Dekanat Ropczyce Parafie

Ropczyce – św. Barbary

Wpisany przez Admin

Parafia Ropczyce – św. Barbary, pw. św. Barbary, Adres: ul. Ks. Michała Siewierskiego 4, 39-100 Ropczyce, tel. 17 222 71 31

Parafia Ropczyce – św. Barbary

pw. św. Barbary
parafia erygowana:  10.07.1999 r.
Adres:  ul. ks. Michała Siewierskiego 4
39-100 Ropczyce,
tel. 17 222 71 31 tel. fax

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Ropczycach

E-mail:
www: http://swbarbara.r-ce.pl/
gmina: Ropczyce, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Leopold Kordas, RM, od 1999-07-10

Historia:

Ropczce_Barbary_wn

Wnętrze kościoła św. Barbary w Ropczycach (foto: parafia)

Parafia została erygowana 10 lipca 1999 r. Pierwszym proboszczem został ks. Leopold Kordas. Funkcję kościoła parafialnego pełniła tymczasowa kaplica wykonana w 1996 r. z konstrukcji stalowej przez Mostostal – Ropczyce, dzięki staraniom ks. Jana Delekty, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Tymczasowa kaplica i dzwony zostały poświęcone przez bpa Kazimierza Górnego 04.12.1996 r. Dom parafialny powstał na fundamentach rozpoczętej budowy domu katechetycznego w 1989 r. W latach 2005 -2014 trwała budowa kościoła parafialnego. W dniu 10.04.2014 r. Bp Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski odprawił w nowej świątyni pierwszą Mszę św. i pobłogosławił nową świątynię, oddając ją do sprawowania liturgii. Kościół jest nadal wyposażany. W 2015 r. zamontowano ogrzewanie, w 2016 r. granitowy ołtarz i ambonę.

Kościół parafialny:  najpierw drewniana, tymczasowa kaplica, zbudowana w latach 1995-1996, od 2014 roku nowy kościół.

Odpust parafialny:    04.12.

Godziny mszy św.:

Ropczyce – św. Barbary, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 17.00(16.00), 19.00(18.00)
Ropczyce – św. Barbary, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 9.30, 11.30, 19.00(18.00)
Ropczyce – św. Barbary, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 19.00(18.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3086, wiernych – 3069, innowierców – 16, niewierzących – 1

Terytorium:

Ropczyce – ulice: Asnyka, Armii Krajowej, Broniewskiego, Chopina, Kraszewskiego, Kolejowa nr 15, Konarskiego, ks. Stanisława Skorodeckiego, Mehoffera, Moniuszki, Piłsudskiego (powyżej cmentarza), Pułaskiego, Rataja, Ks. M. Siewierskiego, S. Udzieli, Żeromskiego,

Cmentarz: komunalny i parafialny w Ropczycach

Mapa Google: