Dekanat Ropczyce Parafie

Ropczyce – Świętej Rodziny

Wpisany przez Admin

Parafia Ropczyce – Granice, pw. Świętej Rodziny, Adres: ul. Słoneczna 10, 39-100 Ropczyce, tel. 17 221 79 78

Parafia Ropczyce – Świętej Rodziny

pw. Świętej Rodziny
parafia erygowana:  26.08.2001 r.
Adres:  ul. Słoneczna 10
39-100 Ropczyce,
tel. 17 221 79 78

E-mail:
www:
gmina: Ropczyce, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: Ks. Piotr Ciuba, od 2016-10-05

Historia:

Kościół pw. św. Rodziny w Ropczycach – Czekaju został zbudowany w latach 1981-1983 jako kościół filialny parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Tworzy jedną całość z budynkiem mieszkalnym i domem katechetycznym. Pierwsze Msze św. w Ropczycach – Czekaju odprawiono w październiku 1971 r. w domu prywatnym, gdzie odbywała się katecheza. Z upływem czasu okazało się, iż jest potrzeba regularnego jej sprawowania dla mieszkańców dzielnicy Ropczyc – Czekaja. Podjęto starania o zezwolenie na budowę kościoła. Od 1975 r. wnoszono bezskutecznie do władz wojewódzkich w Rzeszowie petycje o zezwolenie na budowę kaplicy. Wobec sprzeciwu władz mieszkańcy bez pozwolenia wznieśli „zadaszenie” przy punkcie katechetycznym. W dniu 06.12.1975 r. władze wydały właścicielom domu Janowi i Stanisławie Farbisz nakaz rozbiórki „zadaszenia”. Nie pomogły odwołania do wojewody rzeszowskiego czy prokuratora generalnego w Warszawie. Nakaz utrzymano w mocy, a na właścicieli domu i kilku mieszkańców nałożono kary pieniężne. Po długich staraniach ks. prałata Józefa Cieśli, proboszcza ropczyckiego i ks. Czesława Konwenta, wikariusza oraz mieszkańców, uzyskano zezwolenie na remont mieszkania – punktu katechetycznego, co stanowiło początek budowy świątyni wraz z zapleczem. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp tarnowski Jerzy Ablewicz w dniu 10.10.1981 r. Dom katechetyczny został poświęcony i oddany do użytku 26.09.1982 r., a kościół w dniu 26.06.1983 r. przez bpa Władysława Bobowskiego z Tarnowa. W wybudowanym obiekcie zaczęło funkcjonować systematyczne duszpasterstwo, na prawach rektoratu parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, z wszystkimi posługami duszpasterskimi. Od 1993 r. przy kościele zamieszkał na stałe duszpasterz. Dnia 26.08.2001 r. rektorat został przekształcony w parafię, a pierwszym proboszczem został mianowany śp. ks. kan. Marian Łopatka (+2016).

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1981-1983.

Odpust parafialny: Uroczystość Świętej Rodziny

Godziny mszy św.:

Ropczyce – Czekaj, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 10.00
Ropczyce – Czekaj, święta, czas letni i zimowy, 7.30, 17.00(18.00)
Ropczyce – Czekaj, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00 lub 18.30(16.30)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 750, wiernych – 750, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Ropczyce- ulice: Kolejowa do wiaduktu z wyjątkiem nr 15, Słoneczna, Warzywna, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Dworcowa – numery nieparzyste i nr 10, Robotnicza do torów. Przemysłowa; Brzezówka nr 17, 18, 19.

Cmentarz: parafialny i komunalny w Ropczycach

Mapa Google: