Kuria

Referat ds. Młodzieży

Wpisany przez Admin

Odpowiedzialny za Referat:

Ks. mgr Tomasz Ryczek, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, zam. ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów, tel. 724 760 750, e-mail: tomaszry@interia.pl

Duszpasterstwo Młodzieży w naszej diecezji łączy młodych ludzi różnych ruchów i stowarzyszeń, KSM, Oazę, LSO, RAM i ZHP oraz zrzesza młodzież, która nie odnalazła jeszcze swojej wspólnoty.

Głównym wydarzeniem, w którym młodzież z naszej diecezji gromadzi się w jednym miejscu, są diecezjalne obchody Niedzieli Palmowej, czyli Światowy Dzień Młodzieży w Kościele lokalnym. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest powakacyjny Dzień Wspólnoty, kiedy dziękujemy razem za owocnie przeżyty czas wakacji. W tym roku dzień ten będzie miał niezwykły wymiar podczas Święta Młodych w Cmolasie (21-22 sierpnia).

Festiwal Wiary (foto: B. Biały)

Festiwal Wiary (foto: B. Biały)

Od 3 lat w historię naszej diecezji wpisuje się duże wydarzenie – Festiwal Wiary. Szczególnym czasem dla młodzieży staje się wówczas Festiwal Młodych. Duszpasterstwo Młodzieży nastawione jest jednak przede wszystkim na pracę w parafiach oraz dekanatach. W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz ożywienia młodzieży w parafiach realizowany jest duchowy program „Serce 2.0”. Jest to czas na konferencje, rozważanie Słowa Bożego, uwielbienie, adorację i Mszę Świętą.

Przygotował: Bogusław Biały