Dekanat Jasło - Zachód Parafie

Sławęcin

Wpisany przez Admin

Parafia Sławęcin, pw. św. Katarzyny, Adres: Sławęcin 39, 38-242 Skołyszyn, tel. 13 449 10 29

Parafia Sławęcin

pw. św. Katarzyny
parafia erygowana:  1326 r.
Adres: Sławęcin 39
38-242 Skołyszyn,
tel. 13 449 10 29

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Katarzyny w Sławęcinie

E-mail:
www:

gmina: Skołyszyn, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Marek Cesarz, RM, od 1999-08-21

Historia:

Wieś i parafia powstały prawdopodobnie na pocz. XIV w. Wiadomo, że w 1326 r. proboszczem w Sławęcinie był Błażej. W 1389 r. wieś stanowiła własność Paszka, a w XV w. rodziny Kunowskich herbu Radwan. W XVI w. S. należał m.in. do Gamratów, Ocieskich i Sułowskich, a w 2. poł. XVII i XVIII
w. – Łętowskich. Następnie miejscowość znalazła się w posiadaniu Jabłonowskich i Zborowskich oraz Karola Klobassy i Ignacego Steinhausa. Według relacji Jana Długosza do parafii należały wsie Lisów, Przysieki i Skołyszyn. Pierwszą świątynią nie zachowała się. Był to kościół poświęcony św. Katarzynie, zbudowany z drewna o wnętrzu jednonawowym zamkniętym drewnianym polichromowanym stropem. W otoczeniu kościoła znajdowała się drewniana dzwonnica z dwoma dzwonami oraz budynki plebanii, wikarówki, szkoły parafialnej i szpitala dla ubogich. W1780 r. kościół parafialny w Sławęcinie pod wezwaniem św. Katarzyny Panny i Męczennicy, wzniesiony został od podstaw na nowym miejscu w 1779 r. staraniem proboszcza Michała Dyktanowicza i Ignacego Łętowskiego, właściciela wsi Sławęcin. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał 25.11.1779 r. ks. Walenty Kobierski kanonik kolegiaty bobowskiej. Kościół ten, usytuowany na niewielkim wzniesieniu przetrwał do naszych czasów. W ciągu XIX stulecia był kilkakrotnie i odnawiany, a w 1886 r. został powiększony, o czym świadczy napis umieszczony na belce nadproża przy wejściu głównym. Obecny kościół w Sławęcinie jest budowlą drewnianą o konstrukcji zrębowej, bezwieżową i jednonawową, wzniesioną na planie prostokąta z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium i zakrystią od strony północnej. Ściany zewnętrzne oszalowane, dach dwuspadowy, jednokalenicowy z wieżyczką na sygnaturkę, pierwotnie kryty gontem, obecnie odbity blachą. Wnętrze kościoła pokrywa polichromia wykonana w 1890 r. przez malarza Wiśniowieckiego. Na stropie ukazane są dwie wielofigurowe sceny. Ściany podzielone malowanymi pilastrami o kompozytowych kapitelach wypełniają postacie świętych, w prezbiterium czterej Ewangeliści, w nawie po stronie południowej św. Katarzyna, patronka kościoła. Wyposażenie wnętrza w większości współczesne kościołowi, prezentuje formy charakterystyczne dla późnego baroku i rokokka, wypracowane w lokalnych małopolskich warsztatach. W Sławęcinie czczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Przedstawia Matkę Boską ujętą w półpostaci z Dzieciątkiem na lewym ramieniu, na srebrzonym złociście lazerowatym, gładkim tle. W Przysiekach, należących w większości do Sławęcina w 1988 r. wzniesiono drewnianą kaplicę filialną. Następnie w 2005 roku przystąpiono do budowy nowego kościoła. Nową świątynię pw. św. Jana Pawła II poświęcił 24.02.2013 roku biskup rzeszowski Kazimierz Górny.

Kościół parafialny:   drewniany, zbudowany w 1779 r., przebudowany w 1886 r.

Odpust parafialny:    Ostatnia niedziela roku liturgicznego

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Przysieki
pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, kościół filialny, odpust 24. 06.

kościół w Przysiekach (foto: J. Tokarz, “Niedziela Rzeszowska”)

Godziny mszy św.:

Przysieki, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.00
Sławęcin, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 11.00, 15.00
Sławęcin, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Sławęcin, dzień powszedni, czas letni, 18.00

 

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 1960, wiernych – 1950, innowierców – 9, niewierzących – 1

Terytorium:

Sławęcin, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie.

Cmentarz: parafialny -2 ha, kaplica cmentarna

 

Wydawnictwa o parafii:

Gomulanka S., Kościół św. Katarzyny w Sławęcinie i jego zabytki, Rzeszów 1994.