Dekanat Nowy Żmigród Parafie

Polany

Wpisany przez Admin

Parafia Polany, pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Adres: Polany 80, 38-232 Krempna, tel. 13 441 40 70

Parafia Polany

pw. Matki Bożej Częstochowskiej
parafia erygowana:  1969 r.
Adres:  Polany 80
38-232 Krempna,
tel. 13 441 40 70

Nazwa urzędowa: Parafie Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Polanach

E-mail: par.polany@gmail.com
www:
gmina: Krempna, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Zbigniew Preizner, od 2015 r., tel. 502 699 713

Historia:

Parafia Polany leży w Beskidzie Niskim, 21 km. na południe od Nowego Żmigrodu. Etnicznie był to teren zamieszkały przez Łemków. Od XVII w. do czasów ostatniej wojny byli oni katolikami obrządku gr.-kat. Na terenie gr.-kat. parafii w Polanach była mała enklawa ludności polskiej – Huta Polańska z małą kaplicą obrządku łacińskiego. Nieliczna tutaj ludność polska należała do łacińskiej parafii w Nowym Żmigrodzie. Podczas działań wojennych wszystkie świątynie na tym terenie doznały znacznych uszkodzeń. W wyniku wysiedlenia ludności łemkowskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej okolica Polan prawie opustoszała. Jednak z czasem zaczęli sprowadzać się mieszkańcy z innych miejscowości. W 1949 r. Starostwo Krośnieńskie przekazało świątynie w Polanach, Myscowej, Olchowcu, Ciechani dla obrządku rzymsko-katolickiego. Potrzeby religijne mieszkańców Polan i okolicznych wiosek zaspakajane były przez duchowieństwo z Nowego Żmigrodu oraz przez jedynego pozostałego kapłana greckokatolickiego z Krempnej, ks. Jana Wysoczańskiego. Sprawniejszą opiekę duszpasterską otrzymały Polany dopiero z chwilą utworzenia parafii w Desznicy w 1957 r. W czerwcu 1969 r. Kuria Biskupia obsadziła, istniejącą formalnie od 20 lat, ekspozyturę w Myscowej. Nowy duszpasterz, ks. Janusz Szczepański, objął opiekę nad Myscową, Olchowcem i Polanami. Ks. Jan Delekta – trzeci w kolejności proboszcz w tej parafii w latach 1988-1993 wybudował nową plebanię w Polanach, oraz podjął się rekonstrukcji kościoła w Hucie Polańskiej. Na terenie Parafii Polany znajdują się cztery świątynie. Kościół parafialny w Polanach (dawna cerkiew greko-kat.) pw. Matki Bożej Częstochowskiej, zbudowany przed 1914 r. Poświęcony 19.11.1972 r. Kościół filialny w Myscowej (dawna cerkiew greko-kat.) pw. Matki Bożej Matki Kościoła, zbudowany w 1796 r. Kościół filialny w Olchowcu (cerkiew greko-kat.) pw. św. Mikołaja, zbudowana w okresie międzywojennym (własność parafii greckokatolickiej współużytkowana przez obrządek rzymsko-katolicki). Kościół filialny w Hucie Polańskiej, poświęcony w 1995 r., pw. św. Jana z Dukli i św. Huberta. W świątyniach w Polanach i Olchowcu posługę duszpasterską dla wiernych obrządku grekokatolickiego duszpasterz z Zyndranowej.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1914 r., (dawna cerkiew gr.-kat.), poświęcony w 1972 r.

Odpust parafialny:    26.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Myscowa, pw. NMP Matki Kościoła, kościół filialny, odpust Uroczystość NMP Matki Kościoła
Olchowiec, pw. św. Mikołaja, kościół filialny, odpust 06. 12.
Huta Polańska, pw. św. Jana z Dukli, kościół filialny, odpust I niedz. lipca i I niedz. listopada

Olchowiec_wooden_church_08

“Olchowiec wooden church 08”. Licencja: Domena publiczna na podstawie Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olchowiec_wooden_church_08.jpg#/media/File:Olchowiec_wooden_church_08.jpg

"Myscowa, cerkiew" autorstwa Henryk Bielamowicz - Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 pl na podstawie Wikimedia Commons.

„Myscowa, cerkiew” autorstwa Henryk Bielamowicz – Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 pl na podstawie Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myscowa,_cerkiew.jpg#/media/File:Myscowa,_cerkiew.jpg

kościół w Hucie Polańskiej

Godziny mszy św.:

Polany, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.30
Polany, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Polany, dzień powszedni, czas zimowy, 16.00
Myscowa, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 11.00
Myscowa, dzień powszedni, (wtorek i czwartek), 18.00 (czas letni), 15.30 (czas zimowy)
Olchowiec, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 515, wiernych – 385, innowierców – 122, niewierzących – 8

Terytorium:
Polany, Myscowa, Olchowiec, Huta Polańska.

Cmentarz: Polany – par. – 0,59 ha; Myscowa, par. – 1,26 ha; Olchowiec, par – 0,6 ha;

Wydawnictwa o parafii:

Grzesik W. Traczyk T., Od Komańczy do Bartnego, Wyd. Stanisław Kryciński, Warszawa 1992;
Tokarczuk I. Abp, W służbie Kościoła i Narodu, Michalineum 1997.

Mapa Google: