Dekanat Kolbuszowa - Wschód Parafie

Poręby Dymarskie

Wpisany przez Admin

Parafia Poręby Dymarskie, pw. ŚŚ. Stanisława i Wojciecha, Adres: Poręby Dymarskie 53a, 36-105 Cmolas, tel. 17 283 71 54

Parafia Poręby Dymarskie

pw. śś. Stanisława i Wojciecha
parafia erygowana:  14.01.1981 r.
Adres:  Poręby Dymarskie 53a
36-105 Cmolas,
tel. 17 283 71 54 – tel. fax.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich

E-mail: porebyd@o2.pl
www: http://poreby.dymarskie.rzeszow.opoka.org.pl

gmina: Cmolas, powiat: kolbuszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Grzegorz Siciak, od 2009-02-05

Historia:

Wioska Poręby Dymarskie należała przez wieki do parafii Cmolas. W 1971 r. zorganizowano we wsi kaplicę dojazdową w domu Marii Czachor, gdzie odprawiano jedną Mszę św. w niedziele. Dnia 14.06.1977 r. Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyraził zgodę na przeniesienie zabytkowego drewnianego kościoła parafialnego z Cmolasu do Poręb Dymarskich. Bp tarnowski Jerzy Ablewicz wyznaczył do tego zadania ks. Franciszka Motykę. Ten kościół został zbudowany przez ks. Kaspra Snopkowicza w latach 16561660. W 1668-1701 ks. Proboszcz Grzegorz Mrzygłodzki wyposażył kościół. 04.09.1674 r. bp Michał Oborski, sufragan krakowski, dokonał jego konsekracji. Zachował się dokument konsekracji pisany na ozdobnej desce w języku łacińskim. Kościół był odnawiany w 1857 r. oraz w latach 1900-1902. Po wybudowaniu nowego kościoła w Cmolasie, dotychczasowy kościół parafialny, nieużywany od 1961 r., niszczał. Przy rozbiórce kościoła w czasie translacji w Cmolasie odkryto przepiękną polichromię z XVII w., która prawdopodobnie przy odnawianiu kościoła w latach 1900 – 1902 została przykryta nowym tynkiem i nowymi malowidłami. Dnia 28.10.1979 r. bp Jerzy Ablewicz poświęcił przeniesiony z Cmolasu do Poręb Dymarskich zabytkowy kościół drewniany, a 14.01.1981 r. wydał dekret o utworzeniu parafii w Porębach Dymarskich. Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany ks. Franciszek Motyka. Kościół jest ciągle konserwowany. W 1993 r. został odnowiony boczny ołtarz Matki Bożej, a w 1994 została wykonana aplikacja zniszczonego zabytkowego konfesjonału. W 1999 r. zakończono prace przy montażu nowych organów. W 2001 r. odnowiono boczny ołtarz św. Józefa, w 2005 r. odnowiono ołtarz główny. W roku 2012 miała miejsce konsekracja ołtarza soborowego.

Kościół parafialny:   drewniany, zbudowany w latach 1656-1660; przeniesiony z Cmolasu w latach 1979-1980.

Odpust parafialny: 08.05. i 16.07. (MB Szkaplerznej)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica Domu Rekolekcyjnego w Porębach Dymarskich
pw. bł. Karoliny Kózka, kaplica publiczna, odpust 17.11.

Dom rekolekcyjny w Porębach Dymarskich (foto: parafia)

Godziny mszy św.:

Poręby Dymarskie, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Poręby Dymarskie, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Poręby Dymarskie, święta, czas letni i zimowy, 9.00, 18.00(17.00)
Poręby Dymarskie, niedziele, czas letni i zimowy, 8.00, 10.30,

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 668, wiernych – 668, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:

Poręby Dymarskie

Cmentarz: parafialny – 0,87 ha

Wydawnictwa o parafii:

Kolbuszowa Mielec i okolice, red. E. Śnieżyńska Stolotowa i F. Stolot, Warszawa 1991.
Kornecki M., Drewniany kosciól śś. Wojciecha i Stanisława w Cmolasie i jego przeniesienie do Poręb
Dymarskich, w: Currenda, 7-8(1988), s. 334-342.
Kwiatkowski J., Parafie św. Wojciecha w Rzeszowskiem, Civitas Christiana, Rzeszów 1997;
Ziętek-Salwik A., Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007.