Dekanat Ropczyce Parafie Sanktuaria

Ropczyce – Przemienienia Pańskiego (Fara)

Wpisany przez Admin

Parafia Ropczyce – Przemienienia Pańskiego, pw. Przemienienia Pańskiego, Adres: ul. Słowackiego 1, 39-100 Ropczyce, tel. 17 221 83 77

Parafia Ropczyce – Przemienienia Pańskiego

pw. Przemienienia Pańskiego
parafia erygowana:  1364 r.
Adres:  ul. Słowackiego 1
39-100 Ropczyce,
tel. 17 221 83 77
17 222 73 77

Rodzin Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach

E-mail: ropczycefara@gmail.com
www: http://ropczycefara.parafia.info.pl/
gmina: Ropczyce, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. dr Stanisław Mazur, RM, KKJ, od 2011-08-26

Historia:

Miejscowość Ropczyce swymi początkami sięga XIII w. Natomiast prawa miejskie, na mocy dokumentu lokacyjnego wydanego przez króla Kazimierza Wielkiego, uzyskała w 1362 r. Wtedy też zapewne powstała tu parafia rzymskokatolicka. Z czasem wraz ze wzrostem znaczenia miasta podnosiła się jej ranga, m. in. w 1439 r. rozpoczęła w niej działalność szkoła parafialna, a przed 1539 r. szpital parafialny, w 1595 r. została stolicą dekanatu, a w 1638 r. podniesiono ją do godności prepozytury. W ciągu kilku wieków swego istnienia parafia kilkakrotnie zmieniała swą przynależność administracyjną, początkowo należała do dekanatu dębickiego diecezji krakowskiej, a od 1595 r. do ropczyckiego, wchodzącego najpierw w skład diecezji krakowskiej, później tarnowskiej (1786-1807, 1821-1992), przemyskiej (1807-1821), a wreszcie rzeszowskiej (od 1992). Potrzebom religijnym wiernych służył głównie murowany, gotycki kościół parafialny pw. św. Krzyża, wzniesiony w XIV w. W XIX stuleciu zmieniono jego tytuł na Przemienienie Pańskie (po 1850 r). Obiekt ten w 1873 r. na skutek pożaru uległ zniszczeniu. Odbudowany po pożarze w latach 1876 – 1878 z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, spięty skarpami z dachem siodłowym, wieżyczką i wieżą. Konsekrowany 28.06.1892 r. przez bpa tarnowskiego Ignacego Łobosa. Od strony północnej dzwonnica wybudowana w latach 1987-1989 z pięcioma dzwonami, poświęcona w 1991 r. W kościele ołtarz główny „Przemienienia Pańskiego” i dwa ołtarze boczne z drewna: Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 1893 r. i Matki Bożej Różańcowej. Wiele sprzętów liturgicznych w kościele pochodzi z XVII i XVIII wieku (monstrancja z 1619 r., chrzcielnica). Oprócz tej świątyni kultowi religijnemu służyły nadto trzy drewniane kościoły: pierwszy pw. Nawiedzenia NMP (istniał w latach 1595-1767), drugi – pw. św. Katarzyny (1595-1610) i trzeci pw. św. Barbary (1595-1778), kościół szpitalny pw. Świętego Ducha (15391747), kościół murowany pw. Najświętszego Imienia Maryi (wzniesiony w latach 1721-1738, konsekrowany w 1767 r.), znany obecnie jako kościół sanktuaryjny, oraz kościół pw. św. Anny w Chechłach (wzniesiony w 1804 ). W północno-wschodniej dzielnicy miasta nad rzeką Wielopolką znajduje się kościół Imienia Maryi wybudowany w miejsce drewnianego w latach 1721-1738, jako wotum dziękczynne za zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem w 1683 r. Kościół jest jednonawowy, barokowy, murowany, tynkowany. Konsekrowany 12.05.1835 r. Całe wyposażenie wnętrza kościoła jest późnobarokowe z około połowy XVIII w. W ołtarzu głównym figura Matki Bożej Ropczyckiej pochodząca z pierwszej połowy XV wieku. Figura jest zasłaniana obrazem ze sceną Zwiastowania (kopia obrazu Rafaela). Rzeźba Matki Bożej jest wykonana z drewna lipowego o wysokości 74 cm. Matka Boża Ropczycka należy do typu rzeźb Pięknych Madonn i w tej figurze odbiera cześć na Ropczyckiej Ziemi nieprzerwanie od przeszło 500 lat. Począwszy od 1994 r. trwał gruntowny remont i renowacja wnętrza kościoła – polichromii, ołtarzy i przygotowanie do koronacji. Łaskami słynąca figura Matki Bożej Ropczyckiej – Królowej Rodzin została ukoronowana na prawie diecezjalnym przez Biskupa Kazimierza Górnego 16.09.2001 r., a kościół został podniesiony do godności sanktuarium.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w XIV w. konsekrowany 28.06.1892 r.

Odpust parafialny: 06.08. – Przemienienia Pańskiego

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Ropczyce – Matki Bożej, pw. Imienia Maryi, kościół filialny, odpust 12.09, Sanktuarium MB Ropczyckiej

Ropczce_kosciolek

Sanktuarium MB Ropczyckiej (foto: parafia)

Figura Matki Bożej Ropczyckiej (foto: parafia)

Figura Matki Bożej Ropczyckiej (foto: parafia)

Godziny mszy św.:

Ropczyce – Fara, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 7.00, 18.00, (17.00)
Ropczyce – Fara, święta zniesione, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9,15, 11.00, 15.30, 18.00, (17.00)
Ropczyce – Fara, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 18.00, (17.00)
Ropczyce, kościół pw. Imienia Maryi, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9,15, 15.15
Ropczyce, kościół pw. Imienia Maryi, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 19.30 (18.30)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 5735, wiernych – 5705, innowierców – 22, niewierzących – 8

Terytorium:

Ropczyce – ulice: 3 Maja, Mickiewicza, Witosa strona lewa do nr 11, strona prawa do nr 14, Ogrodnicza, Polna, Sportowa, Najświętszej Maryji Panny, Korczaka, Topolowa, Dębowa, Masarska, W.  `Macha, Wierzbowe Miasto, Viscardiego, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Parkowa, Iwaszkiewicza, Św. Barbary, Zielona, Wiejska, Podsłońce, Strażacka, Bohaterów Nockowej, Bursztyna, Al. Ks. Prałata J. Cieśli, Św. Floriana, Grendysa, Grunwaldzka, Króla K. Wielkiego, Kilińskiego, Lisa Kuli, Monte Cassino, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego, ks. dr J. Zwierza. Krakowska, Kościuszki, Krisego.

Cmentarz: parafialny – 1,27 ha, kaplica cmentarna, brak miejsc. Nowy – komunalny.

Domy zakonne:

Siostry Służebniczki NMP Dębickie, ul. św. Barbary 2, 39-100 Ropczyce, tel. 17 221 83 98, przełożona: s. Jolanta Teresa Kuligowska, 7 sióstr

Wydawnictwa o parafii:

Delekta J., ks. Dzieje kościoła pod wezwaniem Imienia Maryi w Ropczycach, mps.

Miąso J. ks, Zarys dziejów parafii Ropczyce w latach 1362-1945, mps.

Mapa Google: