Dekanat Gorlice Parafie

Smerekowiec

Wpisany przez Admin

Parafia Smerekowiec, pw. św. Michała Archanioła, Adres: Smerekowiec 89, 38-315 Uście Gorlickie, tel. 18 351 00 22

604 40 38 67 – p

Parafia Smerekowiec

pw. św. Michała
parafia erygowana:  1974 r.
Adres:  Smerekowiec 89
38-315 Uście Gorlickie,
tel. 18 351 00 22

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała w Smerekowcu

E-mail: smerekowiec@rzeszow.opoka.org.pl
www:

gmina: Uście Gorlickie, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie

proboszcz: Ks. Grzegorz Żywiec

Historia:

Smerekowiec zwany niegdyś Smereczyną, został założony na prawie wołoskim w 1522 r. Parafia rzymskokatolicka została erygowana w 1974 r. Jej terytorium wyłączono z Parafii Gładyszów. Cerkiew grekokatolicka pw. św. Michała Archanioła, która jest kościołem parafialnym, pochodzi z 1818 r. Jest ona zbudowana z kamienia, otynkowana, jednonawowa, kryta blachą. Dwukrotnie przebudowywana: w 1889 i 1930 r. Wewnątrz znajduje się polichromia figuralna i ikonostas z drugiej połowy XIX w. W niedzielę i święta nabożeństwa rzymskokatolickie odprawiane są w Zdyni, w dawnej cerkwi greko-katolickiej pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny – obecnie prawosławnej. Jest to obiekt drewniany, trójdzielny z 1786 r., z wieżą w typie północno-łemkowskim. W dniu 30.09.2007 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał poświęcenia nowego ołtarza soborowego w kościele pw. św. Michała w Smerekowcu.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1720 r. (d. cerkiew gr.-kat.).

Odpust parafialny: Niedziela po 29.09.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Zdynia (cerkiew prawosławna)
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, kościół filialny, cerkiew prawosławna (współużytkowanie), odpust

Godziny mszy św.:

Smerekowiec, święta, czas letni i zimowy, 7.30, 18.00(17.00)
Smerekowiec, dzień powszedni, wtorek, środa, czwartek, 6.30
Smerekowiec, dzień powszedni, poniedziałek, piątek, sobota, 18.00(17.00)
Smerekowiec, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30
Zdynia, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.30

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 698, wiernych – 540, innowierców – 150, niewierzących – 8

Terytorium:

Smerekowiec, Konieczna, Regetów, Zdynia.

Cmentarz: parafialny- 0,47 ha