Kuria

Referat ds. Młodzieży

Wpisany przez Admin

Odpowiedzialny za Referat:

Ks. dr Krzysztof Golas, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży od 15, tel. 694 925 987

Dyżury w Kurii: poniedziałek: godz. 9.00-13.00;  tel. 17 852 44 19

Duszpasterstwo Młodzieży w naszej diecezji łączy młodych ludzi różnych ruchów i stowarzyszeń, m.in. KSM, Oazę, LSO, RAM i ZHP oraz zrzesza młodzież, która nie odnalazła jeszcze swojej wspólnoty.

Głównym wydarzeniem, w którym młodzież z naszej diecezji gromadzi się w jednym miejscu, są diecezjalne obchody Niedzieli Palmowej, czyli Światowy Dzień Młodzieży w Kościele lokalnym. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest powakacyjny Dzień Wspólnoty, kiedy dziękujemy razem za owocnie przeżyty czas wakacji. W tym roku dzień ten będzie miał niezwykły wymiar podczas Święta Młodych w Cmolasie (21-22 sierpnia).

Festiwal Wiary (foto: B. Biały)

Festiwal Wiary (foto: B. Biały)

Od 3 lat w historię naszej diecezji wpisuje się duże wydarzenie – Festiwal Wiary. Szczególnym czasem dla młodzieży staje się wówczas Festiwal Młodych. Duszpasterstwo Młodzieży nastawione jest jednak przede wszystkim na pracę w parafiach oraz dekanatach. W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz ożywienia młodzieży w parafiach realizowany jest duchowy program „Serce 2.0”. Jest to czas na konferencje, rozważanie Słowa Bożego, uwielbienie, adorację i Mszę Świętą.

Przygotował: Bogusław Biały