Bp Kazimierz Górny

Słowo Biskupa Kazimierza Górnego na zakończenie posługi jako biskupa diecezjalnego

Wpisany przez Admin

Słowo Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego

Drodzy Bracia Kapłani,
Drodzy Bracia i Siostry,
Kochana Młodzieży, drogie Dzieci

1. Pod koniec ubiegłego roku złożyłem Ojcu Świętemu rezygnację z pełnienia posługi biskupa rzeszowskiego, w związku z wymogami prawa kanonicznego odnośnie wieku. Obecnie na moje miejsce Ojciec Święty mianował Księdza Biskupa Jana Wątrobę, który wkrótce obejmie posługę biskupa rzeszowskiego. Ksiądz Biskup Jan Wątroba był dotychczas biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej. Pochodzi z Wielunia. Ma 60 lat życia. Jako alumn służył w wojsku, potem jako młody kapłan odbył studia w Rzymie, gdzie przez kilka lat opiekował się także polskimi pielgrzymami.  W Częstochowie był sekretarzem Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, a później pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego. Biskup Jan cieszy się wielkim szacunkiem u kapłanów i wiernych. Z radością więc oczekujemy Jego przybycia do nas, aby nam przewodniczył w drodze do Boga.

2. Po zakończeniu mojej posługi biskupa rzeszowskiego pragnę serdecznie podziękować wszystkim, rozpoczynając od Księdza Biskupa Edwarda i księży pracujących w Kurii, w Sądzie, w Wyższym Seminarium Duchownym, w Instytucie Teologicznym za dobrą i życzliwą współpracę przez ponad 21 lat. Moje podziękowanie składam księżom dziekanom, proboszczom, seniorom, wikariuszom, kapłanom – misjonarzom, kapelanom i księżom zakonnym. Dziękuję Wam, Drodzy Bracia Kapłani, za kapłańską gorliwość i miłość do Kościoła Rzeszowskiego, dziękuję za zrozumienie i życzliwe wspieranie podejmowanych inicjatyw, które nieraz były trudne. Zawsze mogłem na was liczyć. Wdzięczność wyrażam także siostrom zakonnym za ich służbę w diecezji i modlitwę.
Z wielkim szacunkiem dziękuję wszystkim braciom i siostrom – wiernym świeckim, za współpracę i ofiarność w budowaniu świątyń, Seminarium Duchownego, Domu Księży Seniorów i w działalności Caritas, we wszystkich jej wymiarach, za troskę o domy rekolekcyjne i wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, a także za życzliwość we wszystkich inicjatywach podejmowanych w życiu naszej Diecezji. Dziękuję nauczycielom i katechetom za trud wychowania i kształcenia młodego pokolenia w duchu miłości Boga i Ojczyzny. Wszystkim chorym i osobom starszym dziękuję za wspieranie biskupów i kapłanów modlitwą i cierpieniem. Dziękuję samorządom wszystkich szczebli, za dobrą współpracę i troskę o rodziny, a zwłaszcza najbardziej potrzebujących. Wdzięczność wyrażam służbom mundurowym wszystkich formacji za wspieranie nas i pomoc w podejmowanych działaniach.
Drodzy Diecezjanie, noszę was wszystkich w moim sercu, i Bogu za Was dziękuję. Przez wszystkie lata mojej służby spotykałem się zawsze z Waszą ogromną życzliwością oraz wiernością Chrystusowi i Kościołowi. Dziękuję Wam za świadectwo wiary i miłości chrześcijańskiej, którą się zawsze budowałem. Ufam, że takie piękne świadectwo i współpracę będziecie również okazywać wobec nowego biskupa. “Wdzięcznym Cię tedy sercem Panie wyznawamy, bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy”.
Pragnę także życzliwie przeprosić, jeśli nieświadomie uczyniłem komuś przykrość. W modlitwie polecam Was wszystkich opiece Bożej i o modlitwę proszę. Ufam, że nadal, w miarę sił, będę mógł pomagać w duszpasterstwie Diecezji.

3. Zapraszam serdecznie, razem z Księdzem Biskupem Edwardem, wszystkich do katedry rzeszowskiej na uroczysty ingres Biskupa Jana. Uroczyste objęcie Diecezji przez nowego Biskupa Rzeszowskiego odbędzie się, z udziałem wielu biskupów w sobotę, 20 lipca, o godz. 16.30. Zapraszam kapłanów, siostry zakonne, przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń i organizacji oraz delegacje z każdej parafii i dekanatu do udziału w tej uroczystości. Posługę nowego Biskupa Rzeszowskiego, całą Diecezję i każdego z Was polecam Matce Bożej, Pani Rzeszowa.

             Wszystkich Was mile pozdrawiam i z serca błogosławię

                                                          +Kazimierz Górny
Biskup Rzeszowski

Rzeszów, 19 czerwca 2013 r.