypadkach zachodziła konieczność tworzenia nowych jednostek w administracji diecezjalnej, zwłaszcza na terenie nowo powstających osiedli miejskich i miejscowości położonych daleko od kościoła parafialnego. Celem tych działań była przede wszystkim lepsza koordynacja pracy duszpasterskiej.

Mapa diecezji 1992 - dekanaty z diecezji przemyskiej i tarnowskiej

Mapa diecezji 1992 – dekanaty z diecezji przemyskiej i tarnowskiej

W ciągu osiemnastu lat istnienia diecezji dokonano zmian zarówno w strukturze dekanalnej, jak i parafialnej. Pierwsza z wymienionych została najpierw nieznacznie zreorganizowana 1 marca 1998 r., kiedy utworzono dekanat z siedzibą w Trzcianie (trzciański), wydzielony z czterech dotychczasowych dekanatów: rzeszowskiego II, rzeszowskiego IV, głogowskiego i sędziszowskiego, który objął następujące parafie: Będziemyśl, Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Bzianka, Dąbrowa, Klęczany, Rzeszów-Przybyszówka, Świlcza, Trzciana. O wiele większej reorganizacji sieci dekanalnej dokonano 21 września 2004 r. Od tego czasu diecezja jest podzielona na dwadzieścia cztery dekanaty: Rzeszów-Katedra, Rzeszów-Fara, Rzeszów – Wschód, Rzeszów – Zachód, Rzeszów – Północ, Rzeszów – Południe, Biecz, Boguchwała, Brzostek, Czudec, Dębowiec, Frysztak, Głogów Małopolski, Gorlice, Jasło – Wschód, Jasło-Zachód, Kolbuszowa, Ropczyce, Sędziszów, Sokołów Małopolski, Strzyżów, Tyczyn, Wielopole Skrzyńskie, Nowy Żmigród. Przeprowadzona reorganizacja pozostawiła większość z dotychczasowych dekanatów, choć pociągnęła za sobą korekty w ich składzie, bądź w nazwie; niemal zupełnie zmieniła dotychczasowy podział dekanatów rzeszowskich, zniosła dekanat trzciański oraz wprowadziła trzy nowe: boguchwalski, dębowiecki, wielopolski.

Wiele zmian dokonano także w organizacji sieci parafialnej. W latach 1992-2009 utworzono bowiem 27 nowych jednostek administracyjnych, parafii i rektoratów. Pierwszą powołano do istnienia już 1 lipca 1992 r. Była to parafia w Terliczce wydzielona z okręgu parafialnego w Łące. Jej prowadzenie powierzono zakonnikom kapucyńskim z prowincji krakowskiej. W dalszej kolejności powstały następujące parafie: pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pagorzynie, pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej (1995), pw. bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie (1995), pw. św. Wojciecha w Błędowej Zgłobieńskiej (1995), pw. bł. Karoliny Kózka w Rzeszowie (1995), pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle (1995), pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej (1996), pw. Matki Bożej Fatimskiej w Olchowej (rektorat 1995, parafia 1996), pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Foluszu (rektorat 1996, parafia 1997), pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach (1997), pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Kielnarowej (rektorat 1992, parafia 1997), pw. św. Barbary w Ropczycach (1999), pw. bł. Urszuli Ledóchowskiej w Ropczycach (1999), pw. św. Anny w Bieczu (1999), pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce (2000), pw. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej (rektorat 1998, parafia 2000), pw. św. św. Piotra i Pawła w Łukawcu Dolnym (2001), pw. św. Rodziny w Ropczycach (2001), pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawęczynie (rektorat 1998, parafia 2002), pw. św. Kazimierza w Przybówce (rektorat 2000, parafia 2002), pw. Dobrego Pasterza w Faliszówce (2000), pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonicy (2003), pw. św. Michała Archanioła w Stykowie (2003), pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie (2003), pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Klęczanach (2004), pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lisowie (2005), Głogów – Niwa (2006), pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sowinie (2006), w. Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie (2006), pw. Niepokalanego Serca NMP w Zagorzycach Dolnych (2006), pw. NMP Matki Kościoła w Zarębkach (2006), pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Jaworniku Niebyleckim (rektorat 1998, parafia 2008). Nadto utworzono kilkanaście rektoratów. Prócz wymienionych wyżej, które z czasem przekształciły się w parafie, powstały jeszcze następujące: pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Rogoźnicy (rektorat 1995, parafia 2006), , pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (rektorat 2003, parafia 2006), pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy (rektorat 2007).

Kolbuszowa św. Brata Alberta

Kolbuszowa św. Brata Alberta Chmielowskiego

Lipinki

Lipinki -Sanktuarium MB Wniebowziętej

Miłocin

Miłocin – św. Huberta, patrona myśliwych

 

Rzeszów - bł. Karoliny

Rzeszów – bł. Karoliny Kózka, patronki diecezji

Rzeszów - św. J. S. Pelczara

Rzeszów – św. Józefa S. Pelczara

Boguchwała – św. Stanisława BM

 

Po tych zmianach w grudniu 2009 r. diecezja liczyła 24 dekanaty oraz na 232 parafie i rektoraty. Warto tu nadmienić, iż w ostatnich latach dwa kościoły w diecezji zyskały tytuł bazyliki mniejszej: kościół bernardyński pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Rzeszowie (12 XI 2008) i kościół pw. Narodzenia NMP w Gorlicach (23 V 2009).

Obecnie w diecezji jest 25 dekanatów, ponieważ w 2012 roku dekanat kolbuszowski został podzielony na dwa dekanaty: Kolbuszowa – Wschód  i Kolbuszowa – Zachód oraz 242 parafie.

Imponujący rozwój sieci dekanalnej i parafialnej dokonany na przestrzeni lat istnienia diecezji świadczy z jednej strony o wielkiej trosce Biskupa Rzeszowskiego o prawidłowe funkcjonowanie duszpasterstwa oraz o łatwiejszy dostęp wiernych do środków uświęcenia, zaś z drugiej o ogromnym zaangażowaniu tak duszpasterzy, jak i wiernych świeckich, którzy w niełatwym przecież czasie podejmowali się budowy nowych świątyń i innych obiektów parafialnych.
ks. dr Andrzej Motyka