Sąd Biskupi

Sąd Biskupi – statuty I Synodu

Wpisany przez Admin

Tytuł III

SĄD BISKUPI

 

Statut 91

Sąd biskupi w Rzeszowie jest trybunałem pierwszej instancji, który w imieniu Biskupa diecezjalnego, zgodnie z normami zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego rozpatruje sprawy nieważności i niedopełnienia małżeństwa, sprawy separacji, inne sprawy sporne oraz sprawy karne.

Statut 92

 1. Sądem biskupim kieruje powołany przez Biskupa diecezjalnego wikariusz sądowy, którego wspomaga wikariusz sądowy pomocniczy.

2. Biskup diecezjalny mianuje pracowników Sądu, którymi są: sędziowie, audytorzy, notariusze, obrońcy węzła małżeńskiego i promotor sprawiedliwości. Biskup diecezjalny zatwierdza adwokatów kościelnych.

3. Wszyscy pracownicy Sądu biskupiego powinni ochotnie pomagać wiernym w uregulowaniu konfliktów sumienia, w duchu prawdy, sprawiedliwości i miłości, a pełnienie swoich obowiązków niech traktują jako szczególną działalność duszpasterską.

Statut 93

1. Z Sądem biskupim ściśle współdziała Poradnia sądowa, której celem jest udzielanie pomocy prawnej stronom procesowym.

2. Wobec wzrastającej fali kryzysu małżeństwa duszpasterze powinni uważać za swój obowiązek kierowanie do Poradni sądowej tych spraw, co do których istnieje nadzieja kościelnego ich uregulowania.

Statut 94

1. Obowiązkiem proboszczów jest ścisła współpraca z Sądem biskupim. Winni oni troszczyć się o to, aby we wskazanym czasie wykonać czynności zlecone im przez Sąd, a zwłaszcza: przesłuchanie stron procesowych lub świadków, wypełnienie formularzy świadectw kwalifikacyjnych dla parafian i inne.

2. Czynności te należy wykonać w poczuciu pełnej odpowiedzialności. Od nich bowiem w dużym stopniu może być uzależniona końcowa decyzja Sądu dotycząca ważności lub nieważności zaskarżonego małżeństwa.