Sąd Biskupi

Praktyczne informacje

Wpisany przez Admin

INFORMACJA SĄDU BISKUPIEGO W RZESZOWIE

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw.
Praktyka sądowa wskazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku. Przed rozpoczęciem instrukcji sprawy Sąd nie przyjmuje prywatnych opinii psychologicznych lub psychiatrycznych przygotowanych na użytek procesu.

 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W SPRAWACH O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

Sędziowie Sądu Biskupiego w Rzeszowie pełnią dyżury dla Petentów, którzy pragną uzyskać informację w sprawach o nieważność małżeństwa (rozmowa na temat przyczyn nieważności podanych przez Petenta, kwalifikacja prawna tytułów nieważności, objaśnienia dotyczące przygotowania skargi powodowej, powołania świadków i załączniki do skargi procesowej).
Porady prawne są udzielane w siedzibie Sądu w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 13.00 i od 14.00 – 16.00 (w lipcu i sierpniu tylko do 13.00). Należy zgłosić się do Kancelarii Sądu: pokój Nr 13. Kancelaria skieruje na rozmowę do Sędziego.