Ludzie

Rojek Marian, biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej

Wpisany przez Admin

Bp Marian RojekPo przeszło pięciu wiekach przerwy mieszkańcy Rzeszowa cieszą się ponownie z wyboru swego rodaka do godności biskupiej. Dnia 21 grudnia 2005 r. na mocy decyzji papieża Benedykta XV powołany do niej został, jako biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, ks. Marian Rojek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Jego stolicą tytularną jest Tisedi, a zawołaniem biskupim słowa: Eucharistia Panis Vitae [Eucharystia Chlebem Życia].
Nowy Biskup z Przemyśla przyszedł na świat 9 kwietnia 1955 r. w Rzeszowie, w wielodzietnej rodzinie robotniczej. Swój charakter i świat wiary kształtował w domu rodzinnym i środowisku duszpasterskim, skupionym przy parafii farnej, a także w szkołach rzeszowskich, w których odbywał edukację podstawową i średnią. Był najpierw uczniem Szkoły Podstawowej nr 7, później nr 2, a następnie I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S. Konarskiego. W tym czasie dojrzewał również do dokonania wyboru drogi powołania kapłańskiego. Owocem tego procesu była decyzja o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Toteż w roku 1974, wkrótce po maturze, został przyjęty w poczet alumnów tej instytucji. Niestety, na dwa lata musiał przerwać swoją edukację seminaryjną, gdyż został, podobnie jak szesnastu jego kolegów, powołany do odbycia służby wojskowej. Służył w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie poddawany był szczególnej próbie charakteru i wierności zasadom wiary. Ten życiowy egzamin zdał pozytywnie. Następnie, po powrocie do Seminarium, już bez większych przeszkód kontynuował swoją formację kapłańską. Uwieńczył ją 7 czerwca 1981 r. przyjęciem sakramentu kapłaństwa przez posługę bp Ignacego Tokarczuka. Po rocznej pracy wikariuszowskiej w Brzozowie został skierowany do Rzymu na studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej. Odbywał je na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Studia ukończył w 1987 r. uzyskując stopień doktora teologii. Po powrocie do diecezji podjął obowiązki wykładowcy, a przez kilka lat również wychowawcy, w Seminarium Duchownym. Wykładał nadto na uczelniach katolickich w Sandomierzu. W 2001 r. został rektorem przemyskiego Seminarium. Jego gorliwa praca i przykład posługi kapłańskiej została doceniona przez władzę duchowną, która odznaczyła go wieloma godnościami kościelnymi, m. in. był kanonikiem przemyskiej Kapituły Katedralnej oraz Kapelanem Papieskim.
Pod koniec minionego roku wyznaczony został do pełni kapłaństwa. Otrzymał ją 2 lutego 2006 r. przez święcenia biskupie. Jego konsekratorem był metropolita przemyski ks. abp Józef Michalik – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zaś współkonsekratorami: ordynariusz rzeszowski bp Kazimierz Górny i kolega rocznikowy bp Jan Ozga z Kamerunu. W czasie święceń kazanie wygłosił abp Michalik. Podkreślił on m. in. że pełnia kapłaństwa to wybór dokonany przez Chrystusa i znak zaufania Kościoła, a także, że biskup ma pomagać rozeznawać wiernym bezpieczne drogi i jednoczyć ich z Bogiem.
Posługiwanie biskupie otwiera nowy rozdział w życiu ks. Rojka. Stanowi ono dlań wielkie wyzwanie. Zdając sobie jednak sprawę z czekających go trudów opiera on je na fundamencie wiary katolickiej, czyli na sakramencie Eucharystii. Z tym wiąże się też jego zawołanie biskupie. Uzasadniając je powiedział w jednym z wywiadów: „Eucharystia winna być dla każdego chrześcijanina, a przede wszystkim dla kapłana i również dla biskupa każdego dnia zasadniczym źródłem mocy, siły, związku z Jezusem Chrystusem”. Do nowego zadania – choć zdaje sobie sprawę ze związanych z nim trudności – podchodzi ze spokojem, ufając Bożej Opatrzności, jest bowiem przekonany, że „jeżeli [Pan Bóg – dop. ks. A. M.] wybiera, jeżeli powierza jakieś zadanie, to na pewno – zawsze tak było i tak będzie – da odpowiednią siłę, moc i łaskę, by to zrealizować…”.
Bp Marian Rojek jest dwudziestym ósmym biskupem pomocniczym w historii archidiecezji przemyskiej oraz trzecim biskupem – po arcybiskupie lwowskim Janie Rzeszowskim (+1436) i biskupie krakowskim Janie Rzeszowskim (+1488) – pochodzącym z Rzeszowa. Wchodzi więc w bogatą tradycję kościelną. Zważywszy na dotychczasowe jego dokonania należy jednak oczekiwać, że nie tylko stanie się jej uczestnikiem, ale przyczyni się do jej dalszego ubogacenia.
Ks. Andrzej Motyka

Ps. W 2012 roku Bp Marian Rojek został mianowany Biskupem Zamojsko – Lubaczowskim