Dekanat Gorlice Parafie

Sękowa

Wpisany przez Admin

Parafia Sękowa, pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Adres: Sękowa 13, 38-307 Sękowa, tel. 18 351 81 69

Parafia Sękowa

pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
parafia erygowana:  1364 r.
Adres:  Sękowa 13
38-307 Sękowa,
tel. 18 351 81 69 – prob.
18 351 81 15

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej

E-mail:
www: www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl

gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz: ks. Jacek Piróg

Historia:

Wieś i parafia została założona na prawie niemieckim przez Króla Kazimierza Wielkiego 22.02.1363 r. Pierwotną świątynię parafialną wzniesiono prawdopodobnie z drewna wraz z fundacją parafii. W 2. poł. XV w. tę świątynię obrabowała pochodząca z Górnych Węgier (obecnie Słowacja) banda rozbójników Fedora Głowatego. Dnia 02.01.1495 r. ówczesny starosta biecki zwrócił się z prośbą do rady miejskiej Bardiowa o zwrot paramentów kościelnych. Obecnie w Sękowej znajduje się zabytkowy kościół pw. śś. Apostołów Filipa i Jakuba zbudowany około 1522 r. Do 1886 r. był on kościołem parafialnym. Został poważnie zniszczony podczas I wojny światowej. Gruntownie odnowiony w 1983 r., stał się bardzo spopularyzowanym kościołem drewnianym nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. W 2003 r. został wpisany na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. Obecny kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został zbudowany w stylu neogotyckim w 1885 r. Dnia 12.10.1886 r. konsekrował go bp przemyski Łukasz Sołecki. Budowniczym Kościoła był ówczesny proboszcz ks. Jan Kielar, a fundatorką Józefa Szymonowiczowa pochowana pod wielkim ołtarzem kościoła. Kościół bardzo ucierpiał podczas ofensywy gorlickiej w czasie I wojny światowej. Polichromię wykonano w 1956 r. Na terenie parafii usytuowany jest kościół filialny pw. Opieki NMP – dawna cerkiew greckokatolicka w Owczarach (dawniej Rychwałd), zbudowany został w 1653 r. Gruntowny remont ukończono w 1985 r. Za przeprowadzenie remontów i troskę o te zabytki parafia otrzymała w 1983 r. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, w 1984 r. została przyznana nagroda im. Brata Alberta, a w 1994 r. medal „Prix Europa Nostra”. Nagroda ta została przyznana przez europejską, pozarządową organizację Europa Nostra. W ostatnich latach prowadzone są intensywne prace renowacyjne przy kościele parafialnym. W czasach staropolskich we wsi funkcjonowała szkoła parafialna wzmiankowana po raz pierwszy w 1513 r.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1885 r., konsekrowany w 1887 r. Kościół zabytkowy drewniany, zbudowany w 1520 r., (d. parafialny), remont w 1983 r.

Odpust parafialny: 19.03. i niedziela po 26.07. (św. Anny)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Owczary
pw. Opieki Matki Bożej, kościół filialny, drewniany, dawna cerkiew gr.-kat.,

Sękowa
pw. śś. Apostołów Filipa i Jakuba, stary kościół parafialny, drewniany,

Sękowa, kościół pw. śś. Filipa i Jakuba

Owczary, pw. Opieki Matki Bożej

Godziny mszy św.:

Owczary, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 12.00

Sękowa, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00(17.00)

Sękowa, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 10.30, 16.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2638, wiernych – 2609, innowierców – 29, niewierzących – 0

 

Terytorium:

Gorlice – ulice: Władysława Długosza, Kochanowskiego, (od 43 do końca), Węgierska (od 50 do końca) – 280; Sękowa – 1400; Owczary, 8 km – 310; Siary, 5 km – 800

Cmentarz: parafialny- 1,5 ha

Wydawnictwa o parafii:
Zych Sławomir, ks., Bartosz Walicki, Z kart historii parafii w Sękowej, w: Sękowa. Z kart 650 lat historii wsi, red. P. Gryglaszewski, Sękowa 2013, s. 129-175.