Dekanat Rzeszów - Południe Parafie

Rzeszów – Matki Bożej Królowej Polski

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Matki Bożej Królowej Polski, pw. Matki Bożej Królowej Polski, Adres: ul. Reformacka 5, 35-026 Rzeszów, tel. 17 715 59 30

Parafia Rzeszów – Matki Bożej Królowej Polski

pw.  Matki Bożej Królowej Polski
parafia erygowana: 14 VIII 1969
Adres: ul. Reformacka 5
35-026 Rzeszów,
tel. 261 155 930
fax: 261 155 830

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie

E-mail: krolowejpolski@ordynariat.opoka.org.pl
www: www.rzeszow.ordynariat.opoka.org.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Władysław Kozicki, ppłk, proboszcz od 2015-11-25

Historia:

W 1710 r. obywatel miasta Rzeszowa Andrzej Passakowicz funduje kościół oraz klasztor OO. Reformatów i w tym samym roku rozpoczyna się budowa kościoła, a następnie klasztoru w 1722 r. Uroczystość poświęcenia wzniesionego kościoła i klasztoru pod wezwaniem NMP odbyła się 21.09.1722 r. Zaborca austriacki w 1787 r. zamienił klasztor na szpital wojskowy, a kościół na magazyn. W czasie I wojny światowej klasztor i kościół zostały w znacznym stopniu zniszczone. Po zakończeniu wojny i odzyskaniu niepodległości w latach 1922 – 1927 ks. płk Franciszek Kisiel odbudował kościół jako kościół garnizonowy. Dnia 29.11.1928 r kościół został poświęcony pw. NMP Królowej Korony Polskiej. W czasie II wojny światowej okupant niemiecki zamienił kościół na magazyn. Kościół doznał wtedy dużych zniszczeń. Po wyzwoleniu, dzięki mozolnej pracy kolejnych kapelanów i licznym ofiarom społeczeństwa oraz poparciu władz, świątynia dochodzi do obecnego wyglądu. Nowa polichromia została namalowana w latach 1959 – 1960. W latach 1945-1969 kościół posiadał status świątyni rektoralnej i służył duszpasterstwu wojskowemu i cywilnemu. W 1960 r. bp przemyski Franciszek Barda dokonał uroczystego poświęcenia odbudowanego kościoła. Dnia 14.08.1969 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk za zgodą władz państwowych i wojskowych ustanowił przy tym kościele parafię wojskowo-cywilną pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Dnia 21.01.1993 r. biskup polowy L. S. Głódź utworzył przy kościele personalną parafię wojskową.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w l. 1715-1722, poreformacki, poświęcony 29 XI 1928 r.

Odpust parafialny: 03.05.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica Sióstr Sercanek, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, kaplica prywatna, odpust Uroczystość Najśw. Serca Pna Jezusa
Kaplica Domu Biskupiego, kaplica prywatna

Godziny mszy św.:

Rzeszów – MB Królowej Polski, święta, czas letni i zimowy, 6.30, 9.00, 18.00
Rzeszów – MB Królowej Polski, niedziele, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00
Rzeszów – MB Królowej Polski, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 5500, wiernych – 5275, innowierców – 70, niewierzących – 155

Terytorium:
Rzeszów-ulice: 17 Pułku Piechoty (Browarna), Bulwarowa, Czackiego, Chodkiewicza, Chrzanowskiej, Dąbrowskiego (1-17), Hetmańska (1-41), Kraszewskiego (1-7), Langiewicza (1-25), Lenartowicza (2-41), Podpromie (1-4, 6-12, 14, 16, 18, 20), Reformacka, Staszica (3-11 i 13), Pl. Śreniawitów (4-9), Unii Lubelskiej (2, 6, 7).

Cmentarz: miejski

Domy zakonne:

Siostry Sercanki, ul. Langiewicza 15a, 35-021 Rzeszów, tel. 17 850 27 60, przełożona: S. Barbara Nowak, 4 siostry

Wydawnictwa o parafii:
Gąsiorowska B., Kościół i klasztor oo. Reformatów w Rzeszowie w XVIII w., w: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15-16 XI 2000 r., red. M. Jarosińska, Rzeszów 2001, s. 137-145.
Majka J., Kościół poreformacki i parafia wojskowa, w: Kościoły, klasztory…, s. 147-156;Trojanowski W., Kościół Garnizonowy w Rzeszowie, Rzeszów.

Mapy Google: