Dekanat Rzeszów - Południe Parafie

Rzeszów – św. Jacka

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Dominikanie, pw. św. Jacka, Adres: ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów, tel. 17 860 91 30

Parafia Rzeszów – św. Jacka

pw. św. Jacka
parafia erygowana: 26 VIII 1990 r.
Adres: ul. Dominikańska 15
35-041 Rzeszów,
tel. 17 860 91 30

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Jacka w Rzeszowie

E-mail: aldi@dominikanie.pl
www: www.rzeszow.dominikanie.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz, o. mgr Romuald Jędrejko OP, od 2012-09-16

Historia:

W dniu 22.12.1986 r. bp Stefan Moskwa, sufragan z Przemyśla poświęcił kaplicę przygotowaną w garażu przez przybyłych jesienią tego roku do Rzeszowa Ojców Dominikanów. Tym samym rozpoczął działalność nowy ośrodek duszpasterski w Rzeszowie. Rozpoczęto gromadzenie materiałów do budowy większej kaplicy. Budowę zaś rozpoczęto bez zezwolenia w noc poprzedzającą przyjazd Ojca Świętego do Ojczyzny w 1987 r. Zbudowaną kaplicę dedykowaną św. Jackowi, pierwszemu polskiemu dominikaninowi, poświęcił 30.03.1988 r. bp Stefan Moskwa z Przemyśla. Dnia 28.08.1990 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk erygował przy kaplicy parafię pod wezwaniem św. Jacka. Kaplica ta, popularnie zwana w Rzeszowie „Szopką” gromadziła coraz większą ilość ludzi, w dużej mierze mieszkającą w akademikach młodzież studiującą. Konieczne zatem było rozpoczęcie budowy większego kościoła. Po zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji i planów, rozpoczęto w czerwcu 1994 r. budowę klasztoru z zapleczem duszpastersko – katechetycznym. Natomiast w czasie odpustu parafialnego w Uroczystość Świętego Jacka, 17.08.1995 r. bp Edward Białogłowski dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła i symbolicznie rozpoczął wykopy pod fundamenty świątyni. Rok później, także podczas odpustu parafialnego, 18.08.1996 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny dokonał wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod budujący się kościół. Kościół został poświęcony 15.10.2000 r. W latach 2001-2004 wybudowano nawę boczną oraz wieżę kościoła. W ostatnich latach zakończono adaptację wnętrza. Na terenie parafii od 22.08.1996 r. istnieje dom zakonny sióstr dominikanek.

 

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w l. 1995 – 2000, poświęcony 15 X 2000 r.

Odpust parafialny: 17.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica Sióstr Dominikanek, pw. bł. Julii Rodzińskiej, kaplica domowa,

Kaplica OO. Dominikanów, pw. bł. O. Michała Czartoryskiego, kaplica domowa,

Godziny mszy św.:

Rzeszów – św. Jacka, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 8.00, 12.00, 18.00
Rzeszów – św. Jacka, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.00, 8.00, 12.00, 16.00, 18.00, 19.00
Rzeszów – św. Jacka, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 8.30, 10, 11.30, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3256, wiernych – 3247, innowierców – 8, niewierzących – 1

Terytorium:
Rzeszów – ulice: Batalionów Chłopskich (1-3), Bohaterów Westerplatte, Chrobrego, Dąbrowskiego (parzyste od 60 do końca i nieparzyste od 85 do końca), Dominikańska, E. Plater, Podkarpacka (nry parzyste do 2-8 i nieparzyste do 1-13), Powstańców Warszawy, Poznańska, Wielkopolska, Zawiszy Czarnego (nieparzyste 1 oraz parzyste do 2-10)

Cmentarz: miejski

Domy zakonne:
Ojcowie Dominikanie, ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów, tel. 17 860 91 30, przełożony: o. mgr Romuald Jędrejko OP, 12 zakonników
Siostry Dominikanki, ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów, tel. 17 854 52 20; 17 860 91 44, przełożona: s. Rode Beata Tomońska, 3 siostry

Wydawnictwa o parafii:

Dominikanie w Rzeszowie. Pamiątka poświęcenia kościoła św. Jacka, Rzeszów 2000.
Sigda J., Chłopak z Opalenisk. Wspomnienia, Borek Stary 2006.

Mapa Google: