Dekanat Ropczyce Parafie

Ropczyce – św. Anny

Wpisany przez Admin

Parafia Ropczyce – Św. Anny, pw. św. Anny, Adres: ul. św. Anny 2, 39-100 Ropczyce, tel. 17 221 80 39

Parafia Ropczyce – św. Anny

pw. św. Anny
parafia erygowana:  24.06.1978 r.
Adres:  ul. św. Anny 2
39-100 Ropczyce,
tel. 17 221 80 39

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Anny w Ropczycach

E-mail:
www:    www.parafiaropczycechechly.pl
gmina: Ropczyce, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Tomasz Kozicki, EC, od 2012-08-26

Historia:

Początek parafii dała kaplica – kościółek pw. św. Anny wybudowany w 1804 r. (dziś jest to kaplica cmentarna). Fundatorami byli Wojciech i Maria Ochab – Kurowska. Kościółek budowano w trzech etapach. W 1804 r. zbudowano z kamienia prezbiterium i umieszczono drewniany ołtarz wraz z płaskorzeźbą św. Anny Samotrzeciej liczący obecnie ok. 500 lat, którą przynieśli pielgrzymi z odpustu w Kobylance. Ponieważ kaplica nie była w stanie pomieścić gromadzących się wiernych dostawiono w 1910 r. „nawę”. Od tegoż roku corocznie odprawiano Mszę św. ku czci św. Anny, której łaskami słynący Obraz przyciągał od lat wiernych nie tylko z Checheł ale z pobliskich Ropczyc i okolic. Wybudowano również dzwonnicę, gdzie umieszczono dzwon odlany w firmie Felczyńskich w Przemyślu w 1896 r. Zaistniała więc konieczność dalszej rozbudowy kaplicy, którą wykonano w 1959 r. pod kierownictwem ks. Gerarda Bratka. W 1972 r. biskup tarnowski Jerzy Ablewicz ustanowił w Chechłach rektorat z prawem sprawowania wszystkich czynności duszpasterskich. Pierwszym rektorem był ks. Tadeusz Cyza (1972-1973), następnie ks. Jan Wilk (1973-1977), który po wielu problemach otrzymał zezwolenie na założenie cmentarza (1975). Władzom komunistycznym sprawiał „kłopoty” dlatego zażądały od władz kościelnych przeniesienia księdza. To był warunek otrzymania zezwolenia na budowę nowej świątyni. Następny rektor ks. Józef Kasprzak (1977-1994) otrzymał, zatwierdzone przez władze wojewódzkie, zezwolenie na budowę nowej świątyni. Architektem był mgr inż. Adam Gustaw z Rzeszowa. Rzut poziomy kościoła przypomina kształt ryby – symbol Chrystusa. Dnia 24.06.1978 r. decyzją bpa Jerzego Ablewicza utworzono parafię Chechły z 2/3 wioski Chechły, (1/3 należy do parafii Ropczyce) i Okonia należącego do parafii Lubzina. Łącznie około 1300 wiernych. Pierwszy proboszcz ks. Józef Kasprzak rozpoczął budowę 14.07.1979 r. Kamień węgielny pod budowę poświęcił 08.06.1979 r. papież Jan Paweł II w Nowym Targu, a uroczystego wmurowania dokonał bp tarnowski Jerzy Ablewicz w dniu 28.09.1980 r. Pierwszy odpust odprawiono w nowej świątyni 26.07.1982 r. Trzy lata później 28.07.1985 r. biskup tarnowski dokonał poświęcenia kościoła. Dnia 22.10.1989 r. zostały poświęcone i wyciągnięte na wieżę kościoła trzy dzwony. W latach 1994-1999 wykonano chodnik i ogrodzenie wokół kościoła i plebani, ławki wewnątrz kościoła, dwa marmurowe boczne ołtarze, pomalowano wnętrze świątyni, wybudowano pomnik ku czci Matki Bożej Fatimskiej i ołtarz z krzyżem misyjnym – pomnik Jubileuszu 2000. w 2014 r. wybudowano dzwonnicę obok kościoła, do które przeniesiono dzwony z wieży kościoła. W 2016 r. wykonano elewację kościoła.

Na terenie parafii w  latach 2000-2006 został wzniesiony Krzyż Trzeciego Tysiąclecia:

http://www.telnet.r-ce.pl/kameryy/kamera-krzyz-borki

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1978-1983, poświęcony w 1985 r.

Odpust parafialny:    niedziela po 26.07.

Godziny mszy św.:

Ropczyce – św. Anny, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7,00; 9.00; 11,00

Ropczyce – św. Anny, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00 (sobota  7,00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1250, wiernych – 1250, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Ropczyce: ul. 3 Maja od nr 419 do końca, ul. Zielona od numeru 249 do końca, ul. Strażacka (nr 1- 12), ul. Św. Anny, ul. Borki Chechelskie (od nr 19 do końca); Okonin

Cmentarz: parafialny – 0,80 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Pociecha E., Historia Parafii pw. św. Anny w Ropczycach – Chechłach w latach 1978-2000, mps.

Mapa Google: