Dekanat Ropczyce Parafie

Ropczyce – św. Michała Archanioła

Wpisany przez Admin

Parafia Ropczyce – Św. Michała Archanioła, pw. św. Michała Archanioła, Adres: ul. Sucharskiego 105, 39-100 Ropczyce, tel. 17 221 83 63

Parafia Ropczyce – św. Michała Archanioła

pw. św. Michała Archanioła
parafia erygowana:  XIV w. II poł.
Adres:  ul. Sucharskiego 105
39-100 Ropczyce,
tel. 17 221 83 63

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Ropczycach

E-mail:
www: http://ropczyce.rzeszow.opoka.org.pl/michal/index.html
gmina: Ropczyce, Ostrów (część), powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo:
proboszcz: ks. mgr Tadeusz Mieleszko, EC, od 2014-08-29

Historia:

Parafia Witkowice erygowana była prawdopodobnie w II połowie XIV w. jako fundacja kościelna. Przemawia za tym tytuł kościoła pw. św. Doroty bardzo charakterystyczny dla fundacji z tego okresu. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1420 r. Parafię Witkowice wymienia również Długosz w XV w. W XVI w. parafia posiadała kościół drewniany i należała do dekanatu pilzneńskiego, a od końca XVI w. do dekanatu ropczyckiego. Nowy kościół również drewniany pw. św. Michała Archanioła wybudował kasztelan sandomierski Michał Sołtyk. Poświęcenia tego kościoła dokonał biskup krakowski 08.09.1761 r. Kościół odnowiono w 1812 r., a następnie w latach 1962-1964. Posiada polichromię secesyjną wykonaną w 1925 r. W 1966 r. zbudowano nowe organy. W latach 1972-1974 staraniem ks. prałata Józefa Wójcika dokonano rozbudowy kościoła przez przedłużenie go w kierunku zachodnim o 14 m. i wybudowano nową dzwonnicę. Projekt rozbudowy kościoła i dzwonnicy wykonał inż. arch. Gerard Pająk z Rzeszowa. 23.06.1974 r. bp Jerzy Ablewicz dokonał poświecenia rozbudowanego kościoła i konsekracji trzeciego dzwonu. Nową część kościoła i dzwonnicy wybudowano z cegły i żelbetonu. Projekt polichromii i witraży do nowej części kościoła wykonał plastyk mgr inż. Maciej Kauczyński z Krakowa. Wystrój nowej części kościoła został poświęcony 05.12.1976 r. przez bpa Józefa Gucwę. Do parafii Witkowice należą miejscowości: Witkowice, Pietrzejowa, Kozodrza i Żdżary. W Kozodrzy znajduje się kaplica pw. św. M. M. Kolbe, wybudowana w latach 1982-1983. W Żdżarach znajduje się murowany kościół pw. św. Józefa, wybudowany w latach 1982 – 1984, konsekrowany 29.07.1984 r. Od 1.07.1986 r parafia znajduje sie w granicach miasta Ropczyc. Zmieniona została nazwa parafii, która od tego czasu nosi tytuł: Parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Ropczycach.

Kościół parafialny: drewniany i murowany, zbudowany w 1761 r., rozbudowany w latach 1972-1974.

Odpust parafialny: 29.09. – św. Michała; Niedziela przed lub po 27. 06. (MB Nieustającej Pomocy);

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica Sióstr Służebniczek, pw. Imienia Maryi, kaplica domowa, odpust 12.09
Kozodrza, pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe, kościół filialny, odpust 14. 08.
Żdżary, pw. św. Józefa, kościół filialny, odpust 19. 03.

Godziny mszy św.:

Ropczyce – Witkowice, niedziele, czas letni i zimowy, 6.30, 9.00, 11.30, 17.00(16.00)
Ropczyce – Witkowice, święta, czas letni i zimowy, 6.30, 9.00, 17.00
Ropczyce – Witkowice, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 18.00
Ropczyce – Witkowice, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 17.00
Kozodrza, święta, czas letni, 17.00
Kozodrza, niedziele, czas letni i zimowy, 7.45, (14.00 – Wielki Post)
Kozodrza, dzień powszedni – środa, czas letni i zimowy, 18.00 (17.00)
Żdżary, niedziele, czas letni i zimowy, 10.15
Żdżary, święta, czas letni i zimowy, 17.00
Żdżary, dzień powszedni – środa, czas letni i zimowy, 17.00(16.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3330, wiernych – 3320, innowierców – 10, niewierzących – 0

Terytorium:

Ropczyce: ulice: Błonie, Cicha, Kolonia, Mickiewicza (nieparzyste 127 – do końca, parzyste od 98 do końca), Olszyny, Pałacowa, Rolnicza, Rzeczna, Rzeszowska (parzyste 2-54, nieparzyste od 17 do 47a), Spokojna, Sucharskiego, Szkolna, Wyszyńskiego (nieparzyste od nr 137 do końca, parzyste od nr 152 do końca), Kozodrza, Żdżary.

Cmentarz: parafialny – 2,67 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:
Siostry Służebniczki NMP Dębickie, ul. Sucharskiego 52, 39-100 Ropczyce, tel. 17 221 85 86, przełożona: s. Maria Łucjana Baran, 6 sióstr

Wydawnictwa o parafii:
Babiarz B., Parafia Witkowice w latach 1947-1992, Rzeszów 2003, mps.

Mapa Google: