Dekanat Brzostek Parafie

Sieklówka

Wpisany przez Admin

Parafia Sieklówka, pw. Św. Stanisława Biskupa, Adres: Sieklówka 72, 38-214 Bieździedza, tel. 13 446 03 18

Parafia Sieklówka

pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
parafia erygowana:  1489 r.
Adres:  Sieklówka 72
38-214 Bieździedza,
tel. 13 446 03 18

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieklówce

E-mail:
www:
gmina: Kołaczyce, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. Roman Czenczek od 25 sierpnia 2018 roku

Historia:

Do końca XV wieku Sieklówka należała do parafii w Warzycach. Dnia 6 lutego 1489 r. utworzono jednowioskową parafię. Należała ona do dekanatu jasielskiego. Kościół drewniany został zbudowany przez Jakuba z Sieklówki w środku wsi w pobliżu dworu. W połowie XVI w., w okresie ruchów religijnych, dziedzic Sieklówki przyjął arianizm i kościół uległ profanacji, co przyczyniło się do upadku parafii. Późniejszy dziedzic Jakub Filipowski i jego syn Hieronim sympatyzowali z anabaptystami. Około 1580 r. wieś przeszła w ręce kalwinów i kościół był w ich posiadaniu do 1669 r. Duszpasterstwo w parafii od 1595 r. sprawował kapłan z Lubli. Kościół został całkowicie zniszczony i Biskup Krakowski zniósł parafię – wcielając ją do Lubli. W tym też czasie, prawdopodobnie w wyniku zamieszek religijnych, w 1661 r. dokonano podziału wsi na Sieklówkę Górną i Dolną. W latach 1758 – 64 została wybudowana kaplica drewniana pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa. W początkach XIX w. Sieklówka Dolna była własnością Jerzego i Anny Ramułtów i ich staraniem w 1812 r. utworzono parafię. W 1816 r. w Brzostku ukończono budowę nowego murowanego kościoła. W związku z tym rozebrano kościół filialny w Kleciach. Sieklówka zakupiła budulec z tej świątyni i jak głosi legenda przewieziono go w ciągu jednego dnia do Sieklówki. W 1818 r. kościół poświęcono. Pierwszym kapłanem w nowym kościele był ks. Jakub Rozmus. Drewniany kościół służył parafianom do 1993 r., kiedy to w nocy z 6/7 kwietnia z niewyjaśnionych przyczyn spłonął. Przetrwał dwie wojny światowe. Niemcy w czasie drugiej wojny wywieźli dzwony i zabytkowy Tryptyk. Ale pozostał w głównym barokowym ołtarzu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XV wieku, który spłonął. Wszystko to bezpowrotnie zostało stracone w ogniu. Po pożarze, 01.05.1993 r. nastąpiła zmiana proboszcza. Probostwo w Sieklówce objął ks. Mariusz Wójcik, który od zaraz zaczął gromadzić materiał na budowę nowej świątyni. W uroczystość Chrystusa Króla (20.11.1993 r.), biskup rzeszowski Kazimierz Górny poświęcił kamień węgielny i nową świątynię oraz wmurował akt erekcyjny. W ciągu 80 dni roboczych, od chwili rozpoczęcia budowy, pod kierunkiem ks. proboszcza Mariusza Wójcika został wybudowany i nakryty nowy kościół. Konsekracja świątyni 8.05.2000 r. Od 1.07.2000 r. kolejny proboszcz ks. Stanisław Dębiak podejmował dalsze prace nad wyposażeniem kościoła: organy elektronowe, ławki dębowe i dwa konfesjonały. Od 2008 r. nowy proboszcze ks. Czesław Rzeszut podjął remont świątyni, a zwłaszcza odwodnienie, ocieplenie i tynkowanie kościoła, chodnik procesyjny, parking asfaltowy, wymiana okiem na aluminiowe, malowanie kościoła na zewnątrz i wewnątrz, nowe oświetlenia, nowe witraże w kościele.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1993 r., konsekrowany 08.05.2000 r.

Odpust parafialny: 08.05.

Godziny mszy św.:

Sieklówka, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00

Sieklówka, dzień powszedni, czas letni, 18.00

Sieklówka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 11.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 851, wiernych – 851, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:

Sieklówka

Cmentarz: komunalny – 0,80 ha

Wydawnictwa o parafii:

“Płomień nadziei” miesięcznik