Dekanat Rzeszów - Katedra Parafie

Rzeszów – św. Michała

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – św. Michała, pw. św. Michała Archanioła, Adres: ul. Św. Michała Archanioła 3, 35-303 Rzeszów, tel. 17 857 84 64

Parafia Rzeszów – św. Michała

pw. św. Michała Archanioła
parafia erygowana: 1 VIII 1982 r.
Adres: ul. św. Michała Archanioła 3
35-303 Rzeszów,
tel. 17 857 84 64

E-mail: michal.parafia@wp.pl
www: l http://michal-rzeszow.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Stanisław Potera, Kap. Hon. Ojca św., KKK, od 1981-06-20

Historia:

Parafia swymi początkami sięga 1980 r. Pani Helena Cieślewicz przekazała na rzecz Kurii Diecezjalnej w Przemyślu budujący się dom przy ul. Kwietniowej, który miał być przeznaczony na kaplicę i salę katechetyczną. Po odpowiednim przystosowaniu budynku rozpoczęła się w nim katechizacja, a ks. proboszcz parafii pw. św. Rocha w Słocinie otworzył kaplicę pw. Świętej Trójcy. W następnym roku, 1.07.1981 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk kaplicy nadał statut kaplicy rektorskiej oraz desygnował dla niej ks. Stanisława Poterę z misją budowy kościoła i zorganizowania parafii. Budowa kościoła rozpoczęła się już 25.09.1981 r. Wcześniej w wielkiej tajemnicy przygotowywano materiały budowlane. Gotowe elementy zostały przewiezione na plac budowy. W ciągu dwóch dni stanęły zręby świątyni. Parafianie pracowali z wielkim poświęceniem, mimo gróźb i prób zastraszenia ze strony władz komunistycznych. W niedzielę, 27.09.1981 r., ks. dziekan Stanisław Mac wraz z ks. Stanisławom Foltą i ks. Stanisławom Królem celebrowali w nowo wzniesionym kościele pierwszą Mszę św. Powstającą świątynię oddano pod opiekę św. Michała Archanioła. W dniu 08.11.1981 r., w czasie wizytacji kanonicznej macierzystej parafii Słocina, bp przemyski Ignacy Tokarczuk, poświęcił nową świątynię. Dnia 01.08.1982 r. bp przemyski erygował parafię pw. św. Michała Archanioła. Pierwszym proboszczem mianował ks. Stanisława Poterę. Do ważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: w 1987 r. przeprowadzono, bardzo trudne technicznie, poszerzenie kościoła o dwie nawy boczne i podniesienie dachu świątyni o 2 m. Konsekrował ją 16.12.2000 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny. Kolejnej rozbudowy świątyni wg projektu arch. Henryka Sobolewskiego dokonano w latach 2007-2008. Rozbudowaną świątynię poświęcił 29.09.2008 r. bp Kazimierz Górny. W latach 1985-87 został wybudowany Dom Parafialny, w którym początkowo odbywała się katechizacja, a po powrocie religii do szkoły stał się zapleczem duszpasterskim dla licznych grup i stowarzyszeń działających przy parafii. W budynku znajduje się biblioteka, kawiarnia „Pod Dzidą” dla młodzieży. Mieści się w nim również Diecezjalne Biuro Akcji Katolickiej. W 1983 r. rozpoczęły pracę w parafii SS. Służebniczki Starowiejskie i zamieszkały w budynku ofiarowanym przez rodzinę Hajduków, przy ul. Powstańców Styczniowych 15. Po śmierci dobroczyńcy, Heleny Cieślewicz w 1989 r., budynek, od którego rozpoczęła się historia parafii, po rozbudowie i gruntownym remoncie, został przeznaczony na plebanię. W 15-tą rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła, parafianie postawili na placu kościelnym odlaną z brązu figurę Patrona – św. Michała Archanioła. Z tej okazji część ulicy Kwietniowej otrzymała nazwę ulicy św. Michała Archanioła. Rok później, na Osiedlu Paderewskiego, została postawiona wykonana z marmuru figura Świętej Rodziny. Obydwa pomniki zaprojektowała i wykonała Tatiana Neweseła, artystka z Tarnopola na Ukrainie
.

Kościół parafialny: murowany wzniesiony w 1981, rozbudowany w 1987 i 2007-2008, poświęcony 29 IX 2008 r.

Odpust parafialny: 29.09.

Godziny mszy św.:

Rzeszów – św. Michała, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 18.30
Rzeszów – św. Michała, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 18.00
Rzeszów – św. Michała, święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 17.00, 18.30
Rzeszów – św. Michała, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 19.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 6400, wiernych – 6390, innowierców – 10, niewierzących – 0

Terytorium:
Rzeszów – ulice: Artylerzystów, Betleja, Cytadeli Warszawskiej, Czerwcowa, Czołgistów, Grudniowa, Hubala, Hutników, Jesienna, Al. A. Krzyżanowskiego (cała oprócz numerów 6 i 12) , Kwietniowa, Letnia, Lipcowa, Lotników, Marynarzy, Mieszka I, Miodowa, Modrzejewskiej, Al. Niepodległości (bez nr 1, 3 i 5), Nizinna, Obrońców Helu, Okopowa, Orkana, Ossoliński, Norwida, Paderewskiego (numery nieparzyste 1-19, numery parzyste 2-90), Przybosia. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Południowa (numery parzyste), Puszkina, Rejtana, (nr 35, 37, 39,41, 43, 45), Saperów, Sierpniowa, Słodka, Stoczniowców, Struga, Szymanowskiego, Św. Michała Archanioła, Ułanów, Wiosenna, Wrześniowa, Wytrwałych, Zimowa, Zwiadowców.

Cmentarz: komunalny

Domy zakonne:

Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie, ul. Paderewskiego 15 a, 35-303 Rzeszów, tel. 17 858 60 75, przełożona: s. Jolanta Markowska, 3 siostry

Wydawnictwa o parafii:
Synoś P., Historia parafii Świętego Michała Archanioła w Rzeszowie w latach 1980 – 2005, Rzeszów 2006;
„Michael. Gazetka Parafii Św. Michała w Rzeszowie” – wydawana od 1991 r.

Mapy Google: