Dekanat Rzeszów - Południe Parafie Sanktuaria

Rzeszów – Matki Bożej Saletyńskiej

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Matki Bożej Saletyńskiej, pw. Matki Bożej Saletyńskiej, Adres: ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów, tel. 17 854 34 05, kom. 720 340 208

Parafia Rzeszów – Matki Bożej Saletyńskiej

Matki Bożej Saletyńskiej
parafia erygowana: 14 I 1949 r.
Adres: ul. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów,
tel. 17 854 34 05;  kom. 720 340 208
17 854 06 00 – dom zakonny
17 860 91 91 – kancelaria parafialna

720 340 208, stacjonarny 17 854 34 05, ; 17 860 91 91 (kancelaria); 17 854 06 00

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie

E-mail: kancelariaparafialna@op.pl
www: www.lasalette.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. Wojciech Bober MS

Historia:

W 1936 r. ks. prałat Julian Łukaszkiewicz zwrócił się do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, aby przyszli do Rzeszowa w celu objęcia pracy nad chłopcami z biednych i patologicznych rodzin. Przybyli do Rzeszowa Księża Misjonarze Saletyni przyjęli w stanie surowym dwupiętrowy budynek przeznaczony na Sierociniec. Wybuch wojny i czas powojenny uniemożliwił dalej kontynuowanie pracy. Zmieniające się uwarunkowania rozwoju miasta Rzeszowa, powodowały konieczność powołania nowej parafii, w celu obsługi wiernych zamieszkujących w nowo powstałym osiedlu. Dnia 14.01.1949 r. bp przemyski Franciszek Barda wydał dekret powołujący parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Saletyńskiej i powierzył jej obsługę Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszym proboszczem był Ks. Franciszek Czarnik MS. Rozpoczęły się starania o zezwolenie na budowę kościoła, które trwały do 1979 r. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było przywiezienie przez ks. proboszcza Adolfa Grotkowskiego MS figury Matki Boskiej Saletyńskiej z Dębowca i wybudowanie prowizorycznej kaplicy na placu przed domem zakonnym w celu obrony placu pod budowę świątyni. Poświęcenie kaplicy i umieszczenie w niej figury odbyło się 19.09.1976 r. To rozgniewało ówczesne władze i spowodowano podpalenie kaplicy. Wierni wraz z duszpasterzami uratowali kaplicę i figurę. W 1979 r. parafia otrzymała zezwolenie na budowę nowego kościoła, który budowano w latach 1979-1983 wg projektu prof. Witolda Cęckiewicza. Bp przemyski Ignacy Tokarczuk poświęcił nowy kościół w dniu 18.12.1983 r. W 1993 r. sprawiono do kościoła witraże. Bp rzeszowski Kazimierz Górny w dniu 01.06.1996 r. wyraził zgodę na wprowadzenie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym. Dnia 11.06.1996 r. nadał dolnemu kościołowi tytuł Miłosierdzia Bożego i ustanowił drugi odpust w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Dnia 19.09.1999 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny dokonał konsekracji kościoła, poświęcił urządzone prezbiterium z nowym tabernakulum i figurami MB Saletyńskiej tzw. „tryptyk saletyński” oraz stacje Drogi Krzyżowej wykonane w brązie. W dniu 27.08.2000 r. na stadionie Stali Rzeszów biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał koronacji łaskami słynącej figury MB Saletyńskiej, patronki Ludzi Pracy
.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w l. 1980-83, konsekrowany 19 IX 1999 r.

Odpust parafialny: 19.09.; Niedziela Miłosierdzia Bożego

Godziny mszy św.:

Rzeszów Saletyni – niedziele i święta, czas letni i zimowy: 6.30*, 8.00, 9.30, 10.00*, 11.00, 12.00*, 12.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00
Rzeszów Saletyni – dzień powszedni, czas letni i zimowy: 6.30, 8.00, 15.00 (od poniedziałku do piątku), 17.00, 18.30,

Wieczysta adoracja: 8.00-15.00*, Stały dyżur w konfesjonale*: 10.00-12.00; (od wtorku do soboty); 15.00-16.30; (od wtorku do piątku)

* – dolny kościół

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 8024, wiernych – 8004, innowierców – 20, niewierzących – 0

Terytorium:
Rzeszów – ulice: Chmaja, Niedzielskiego, Dąbrowskiego (20 – 58 i 21 – 85), Dąbrówki, Hetmańska (43 – 81 i 32 – 56), Krzywoustego, Piastów, W. Pola, Skłodowskiej, Staszica (12 – 20 i 17 – 31), Żwirki i Wigury

Cmentarz: miejski

Domy zakonne:

Księża Misjonarze Saletyni, ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów, tel. 17 854 06 00, przełożony: Ks. mgr Zbigniew Wal MS, 16 księży
Siostry Saletynki, ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów, tel. 17 854 71 53, przełożona: S. Myrna Cariaga SNDS, 4 siostry

Wydawnictwa o parafii:
Pasiut W., 50 lat parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
„Saletyn. Dwumiesięcznik Parafii M.B. Saletyńskiej w Rzeszowie” – ukazuje się od 1995 r.

Mapa Google: