Dekanat Rzeszów - Fara Parafie Sanktuaria

Rzeszów – Wniebowzięcia NMP

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Wniebowzięcia NMP, pw. Wniebowzięcia NMP, Adres: ul. Sokoła 8, 35-010 Rzeszów, tel. 17 853 34 95

Parafia Rzeszów – Wniebowzięcia NMP

pw. Wniebowzięcia NMP
parafia erygowana: 1970 r.
Adres: ul. Sokoła 8
35-010 Rzeszów,
tel. 17 853 34 95 wew. 141 lub 119
17 853 26 47 – fax
537 215 189 – kustosz

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie

E-mail: sanktuarium1513@gmail.com
www: www.bernardyni.rzeszow.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: o. mgr Rafał Klimas OFM, , od 2014-07-11

Historia:

Według ustaleń ks. dra Sławomira Zycha z KUL, w miejscu obecnej świątyni już od XV wieku rozwijał się kult Najświętszej Maryi Panny. W 1475 r. po raz pierwszy występuje w źródłach wzmianka o funkcjonującym w Rzeszowie kościele, dedykowanym Matce Bożej. Był to zapewne niewielki kościół drewniany, który znajdował się na przedmieściu (extra oppidum Rzeschow) od strony Krakowa. W tymże też roku Jan Rzeszowski potwierdził, że wraz z miejscowym proboszczem Janem dokonał fundacji mszalnej, którą związał z kościołem Najświętszej Maryi Panny. W zamian za korzystanie z uposażenia, proboszczowie rzeszowscy zostali zobowiązani do odprawiania dwóch Mszy św. czytanych tygodniowo „u Najświętszej Maryi Panny (ad beatam Virginem) za miastem Rzeszów” w intencji odpuszczenia grzechów fundatorów, zarówno za ich życia, jak i po śmierci. Jak podają urzędowe akta biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego (1742-60), w święto Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 1513 r., Matka Boża objawiła się mieszczaninowi Jakubowi Ado. Objawienie miało miejsce zapewne obok tej świątyni. Z powodu licznie napływających wiernych z okolicy przebudowano świątynię w nieduży drewniany kościół pod wezwaniem Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP, nadając mu charakter budowli obronnej ze względu na powtarzające się w pierwszej połowie XVI w. najazdy Tatarów. Obecny kościół i klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP powstał z fundacji Mikołaja Spytka Ligęzy (†1637), kasztelana sandomierskiego, oraz jego żony Zofii z Rzeszowskich, w latach 1610-29. Ważniejsze daty i wydarzenia: 25. 03.1629 r. OO. Bernardyni zamieszkali w klasztorze na stałe. 08.09.1763 r. odbyła się uroczysta koronacja MB Rzeszowskiej, której dokonał abp Wacław Sierakowski, arcybiskup lwowski. Korony ufundował Jerzy Ignacy Lubomirski. a poświęcił papież Benedykt XIV w 1754 r. 08.09.1863 r. w setną rocznicę koronacji urządzono wielką uroczystość, której przewodniczył abp Franciszek Wierzchlejski, arcybiskup lwowski. Dnia 08.09.1898 r. po skradzeniu koron odbyła się druga koronacja przeprowadzona przez abpa Karola Hryniewieckiego, arcybiskupa wileńskiego, rezydującego we Lwowie. W 1913 r. uroczyście obchodzono 400-lecie objawień Matki Bożej Rzeszowskiej. Uroczystościom przewodniczył bp przemyski Józef Sebastian Pelczar. W 1970 r. przy klasztorze OO. Bernardynów została erygowana parafia. 15.08.1999 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny ogłosił uroczyście Matkę Bożą Rzeszowską Patronką Rzeszowa. W 2008 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowiła na dzień 12 września święto ku czci Matki Bożej Rzeszowskiej z własnymi tekstami liturgicznymi. W dniu 12.09.2008 r. kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie, Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, otrzymał tytuł „bazyliki mniejszej” w czasie uroczystej Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. kard. Mariana Jaworskiego ze Lwowa. W dniu 12.09.2013 uroczyście obchodzono 500-lecie objawień Matki Bożej Rzeszowskiej. Mszy św. przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, obrz. łacińskiego, podczas której nałożono nowe korony, poświęcone przez papieża Franciszka.

