Bp Kazimierz Górny

Słowo Biskupa na koronację obrazu Matki Bożej w Sokołowie Młp.

Wpisany przez Admin

Słowo Biskupa Rzeszowskiego
z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim oraz beatyfikacji Założycielek Zgromadzenia Sióstr Prezentek i Serafitek

Drodzy Bracia Kapłani,

Drodzy Diecezjanie – Bracia i Siostry

 Rok Wiary, przeżywamy w Kościele, niesie raz po raz różnorakie wydarzenia, które winny budzić w nas świadomość wiary i zarazem pomagać, by była przez nas wyznawana, celebrowana, przeżywana i przemodlona. Chodzi nam wszystkim o odnalezienie na nowo drogi wiary, aby coraz wyraźniej ukazywać radość i odnowiony entuzjazm, które rodzi spotkanie
z Chrystusem (Benedykt XVI, Porta fidei).

 1. Moi Drodzy Bracia i Siostry – z radością informuję, że po wieloletnim przygotowaniu w sobotę, 8 czerwca br., w Sokołowie Małopolskim będzie miała miejsce koronacja łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg. Obraz Matki Bożej Sokołowskiej, namalowany w XVII w., czczony był przez wiernych ze szczególnym nabożeństwem już w pierwszej połowie XVIII wieku, co potwierdził Biskup przemyski Krzysztof Jan Szembek, wizytując parafię w Sokołowie w 1721 roku. Napisał, że obraz, otoczony licznymi wotami, za doznane łaski, znajdował się w kościele mieszczańskim – pod wezwaniem Ducha Świętego. Biskup Wacław Hieronim Sierakowski podczas swojej drugiej wizytacji parafii sokołowskiej w 1754 r. odpowiedział pozytywnie na prośby wiernych, dotyczące kanonicznego uznania cudowności obrazu Królowej Świata. O znaczeniu i zasięgu sanktuarium oraz istnieniu licznych czcicieli Matki Bożej spoza parafii świadczyło m.in. Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powstałe w roku 1698.

        W ciągu wieku do konfraterni należało ponad tysiąc osób, także z sąsiednich parafii, a nawet z diecezji krakowskiej. Podczas zaborów bardzo utrudnione było szerzenie kultu łaskami słynącego wizerunku. Ale duszpasterze sokołowscy nie poddawali się, wraz z ludem pielęgnowali nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Świata, połączone z nabożeństwami różańcowymi i odpustem w pierwszą niedzielę października.

         W 1965 roku, w Roku Maryjnym w kościele sokołowskim odbyły się jedne z głównych obchodów religijnych na terenie diecezji przemyskiej. O koronacji obrazu Matki Bożej Sokołowskiej myślał ordynariusz przemyski abp Ignacy Tokarczuk. Jednak podkreślić trzeba, że bardzo wiele działań w tej sprawie podejmował Ksiądz Prałat Mieczysław Wajda.

           W ostatnich latach miłość do Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg została ubogacona przez ożywienie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, codzienną modlitwą różańcową wiernych w kościele, wprowadzeniem nabożeństw fatimskich. Mieszkańcy Sokołowa i Czciciele Matki Najświętszej przygotowują się do uroczystości pod kierunkiem Księdza Proboszcza Jana Prucnala. Został odnowiony kościół parafialny i jego obejście, przygotowano nowy ołtarz dla obrazu, odbyły się trzy konferencje naukowe dotyczące kultu obrazu, przygotowano wydawnictwa dotyczące parafii, obrazu Matki Bożej i jego kultu. Diecezjalna Komisja ds. Koronacji od 2002 roku badała warunki i wyznaczała konkretne zadania, przygotowujące koronację obrazu Matki Bożej Sokołowskiej. W ostatnim czasie został powołany Komitet Koronacyjny, aby przygotować wspólnotę parafii i świątynię do wydarzenia, jakim będzie koronacja. Uroczystość ta odbędzie się w sobotę, 8 czerwca o godz. 1100. Do udziału w niej serdecznie zapraszam wszystkich Braci Kapłanów – będzie to dzień modlitwy o świętość kapłanów. Gorące zaproszenie kieruję do sióstr zakonnych, do ruchów, stowarzyszeń i duszpasterstw oraz wszystkich Drogich Diecezjan. Niech liczny udział wiernych w tej uroczystości będzie znakiem naszej miłości do Matki Bożej, która chce nam towarzyszyć na wszystkich drogach życia. Jest naszą Matka, Orędowniczką i Królową. Przed Jej wizerunkiem chcemy modlić się również za tych, którzy w poszukiwaniu pracy opuścili swoją Ojczyznę, a rozrzuceni są po całym świecie.

 2. Moi Drodzy Diecezjanie. Innym, pięknym owocem Roku Wiary będzie beatyfikacja Matki Zofii Czeskiej – założycielki Zgromadzenia Sióstr Prezentek oraz Matki Łucji Szewczyk – założycielki Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Uroczystość tę będziemy przeżywać już następnego dnia po koronacji – w niedzielę 9 czerwca b.r. o godz. 10:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.  Zachęcam wiernych, mających możliwość, do udziału w tej uroczystości w Łagiewnikach, osoby starsze i chore do uczestnictwa za pośrednictwem transmisji telewizyjnej. Jesteśmy bowiem związani z Siostrami Prezentkami i Serafitkami, które pracują w naszej diecezji, pełniąc misję, którą zapoczątkowały ich Założycielki. Siostry Prezentki prowadzą w Rzeszowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, zaś Siostry Serafitki pracują w kilku parafiach naszej diecezji, m.in.w Niechobrzu, w Bieździedzy, Strzyżowie i Rzeszowie. Módlmy się o nowe powołania do tych zgromadzeń.

 3. Moi Drodzy – miesiąc maj zwraca naszą uwagę na ludzi młodych, bowiem młodzież w tym czasie przystępuje do matury i kończy etap nauki na poziomie szkolnym. Z tym wiąże się trudna decyzja wyboru drogi życiowej, rodzaju studiów, które ukierunkują ich dalsze życie. Chcemy was wszystkich Drodzy Młodzi wspierać modlitwą o mądrość i odwagę w odkrywaniu powołania życiowego, a także w podejmowaniu właściwych decyzji. Jest to bowiem troska o całe życie, o prawdziwą dojrzałość, o przyszłą rodzinę, o Kościół i o Ojczyznę. Pamiętajcie, że nie chodzi tylko o wybór zawodu, który daje środki na utrzymanie, ale także o właściwe odkrycie powołania, którym Bóg obdarza każdego i na drodze którego będziecie dążyć do świętości i zbawienia, służyć Bogu i bliźnim. Moi Drodzy, chłopcy i dziewczęta – miejcie także otwarte serce i odwagę odpowiedzieć na Boże wezwanie do kapłaństwa,życia zakonnego czy misyjnego. Bóg ciągle powołuje młodych ludzi i oczekuje, by tak jak kiedyś Apostołowie, z odwagą odpowiedzieli na Jego zaproszenie: „pójdź za Mną”. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, świat potrzebuje tych, którzy będą rybakami ludzi, robotnikami na Bożej roli, bo “żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37). Z tak wielu krajów biskupi proszą o kapłanów z naszej diecezji, nie mamy możliwości wszystkim przyjść z pomocą. Niech Rok Wiary ożywi Wasz entuzjazm wiary, który wypływa z przyjaźni z Chrystusem, naszym Mistrzem i Panem i wyjedna odwagę służby w powołaniu kapłańskim, zakonnym czy misyjnym. O to się modlimy.  Z radością informuję, że w sobotę, 25 maja br. 16 diakonów naszej diecezji przyjmie święcenia kapłańskie w katedrze rzeszowskiej. Polecam ich, Drodzy Diecezjanie, Waszej modlitwie.

         Na piękne przeżywanie majowych dni z Matką Najświętszą i czekających nas uroczystości – z serca błogosławię.

                                                          +Kazimierz Górny

                                                         Biskup Rzeszowski

 

 

 

Rzeszów, w uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika

8 maja 2013 r.