Dekanat Rzeszów - Fara Parafie

Rzeszów – św. Wojciecha i Stanisława (Fara)

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Fara, pw. św. Wojciecha i Stanisława, Adres: Pl. Farny 5, 35-010 Rzeszów, tel. 17 853 30 16

Parafia Rzeszów – Fara

pw. św. Wojciecha i Stanisława
parafia erygowana: najprawdopodobniej przed 1363 r.
Adres: Pl. Farny 5
35-010 Rzeszów,
tel. 17 853 30 16
17 852 03 55 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie

E-mail:
www: http://www.fara.rzeszow.pl/
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr lic. Jan Szczupak, Kap. Hon. Ojca św., KKK, od 2010-08-27

Wcześniejsi proboszczowie

Historia:

Kościół farny pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów należał do najstarszych i najważniejszych świątyń w Rzeszowie i okolicy. W początkowym okresie istniał jako kościół pw. św. Feliksa i Adaukta, który został zbudowany w latach 1354 – 1363. Wzmianka o tej świątyni pochodzi z 1363 r. z pisma króla Kazimierza Wielkiego, do papieża Urbana V, w którym prosi papieża o nadanie odpustu spowiadającym się w tym kościele w czasie wskazanych dni. Świątynia ta zapewne uległa zniszczeniu podczas przetaczających się częstych wojen na tych terenach lub została przebudowana jeszcze przed 1390 r., gdyż od tego roku, wg podań i niekompletnych zapisów w aktach grodzkich i ziemskich, istniał już nowy, ceglano-kamienny z przyporami i jednonawowy kościół pw. św. Wojciecha i św. Stanisława. W latach późniejszych tj. po pożarze w 1621 r., i za nowego właściciela dóbr rzeszowskich Mikołaja Spytka Ligęzy – wybudowano nawę główną w obecnym kształcie. Następnie w 1754 r. poszerzono świątynię przez dobudowanie obu naw bocznych, co nadało kościołowi obecny wygląd. W czasach tych dobrami rzeszowskimi władali Lubomirscy. Budowla ta przetrwała do dnia dzisiejszego w postaci trójwymiarowej bryły, łącząc razem styl gotycki (prezbiterium) i styl barokowy (nawy kościoła). Ołtarz główny usytuowano na całej szerokości prezbiterium z obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a powyżej z obrazami patronów kościoła. Ołtarz ten w 1932 r. został odnowiony a następnie uroczyście konsekrowany przez bpa Franciszka Bardę, Biskupa Przemyskiego. Od strony południowej, obok kościoła została w początkach XVII w., wybudowana wieża – dzwonnica, ceglano-wapienna, o prostej bryle, podstawie kwadratowej i wysokości 30,5 m. Od początku zaistnienia Fara zawsze była parafią, obejmującą swym zasięgiem nie tylko teren miasta, ale i rozległe okolice poza granicami Rzeszowa. Jednak z biegiem lat, budowano nowe świątynie, a przy nich powstawały nowe parafie. Szczególne zmniejszenie terytorium parafii miało miejsce w 1949 r., kiedy obszar należący do Fary podzielono na trzy części, na których – oprócz Fary – utworzono nowe parafie: Chrystusa Króla i Księży Saletynów. Dalszego zmniejszenia parafii dokonano w latach 1969-2006, kiedy powstało 12 nowych parafii na terenie, który dawniej obejmowała Fara. W ostatnich latach dokonano odnowienia polichromii świątyni oraz elewacji zewnętrznej, a także podjęto remont plebani oraz budynku katechetycznego, w którym uruchomiono przedszkole.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w XV w., rozbudowany w 1754 r., konsekrowany najprawdopodobniej w 1754 r.

Odpust parafialny: 23.04, 08.05,

Godziny mszy św.:

Rzeszów – Fara, niedziele i wybrane uroczystości, od maja do końca września: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 19.00, 20.30
Rzeszów – Fara, niedziele i wybrane uroczystości, od października do końca kwietnia: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 18.00, 19.30
Rzeszów – Fara, święta kościelne ( o ile nie ogłoszono inaczej), od maja do końca września: 6.30, 8.00, 9.30, 15.30, 19.00
Rzeszów – Fara, święta kościelne ( o ile nie ogłoszono inaczej), października do końca kwietnia: 6.30, 8.00, 9.30, 15.30, 18.00
Rzeszów – Fara, dzień powszedni, od maja do końca września, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 19.00
Rzeszów – Fara, dzień powszedni, od października do końca kwietnia, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 18.00
Dzień powszedni (ferie zimowe): 6.30, 7.30, 8.30, 128.00
Dzień powszedni (wakacje): 6.30, 7.30, 8.30, 19.00
Środa Popielcowa: 6.30, 7.30, 8.30, 18.00
Poniedziałek Wielkanocny i Święto św. Szczepana (26 grudnia): 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12,15, 18.00
Zakończenie Roku (31 grudnia): 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 17.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2915, wiernych – 2906, innowierców – 8, niewierzących – 1

Terytorium:
Rzeszów – ulice: Asnyka (nr 2, 2a, 4, 6, 8), Baldachówka (nr 3, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14), Stefana Batorego (13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 24a, 28), Bernardyńska (nr 3, 5), Bożnicza (nr 6), Plac Farny, Fredry (nr 3, 5, 7, 20, 22), Gałęzowskiego (nr 1, 2, 3, 4, 5, 7), Grodzisko (nr 6, 8), Grottgera (nr 18, 20, 22, 26, 28), Grunwaldzka (1, 2, 5, 6, 7), Joselewicza (nr 6), Króla Kazimierza (nr 6, 8, 10, 10b, 12, 18, 29, 31), Kolejowa (nr 6, 8, 9, 10, 11, 13), Konarskiego (nr 3), Kopczyńskiego (1, 2, 4, 6), Kopernika (nr 3, 5, 9, 10, 11, 13, 13a, 14, 16, 18), Kościuszki (nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15), Kreczmera (nr 4, 6), Leszczyńskiego (nr 3, 3a), Spytka Ligęzy (nr 6, 10), Łączna (nr 3), 3 Maja (1-12a), 8 Marca (1, 7, 9, 11, 15, 17), Matejki (nr 2, 4, 9, 10, 16, 18), Mickiewicza (nr 8,17, 19, 27, 29, 31), Św. Mikołaja (nr 1-7), Naruszewicza (nr 1, 7, 9), Obszar Kolei (nr 8, 10), Plac Ofiar Getta (nr 6), Okrzei (nr 2, 4, 6, 8, 10, 12), Orzeszkowej (nr 1, 2, 7, 9, 11, 14, 15, 16a), Piłsudskiego (nr 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 21, 22, 27, 33), Plac Wolności (nr 1, 4, 6, 7, 11, 14, 16), Przesmyk (nr 2), Rynek, Siemiradzkiego (nr 3, 5, 6, 10, 19, 21), Słowackiego(6, 8, 10), Sobieskiego (nr 4, 6, 8, 9), Sokoła (2 i 4), Styki (nr 1-18), Szpitalna (nr 12), Śniadeckich (nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 23), Targowa (nr 2, 7, 8, 11), Wierzynka 1, Zamknięta 3, Żeromskiego (nr 2, 3, 5).

Cmentarz: miejski

Domy zakonne:
Siostry Felicjanki
Pl. Farny 4a, 35-010 Rzeszów, tel. 17 852 00 97, przełożona: S. Aurelia Stańczyk, 3 siostry

Wydawnictwa o parafii:
Budzyński Z., Najstarsza parafia rzeszowska, w: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15-16 XI 2000 r., red. M. Jarosińska, Rzeszów 2001, s. 7-20.
Kret W., Dzieje parafii świętych Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie w latach 1949 – 1989, Biecz 2004.
Tenże, Ks. Jan Stączek 1902 – 1989, Sandomierz 1995.
Motyka A., Życie religijne w Rzeszowie w okresie międzywojennym (1918 -1939), Lublin– Rzeszów 2000.
Tenże, Biografie proboszczów rzeszowskiej fary, w: Rzeszów dawny i współczesny. Społeczeństwo, red. K. Kaszuba, Z. Sokół, Rzeszów 2005, s. 9 – 31.
Nabywaniec S., Parafia farna w czasach rozbiorowych, w: Kościoły, klasztory…, s. 21-39.
Zaucha T., Architektura i sztuka kościoła farnego, w: Kościoły, klasztory…, s. 59-74.

Mapa Google, z możliwością oglądnięcia wnętrza kościoła: