Sąd Biskupi

Sąd Biskupi

Wpisany przez Admin

Sąd Biskupi w Rzeszowie

Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów tel. 17 852 44 15, fax 17 852 17 83

Poradnia prawna:
czynna w poniedziałki w godz. 9.00-13.00 i od 14.00-16.00, w miesiącach lipiec i sierpień w godz. 9.00-13.00, tel. 17 852 44 15

Wikariusz sądowy (Oficjał):
Ks. dr Józef Kula, Oficjał Sądu Biskupiego od 2003

Pomocniczy Wikariusz sądowy (Wiceoficjał)
Ks. dr Janusz Sądel, pomocniczy wikariusz sądowy od 2014

Sędziowie:
Ks. dr Przemysław Drąg, sędzia od 2007
Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka, sędzia od 2017
Ks. dr Józef Kula, sędzia od 1997
Ks. dr Janusz Sądel, sędzia od 2003
Ks. dr hab. Piotr Steczkowski, sędzia od 2002
Ks. dr Marek Story, sędzia od 2013
Ks. dr Tadeusz Wyskiel, sędzia od 1997

Obrońcy węzła małżeńskiego:
S. dr Danuta Fudali FRM, obrońca węzła małżeńskiego od 2012
Ks. mgr lic. Paweł Koleśnikowicz, obrońca węzła małżeńskiego od 2016
Ks. dr Paweł Matuszewski, obrońca węzła małżeńskiego od 2018 roku

Notariusze:
Ks. mgr lic. Grzegorz Nagi,  notariusz od 2014
Ks. mgr Rafał Przędzik, notariusz od 2007

Protokolanci:
Ks. mgr Marcin Jaracz
Elżbieta Szela
Lic. Beata Bator
Ks. mgr Szymon Augustyn

Konto Sądu Biskupiego w Rzeszowie:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Grupa PEKAO S.A.
Oddział w Rzeszowie
Cieplińskiego 1
Nr konta:  03 1240 1792 1111 0000 1973 5126