Dekanat Nowy Żmigród Parafie Sanktuaria

Skalnik

Wpisany przez Admin

Parafia Skalnik, pw. św. Klemensa Papieża, Adres: Skalnik 35, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 441 52 32

Parafia Skalnik

pw. św. Klemensa Papieża
parafia erygowana:  1480 r., reeryg. 12.08.1939 r.
Adres:  Skalnik 35
38-230 Nowy Żmigród,
tel. 13 441 52 32; tel. fax

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Klemensa Papieża w Skalniku

E-mail: proboszcz@parafiaskalnik.pl
www: www.parafiaskalnik.pl

gmina: Nowy Żmigród, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Jacek Nasiadka, od 2014-07-27

Historia:

W dotychczasowej historiografii regionu jasielskiego, panuje pogląd o związku kościelnych dziejów Skalnika z misją świętych Cyryla i Metodego w IX w. Tej tezy nie potwierdziły jednak badania archiwalne. Pierwsza wzmianka o parafii Skalnik została zapisana dopiero w „Liber beneficiorum” Jana Długosza ok. 1470/1480 r. Prawo patronatu w odniesieniu do parafii należało do króla polskiego. Parafia zanikła w połowie XVIII w. Początkowo jej okręg duszpasterski na prawach filii włączono do parafii Samoklęski, a następnie do Nowego Żmigrodu. Samodzielna placówka duszpasterska w tej miejscowości odrodziła się dopiero 12.08.1939 r. w wyniku m.in. starań władz wojskowych mających na celu wzmocnienie polskości na Łemkowszczyźnie. Obecny kościół parafialny został wybudowany w latach 1909-1911. W Brzezowej został wzniesiony kościół filialny w latach 1993-1994, poświęcony 28.10.1995 r., a Skalnik został ustanowiony sanktuarium MB Bolesnej-Królowej Gór. Łaskami słynący obraz namalowany w XV w. ukoronował na prawie diecezjalnym 09.09.2007 r. abp Edward Nowak w obecności m.in. bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego.

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1911 r., konsekrowany w 1912 r.

Odpust parafialny: II niedziela września – (MB Bolesnej) i 23. 11.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Brzezowa
pw. św. Wojciecha, kościół filialny, odpust 23.04

Godziny mszy św.:

Brzezowa, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.30

Skalnik, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00

Brzezowa, dni powszednie, piątek, czas letni, 16.30

Brzezowa, dni powszednie, piątek, czas zimowy, 16.00

Skalnik, dzień powszedni, czas letni, 18.00

Skalnik, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00, 11.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 571, wiernych – 571, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:

Skalnik, Brzezowa

Cmentarz: Skalnik: parafialny – 0,37 ha

 

Wydawnictwa o parafii:

Buczakowska B., Parafia Skalnik, mps.

Zych S., Wokół początków kultu łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej

Bolesnej „Królowej Gór” w Skalniku, Rzeszów 2006.

Łopatkiewicz P., Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Skalniku, mps