Dekanat Rzeszów - Fara Parafie

Rzeszów – Matki Bożej Różańcowej

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Matki Bożej Różańcowej, pw. Matki Bożej Różańcowej, Adres: ul. Orla 17, 35-207 Rzeszów, tel. 17 863 60 00

Parafia Rzeszów – Matki Bożej Różańcowej

pw. Matki Bożej Różańcowej
parafia erygowana: 12 X 1976 r.
Adres: ul. Orla 17
35-207 Rzeszów,
tel. 17 863 60 00

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie
E-mail:
www:
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. dr Tadeusz Wyskiel, RM, KHKK, od 1990-04-17

Historia:

Początek parafii sięga 1972 r., wtedy to z polecania bpa Ignacego Tokarczuka i za jego staraniem, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, ks. Józef Sondej zakupił dom i działkę przy ul. Łabędziej 7. Zamieszkał tam z zamiarem budowania kaplicy ks. Jakieła. Po wykonaniu fundamentów pod kaplicę, ks. Jakieła został wyrzucony przez milicję, a dom został bezprawnie zakwaterowany przez rzekomych pogorzelców. W tej trudnej sytuacji z pomocą przyszedł ks. Piotr Szkolnicki z Czudca, który przekazał dom przy ul. Jastrzębiej. W tym domu ks. Józef Kapusta wraz z ks. dziekanem Józefem Sondejem odprawił 12.10.1973 r. Msze św. i wystawił Najświętszy Sakrament do adoracji. Powoli zaczęli gromadzić się wierni początkowo zastraszani przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Budynek ten został zaadaptowany na kaplicę i poświęcony 14.10 1973 r. przez bpa Ignacego Tokarczuka. W 1974 r. został ustanowiony rektorat, który 16.10.1976 r. został przekształcony w parafię pw. Matki Bożej Różańcowej. Od początku istnienia parafii zostały podjęte starania u ówczesnych władz o pozwolenie na budowę świątyni. Po latach ogromnej determinacji ze strony wspólnoty parafialnej, w latach stanu wojennego w 1982 r. takie pozwolenie uzyskano. Projekt świątyni wykonał architekt Romuland Loegler z Krakowa. Budowę rozpoczęto w 1983 r., najpierw wybudowano dolny kościół, gdzie zaczęto odprawiać nabożeństwa w 1987 r. Całość wraz zapleczem katechetyczno-mieszkalnym ukończono w 1989 r. W październiku tegoż roku świątynia została poświęcona przez bpa Tokarczuka. 9.04.1990 r. zmarł ks. Józef Kapusta. Nowym proboszczem został ks. Tadeusz Wyskiel. Od 1990 r. prowadzono są prace wykończeniowe wnętrza świątyni, a także jej otoczenia. Wnętrze kościoła zaprojektował artysta plastyk Maciej Kauczyński. Konsekracja świątyni miała miejsce 7.10.2016 r.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w latach 1981 – 89, poświęcony w 1989 r., konsekrowany w 2016 r.

Odpust parafialny:   07.10.

Godziny mszy św.:

Rzeszów – MB Różańcowej, niedziele, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.30 (VI-VIII)
Rzeszów – MB Różańcowej, święta, czas letni i zimowy, 6.30, 9.30, 16.00, 18.00
Rzeszów – MB Różańcowej, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 7.00, 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 5280, wiernych – 5200, innowierców – 80, niewierzących – 0

Terytorium:
Rzeszów – ulice: Broniewskiego (24, 26, 28, 28a, 32), Kpt. Brydaka, Jaskółcza, Jastrzębia, Krucza, Łabędzia, Mikołajczyka (12:1-140; 14, 16), Ofiar Katynia, Orla, Osmeckiego (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) , Pawia, Ptasia, Słowicza, Sowia, Starzyńskiego (14, 16, 20, 22, 24),Wspólna, Al. Wyzwolenia (21), Zwierzyniecka, Żurawia.

Cmentarz: miejski

 

Wydawnictwa o parafii:
Szypuła A., Historia nowych kościołów w Diecezji Przemyskiej 1966 – 1993, t. 3, Rzeszów 1998, s. 196-199.
 
Mapa Google: