Dekanat Rzeszów - Katedra Parafie

Rzeszów – Miłosierdzia Bożego (Biała)

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Biała, pw. Miłosierdzia Bożego,
Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów, tel. 17 229 91 33

Parafia Rzeszów – Miłosierdzia Bożego

pw. Miłosierdzia Bożego
parafia erygowana: 1 VII 1983 r.
Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114
35-304 Rzeszów,
tel. 17 229 91 33

Nazwa urzędowa: Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie

E-mail: biala@rzeszow.opoka.org.pl
www: http://rzeszowmilosierdzie.parafia.info.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. dr Tomasz Bać, EC, od 2016-8-23

Historia:

Biała początkowo należała do parafii pw. św. Rocha w Słocinie, a od 1946 r. do parafii w Zalesiu. Powstanie kościoła w Białej związane jest z punktem katechetycznym, który zorganizowano w domu mieszkalnym Marii Leś. Katechizowali tu księża z parafii Zalesie, którzy mieli pod opieką dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białej. Gdy właścicielka Maria Leś zamieszkała w sąsiednim domu, przekazała swój dom na potrzeby kościoła. Ks. prałat Władysław Janowski, proboszcz z Rzeszowa – Zalesia, przy współpracy miejscowej ludności prowadził adaptację budynku do potrzeb liturgicznych i w dniu 13.12.1981 r. rozpoczął regularną obsługę kaplicy dojazdowej pw. Miłosierdzia Bożego, w której sprawowano Mszę św. w niedziele i święta, a także w I piątki miesiąca. W trudnym pod względem prawnym okresie stanu wojennego obmurowano istniejący budynek, konstrukcję dachową ustawiono na nowych ścianach, a drewniane ściany budynku usunięto. Budynek został przystosowany do potrzeb sakralnych i w dniu 28.06.1982 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia. W rok później tenże biskup erygował nową parafię pw. Miłosierdzia Bożego, która kanonicznie została objęta 04.07.1983 r. przez ks. Mieczysława Mleczkę, dotychczasowego wikariusza w Malawie. W kolejnych latach wybudowano Dom Parafialny (plebania i salki katechetyczne) – w latach 1986-1988, dzwonnicę w 1993 r. W dniu 2.10.2002 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego wg projektu architekta inż. Henryka Sobolewskiego. Kościół poświecił 23.10.2011 r biskup rzeszowski Kazimierz Górny, a konsekrował 23.08.2015 r biskup rzeszowski Jan Wątroba. Od 1.01.2009 r. całe terytorium parafii znajduje się w granicach miasta Rzeszów.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 2002-2011, poświęcony w 2011, konsekrowany w 2015 r.

Odpust parafialny: II Niedziela Wielkanocy

Godziny mszy św.:

Rzeszów – Miłosierdzia Bożego, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Rzeszów – Miłosierdzia Bożego, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Rzeszów – Miłosierdzia Bożego, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 9.30, 11.30, 17.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 2688, wiernych – 2560, innowierców – 128, niewierzących – 0

Terytorium:
Rzeszów – ulice: Gen. Wł. Sikorskiego (65, 67, 71,73, 77, 87, 91, 93, 95,103, 109,111, 113, 119,121,123, 125, 145, 148, 151, 161, 167, 171, 172, 174, 176, 182, 187, 190, 191,192, 193,194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222,223 , 226, 227, 233, 238, 239, 240, 241, 243, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 258, 260, 264,267, 268, 269, 270, 273, 274, 276, 280, 281, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 334, 341, 351, 355, 359, 363, 365, 369, 377, 379, 383, 391, 393, 395, 397, 399, 403,419 , 421, 427, 429), ul. Białogórska (1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18), ul. Familijna (1, 5, 7, 11), Rodzinna (21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 57, 59, 61, 62, 68, 78, 82, 85), Majowa (1, 5, 11, 19, 21), Wschodnia (1, 2, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 48), Świętojańska (1, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38a, 39, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 86,87, 88, 89, 91, 92,97, 103, 105, 111, 113, 115, 117), Malownicza (1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 45, 49) Miła (1, 2, 2a, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16-23, 25, 25a, 26a, 27, 27a, 29, 30, 31, 33, 33a, 34, 34a, 36, 37, 39-43, 46-48, 50), Słowiańska 1, 2, 3, 5, 7, 8), ul. Doliny Strugu (jeden dom – brak numeru), Biesiadna (1, 2, 4, 5, 6, 8, 17, 22, 23, 29), Czesława Miłosza (4, 5, 8, 9, 10, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 68, 70, 74, 78, 86, 88, 96, 112, 116, 124, 130), Jana Brzechwy (2, 4, 8, 36), Marii Kownackiej 4, Jarosława Iwaszkiewicza (1, 10), Witolda Gombrowicza (10), Bolesława Leśmiana 9, Zastruże (3, 5), Makuszyńskiego, ul. Gościnna (numery nieparzyste), ul. Kard. Karola Wojtyły (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 45, 47, 49, 50, 54, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 71, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 134, 136,137, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 148a, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 173, 175, 181,183, 185, 189, 191, 195, 201, 207, 209, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 245,247,249,251, 253,255, 259, 261, 265, 269, 271, 275, 277, 279, 289, 291, 295, 299, 301, 303, 305, 307, 307, 311, 313, 315, 317, 321, 323).

 

Cmentarz: parafialny – 0,28 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
„Zaufaj Jezusowi. Parafia Miłosierdzia Bożego w Białej” – pismo wydawane od 1995 r.

Mapy Google: