Dekanat Rzeszów - Katedra Parafie

Rzeszów – MB Częstochowskiej

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – MB Częstochowskiej, pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Adres: ul. Koło 4c, 35-312 Rzeszów, tel. 17 780 71 03

Parafia Rzeszów – MB Częstochowskiej

pw. Matki Bożej Częstochowskiej
parafia erygowana:27.08.2006 r.
Adres: ul. Koło 4c
35-312 Rzeszów,
tel. 17 780 71 03

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Rzeszowie

E-mail: mbczestochowska@rzeszow.opoka.org.pl
www: http://www.mbczestochowska.rzeszow.opoka.org.pl/news.php

gmina: Rzeszów, powiat: Rzeszowski, województwo: podkaprackie

proboszcz: ks. mgr lic. Tadeusz Pindara, EC, od 2006-08-28

Historia:

Myśl utworzenia ośrodka duszpasterskiego na Drabiniance zrodziła się już w latach sześćdziesiątych XX w. W 1967 r. ks. Andrzej Pasterczyk, proboszcz parafii w Słocinie, wówczas macierzystej dla Drabinianki, rozpoczął odprawianie Mszy św. w domach prywatnych, m. in. Antoniego Miąsika, Wiktorii i Pawła Złamańców. Wkrótce wikariusze słocińscy, księża: Franciszek Rząsa i Marian Daraż, podjęli starania zmierzające do wybudowania niewielkiej kapliczki. Niestety, przeszkodzili temu funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Zamysł swych poprzedników podjął ks. Feliks Kwaśny i doprowadził do wybudowania niewielkiej kaplicy, stanowiącej podczas nabożeństw rodzaj prezbiterium, w którym znajdował się ołtarz. W sierpniu 1972 r. duszpasterzem Drabinianki został ks. Stanisław Mac. Z jego inicjatywy do kaplicy dobudowano prowizoryczną nawę, wykonaną najpierw z folii, a później – z płyt pilśniowych. Działania te pociągnęły za sobą liczne represje ze strony władz bezpieczeństwa, które spadły głównie na ich inspiratora, ks. Maca, ale rozbudowana tymczasowa kaplica pozostała i zaczęła pełnić rolę centrum duszpasterskiego dla Drabinianki, a później – kaplicy dojazdowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1989 r. proboszcz ks. Mac zainicjował na Drabiniance budowę nowego kościoła. Ukończono ją w ciągu 100 dni. 4.08.1990 r. nową świątynię poświęcił bp I. Tokarczuk, nadając jej tytuł Matki Bożej Częstochowskiej. W dalszym ciągu stanowiła ona filię parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Samodzielna parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej powstała na Drabiniance 27.08.2006 r. na mocy dekretu bpa Kazimierza Górnego wspomniany kościół podniesiony został do rangi kościoła parafialnego. Parafia objęła tereny wydzielone z macierzystej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (katedralnej), z parafii pw. Miłosierdzia Bożego (Biała) i parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Budziwoju. Pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Pindara. W 2008 r. rozpoczęto budowę domu parafialnego, a w 2016 r. – budowę nowego kościoła parafialnego.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w 1989-1990, poświęcony 4 VIII 1990 r.

Odpust parafialny: 26.08.

Godziny mszy św.:

Rzeszów – MB Częstochowskiej, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 10.00, 12.00; 16.00

Rzeszów – MB Częstochowskiej, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2016, wiernych – 2002, innowierców – 2, niewierzących – 12

Terytorium:

Rzeszów – ulice: Jachowicza, Strażacka (od nr 1 do 48), Sympatyczna, Podmiejska, Koło, Kwiatkowskiego (od nr 50 do nr 153), Piaskowa, Za Strugiem (nr 1), ul. Gościna (numery parzyste); Budziwój: ul. Jana Pawła II od Rzeszowa do ul. Słowiczej i Dębowej (tj. numery 316, 324-328, 344-418), oraz ul. Dębowa.

Cmentarz: komunalny

Wydawnictwa o parafii:

„Miriam. Pismo Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rzeszowie” – wydawane od 2007 r.

Mapy Google: