Kapituły

Rzeszowska Kapituła Katedralna

Wpisany przez Admin
katedra_bud

Katedra Rzeszowska

Kapituła Katedralna w Rzeszowie

Adres: al. Sikorskiego 21, 35-326 Rzeszów

Historia:
Rzeszowska Kapituła Katedralna została erygowana na prośbę Biskupa Rzeszowskiego dekretem Stolicy Apostolskiej – Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 22.02.1993 r. (prot. 2721/1/22.02.93). Ogłoszenia powołania Kolegium Kapituły dokonał bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski w dniu   06.01.2000 r. Wręczenie nominacji nastąpiło w dniu 07.01.2000 r. Natomiast uroczysta instalacja pierwszego kolegium miała miejsce w dniu 19.01.2000 r., w dniu patrona diecezji – Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara.

W dniu 19.01.2004 r. Biskup Rzeszowski powierzył Kapitule Katedralnej przygotowanie i kierowanie diecezjalnym odznaczeniem “Bene Merenti”. Celem odznaczenia jest promowanie wiernych w  szczególny sposób zasłużonych w życiu apostolskim Kościoła Rzeszowskiego, zwłaszcza w dziedzinie kultury chrześcijańskiej oraz działalności charytatywnej i społecznej na fundamencie nauki.

Kanonicy:

Ks. prałat Stanisław Bełza, kanonik senior Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Rzeszów – Fara

Ks. prałat dr hab. Jerzy Buczek, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Kuria Diecezjalna

Ks. kanonik mgr lic. Andrzej Cypryś, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Instytut Teologiczny Pastoralny im. św. J. S. Pelczara

Ks. prałat dr Ireneusz Folcik, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Rzeszów – św. Józefa

Ks. kan. dr hab. Andrzej Garbarz, prof URz, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Dom Diecezjalny „Tabor” w Rzeszowie

Ks. prałat mgr lic. Władysław Jagustyn, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Rzeszów – św. Krzyża

Ks. prałat mgr Bogdan Janik, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Ks. prałat dr Jan Koc, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Niechobrz

Ks. kanonik dr Jan Krynicki, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Rzeszów – bł. Karoliny

Ks. kanonik dr Józef Kula, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Rzeszowie – sekretarz od 11.12.2014, Sąd Biskupi w Rzeszowie

Ks. infułat Stanisław Mac, kanonik emeryt Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Rzeszów – Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ks. kanonik dr hab. Jacenty Mastej, prof KUL, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, KUL Lublin

Ks. kanonik dr Wiesław Matyskiewicz, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Kuria Diecezjalna

Ks. prałat dr Piotr Mierzwa, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Dom Diecezjalny „Tabor” w Rzeszowie

Ks. prałat mgr Stanisław Potera, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej – skarbnik od 12.12.2014, Rzeszów – św. Michała

Ks. kanonik dr Janusz Sądel, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Sąd Biskupi w Rzeszowie

Ks. prałat mgr Stanisław Słowik, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Ks. prałat mgr Józef Stanowski, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Rzeszów – św. Judy Tadeusza

Ks. prałat mgr lic. Jan Szczupak, dziekan Kapituły Katedralnej w Rzeszowie od 12.12.2014, Rzeszów – Fara

Ks. infułat dr Wiesław Szurek, scholastyk Kapituły Katedralnej w Rzeszowie od 12.12.2014, Kuria Diecezjalna

Ks. prałat mgr Stanisław Tarnawski, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Rzeszów – św. Rocha

Ks. kanonik dr Tadeusz Wyskiel, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Rzeszów – Matki Bożej Różańcowej

Ks. prałat Stanisław Zych, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej w Rzeszowie, Rzeszów – Chrystusa Króla