Kościół parafialny: murowany wzniesiony w l. 1624-29, poświęcony w 1629 r.

Odpust parafialny: 12.09.- uroczystość MB Rzeszowskiej; Odpusty Maryjne 15.08.; 08.09.;12.09: Odpusty franciszkańskie – 13.06; 02.08., 04.10., 08.12., Odpusty z tytułu Bazyliki mniejszej: 12.09., ostatnia niedziela X, 29.06 (śś. Piotra i Pawła), jeden wybrany dzień w roku.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica Szkoły Sióstr Prezentek, pw. , kaplica domowa,

Godziny mszy św.:

Rzeszów – Bernardyni, święta, czas letni i zimowy, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.30
Rzeszów – Bernardyni, niedziele, czas letni i zimowy, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 16.30, 18.30
Rzeszów – Bernardyni, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 3710, wiernych – 3490, innowierców – 115, niewierzących – 105

Terytorium:
Rzeszów – ulice: Asnyka (1 i 5), Al. Cieplińskiego (bez mieszkańców), Bernardyńska (6,8,10,12,14), Grottgera (2,4,6), Grunwaldzka 17 i 14 – 44), Stanisława Jabłońskiego (7), Ks. Józefa Jałowego (3,5,7,8,9,10-12,13, 14,15,16,16a), Kochanowskiego (31), Konopnickiej (1-4,6,7,8,10,12,14), Marszałkowska (12,14,15,16), Moniuszki (bez mieszkańców), Piłsudskiego (bez mieszkańców), Podchorążych (2 i 3 ), Różana (6,8,10,11,12,14,16,18,20,22), Sienkiewicza(1,2,3,5,7,9), Sobieskiego (2 „d”m1,5,7) , Sokoła 3,5,6a,11), Syrokomli (1,2,4), Szwoleżerów (1,2, 3, 4, 5)

Cmentarz: miejski

Domy zakonne:

Ojcowie Bernardyni, ul. Sokoła 8, 35-010 Rzeszów, tel. 17 853 34 95, gwardian: o. Rafał Klimas OFM, 14 ojców i 1 brat
Siostry Felicjanki, ul. Ks. Jałowego 2, 35-010 Rzeszów, tel. 17 852 27 78, przełożona: s. Hieronima Janicka, 2 siostry
Siostry Prezentki, ul. Ks. Jałowego 1, 35-010 Rzeszów, tel. szkoła 17 853 64 42; internat 17 852 78 14, przełożona: s. Krystyna Dębowska, 5 sióstr

Wydawnictwa o parafii:
Fischinger A., Kościół bernardyński w Rzeszowie, architektura i najstarsze wyposażenie wnętrza, w: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15-16 XI, 2000 r., red. M. Jarosińska, Rzeszów 2001, s. 103-113;
Karczmarzewski A., Kościół i klasztor oo. Bernardynów. Dzieje kultu cudownego wizerunku Matki Bożej Rzeszowskiej, w: Kościoły, klasztory…, s. 93-101;
Kazanowska Z., Sanktuarium Maryjne OO. Bernardynów w Rzeszowie, Kalwaria Zebrzydowska 1981.
Kurowska E., Tokarski OFM W., Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie – przewodnik, Rzeszów 200;
Rusecki I., Bernardyni rzeszowscy. Dzieje kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie (1629-1965), Łódź 2008.
Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria 2016
Zych Sławomir ks., Początki sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, „Prace Historyczno-Archiwalne”, 27 (2015), s. 187-189

Mapy Google, z możliwością zobaczenia wnętrza: