Dekanat Biecz Parafie

Rożnowice

Wpisany przez Admin

Parafia Rożnowice, pw. św. Andrzeja Apostoła, Adres: Rożnowice 124, 38-323 Rożnowice, tel. 13 447 60 18

Roznowice_kosciol1

Rożnowice nowy kościół

Parafia Rożnowice

pw.  św. Andrzeja Apostoła
parafia erygowana:  II poł. XIV w.
Adres: Rożnowice 124
38-323 Rożnowice,
tel. 13 447 60 18
13 447 65 24 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach

E-mail: parafiaroznowice@wp.pl
www: parafiaroznowice.pl
gmina: Biecz, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz: ks. Stanisław Pałka, RM, KHKKB, od 1997-08-23

Historia:

Wieś, nazywana pierwotnie Rozembark, w 1291 r. przeszła tytułem zamiany na własność biskupstwa krakowskiego. Parafia fundacji biskupiej powstała prawdopodobnie w II połowie XIV w. Pierwsza wzmianka pochodzi z 27.07.1391 r. Kard. J. Radziwiłł w 1598 r. wcielił beneficjum parafialne do prebendy kaznodziei prepozytury bieckiej. Szpital istniał już w początku XVIII w. Po jego spaleniu wybudowano nowy w 1758 r. Szkoła istniała już w 1513 r. Patronką parafii była św. Anna. Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła – barokowy, trzynawowy, drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej, podbity gontem i blachą, zbudowany został najprawdopodobniej około 1764 r. staraniem ks. P. Gołkowskiego (1756-74). Kościół konsekrował bp przemyski Franciszek Wierzchleyski 20.06.1850 r. Wnętrze o stylowym charakterze późnobarokowym. Polichromię neoklasycystyczną z 1787 r., malował J. Kozicki. Była ona konserwowana i rekonstruowana w 1973 r. po zmyciu warstwy z 1894 r. Ołtarz główny późnobarokowy wykonany po 1767 r. Ołtarz boczny św. Anny późnobarokowy z ornamentem rokokowym, drugi MB Częstochowskiej o cechach renesansowych, dziewiętnastowieczny. Chrzcielnica barokowa. Dzwon z 1610 r. z powodu pęknięcia ponownie odlany w 1928 r. Kościół spłonął 04.08.1992 r. Wieża spłonęła doszczętnie, natomiast w kościele zostały ściany i wnętrze, które przykryto prowizorycznie dachem. Po pożarze bp Kazimierz Górny podjął decyzje o budowie nowego kościoła. Nowy kościół pw. Matki Bożej powstał w latach 1993-1997. Na terenie parafii istnieje kościół pomocniczy pw. św. Maksymiliana w Sitnicy. Troskę o powyższą budowę bp Jerzy Ablewicz zlecił wikariuszowi ks. Józefowi Mrówce. Projekt wykonał architekt z Biecza mgr inż. Tadeusz Dąbrowski, a fundatorami jest ofiarny lud Sitnicy oraz po części cała parafia.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1993-1997, poświęcony w 1997 r.

Odpust parafialny:    30.11., 26.07. (Św. Anny)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Sitnica, pw. św. Maksymiliana Kolbe, kościół filialny, odpust 14. 08.
Rożnowice,  pw. św. Andrzeja, stary kościół parafialny, odpust 30.11.

Godziny mszy św.:

Rożnowice, dzień powszedni, czas letni, 7.00, 18.00
Rożnowice, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00, 17.00
Sitnica, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.15, 11.45
Sitnica, dzień powszedni, czas letni, 17.00
Sitnica, dzień powszedni, czas zimowy, 16.00
Rożnowice, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.30, 12.00, 15.00 z nieszporami

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3000, wiernych – 3000, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Rożnowice, Bugaj, Sitnica, Racławice

Cmentarz: parafialny – 0,73 ha w Rożnowicach oraz 0,40 ha w Sitnicy

Wydawnictwa o parafii:

Pachowicz W., Bractwo św. Anny w Rozembarku, Gromnik 1954, mps.
Pachowicz W., Rożnowice. Szkice z dziejów parafii, Rzepiennik Suchy 2002;
Rączkowski W., Powołania męskie z parafii Rożnowice, Rożnowice 2002;
Rączkowski W., Żeńskie powołania zakonne z parafii Rożnowice, Rożnowice 2007;
Mapa Google: