Dekanat Rzeszów - Fara Parafie

Rzeszów – Bożego Ciała

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Bożego Ciała, pw. Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes, ul. Prymasa 1000-lecia 1,
35-510 Rzeszów, tel. 17 860 19 40

Rzeszów_Bozego_Ciala_wnetrze

kościół Bożego Ciała – wnętrze (foto: parafia)

Parafia Rzeszów – Bożego Ciała

pw. Bożego Ciała
Data erygowania parafii:    01.07.1982 r.
Adres: ul. Prymasa 1000-lecia 1
35-510 Rzeszów,
tel. 17 860 19 40

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Rzeszowie

E-mail:
www:   bozegociala.parafia.info.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

Proboszcz: ks. mgr Henryk Wojtyło, Kap. Hon. Ojca św., proboszcz od 1980-05-30,

Historia:

Początek duszpasterstwa na nowym osiedlu powstającym w północnej części Rzeszowa miał miejsce w 1980 r. Powstawało nowe osiedle, ale w planach urbanistycznych nie było mowy o budowie świątyni. Ponieważ nie było możliwości uzyskania zgody odpowiednich urzędów na legalne wzniesienie świątyni, wybudowany został legalnie budynek gospodarczy. Dnia 11.05.1980 r. bp Tadeusz Błaszkiewicz, biskup pomocniczy z Przemyśla dokonał jego poświęcenia i przemianowania na publiczną kaplicę mszalną. Utworzony został Rektorat pw. Bożego Ciała, wydzielony z parafii rzeszowskich: Matki Bożej Różańcowej i Świętego Józefa, a także z parafii Miłocin i Przybyszówka. Rektorat liczył kilkaset osób i posiadał prawo prowadzenia ksiąg metrykalnych, a rektorem został ks. Henryk Wajtyło. Dnia 01.07.1982 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk wydał dekret erygowania parafii Bożego Ciała, a proboszczem mianował dotychczasowego rektora. Dnia 02.06.1991 r. w czasie pobytu w Rzeszowie Ojciec Święty Jan Paweł II, dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. W tym samym roku, 02.08 rozpoczęły się prace przy budowie świątyni. Dnia 25.06.1993 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny dokonał wmurowania kamienia węgielnego w pierwsze warstwy muru. W listopadzie 1992 r. parafia otrzymała przywilej na obchodzenie drugiego odpustu w dniu 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Wielkie uroczystości odpustowe wraz z poświęceniem figury patronki parafii Matki Bożej z Lourdes przy udziale bpa Edwarda Białogłowskiego odbyły się w 1993 r. Świątynię wybudowano w latach 1991-1999 wg projektu architekta Stanisława Krzaklekwskiego. Dnia 11.05.1999 r. bp Kazimierz Górny konsekrował nową świątynię.

Kościół parafialny:    murowany, zbudowany w l. 1991-99, konsekrowany 11 V 1999 r.

Odpust parafialny:  Uroczystość Bożego Ciała; 11.02.-wsp. MB z Lourdes;

Mieszkańcy w parafii wg wyznania:
Liczba mieszkańców: 9075, wiernych: 8537, innowierców: 63, niewierzących: 475

Terytorium:
Rzeszów – ulice:  Anyżkowa, Bazyliowa, Ciasna, Cynamonowa, Cytrynowa, Furtaka (numery parzyste), Imbirowa,  Jałowcowa, Laurowa, Miętowa, Migdałowa, Miłocińska, Morelowa, Obrońców Poczty Gdańskiej, M. Kolbe, Osmeckiego (nry 23a – 55), Prymasa 1000-lecia, Raginisa, Starzyńskiego (nry 1-12, 15 a, 17, 18), Szafranowa, Ślusarczyka, Tarnowska (od numeru 9 do końca), Waniliowa.

Porządek nabożeństw
Rzeszów – Bożego Ciała – niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00; 8.30; 10.00; 12.00; 17.00,
święta zniesione, czas letni i zimowy, 6.30; 8.00; 16.30; 18.00,
dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30; 18.00,

Cmentarz: miejski

 

Wydawnictwa o parafii:
Szypuła A., Historia nowych kościołów w Diecezji Przemyskiej 1966 – 1993, t. 3, Rzeszów 1998, s. 193-194;
Skamel T., Dzieje Parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes (lata 1980-2010), Rzeszów 2010, mps.

 

Kościół i plebania w Street View Google: